Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
Yritysmuodon valintaperusteet

Suomessa yleisimmät yritysmuodot ovat yksityisyritys (toiminimi), henkilöyhtiö ja osakeyhtiö. Henkilöyhtiöitä on kahdenlaisia: kommandiittiyhtiöitä ja avoimia yhtiöitä.

Eri yritysmuodoilla on erilaiset perustamismenettelyt, hallinnointitavat, kirjanpitomuodot ja verojärjestelmät.

Tämä seminaari antaa eväät tehdä yritysmuodon valinta tai suositella yritysmuotoa. Tarjolla on yritysten perustamista, hallinnointia, kirjanpitoa ja verotusta sekä yritysmuodon muuttamista ja yrityksen purkamista koskevaa tietoa. Seminaari auttaa näkemään havainnollisesti, millä tavoin eri yritysmuodot eroavat toisistaan.

Yrittäjäksi aikova valitsee yritysmuodon usein verotuksen perusteella. Osakeyhtiön verotus on erillään sen osakkaiden verotuksesta. Osakkaat voivat hyödyntää osinkoverotuksen huojennuksia. Henkilöyhtiöillä ja yksityisyrityksillä ei ole lainkaan omaa verotusta vaan niissä syntyneet tulot verotetaan omistajien verotuksessa.

Yritysverotus muuttuu jokaisen hallituskauden aikana merkittävästi vähintään kerran. Tämän vuoksi on mahdotonta ennustaa, mikä yritysmuoto on tulevina vuosina edullisin. Yritysverotuksessa on kuitenkin havaittavissa trendejä, mihin suuntaan eri yritysmuotojen verojärjestelmät muuttuvat ajan kuluessa. Selvästi osakeyhtiöitä suositaan nykyisin ja kaikkein vaikeimpaan tilaan ovat joutuneet henkilöyhtiöt.

Verohallinto suhtautuu joustavammin osakeyhtiön osakkaiden matkakustannusten korvauksiin ja verovapaisiin etuihin kuin yksityisyrityksen yrittäjän korvauksiin ja etuihin.

Yritysmuoto vaikuttaa kirjanpitäjän työhön. Tilinpäätöksessä ja tilikartassa suurimmat erot ovat oman pääoman erissä. Osakeyhtiöllä ja henkilöyhtiöllä on erillisiä tilinpäätöksen liitetietovaatimuksia. Tilintarkastuspakko koskee näistä yritysmuodoista lähinnä osakeyhtiöitä.

Osakeyhtiössä yrityksen ja yrittäjän rahat on pidettävä tarkasti erillään mutta henkilöyhtiöissä ja yksityisyrityksissä rahan nostaminen yrityksen tililtä on vapaampaa.

Monesti verotussyyt ja toiminnan kasvu johtavat siihen, että yritysmuotoa halutaan muuttaa. Tavallisimmin yksityisyrityksiä ja henkilöyhtiöitä muutetaan osakeyhtiöiksi.

Yrityksen tappiollisuuden tai yrittäjän eläkkeelle siirtymisen vuoksi yritys saatetaan lopettaa. Eri muotoisten yritysten purkaminen tapahtuu eri tavoin. Purkaminen on monimutkaisempaa kuin yrityksen perustaminen, mutta suunnitelmallisesti toteutettuna purkaminen on kohtalaisen helppoa.

Koulutukseen osallistujat saavat käyttöönsä Excel-taulukkolaskennalla toteutetut osakeyhtiön, henkilöyhtiön ja yksityisyrityksen verolaskurit, joita käytetään seminaarin esimerkeissä.

Seminaarimaksunsa ajoissa maksaneilla osallistujilla on oikeus jälkeenpäin kysyä sähköpostitse kouluttajalta, miten tietyssä tilanteessa voisi menetellä. Hän vastaa kysymyksiin parhaan tietämyksensä ja aikataulunsa asettamissa rajoissa. Lyhyet kysymykset ja niiden vastaukset sisältyvät seminaarimaksuun.Seminaarin teemat

1. Perustaminen
2. Hallinnointi
3. Kirjanpito
4. Verotus
5. Yritysmuodon valinta
6. Yritysmuodon muutos
7. Purkaminen


Kouluttaja

Seminaarin kouluttaja ekonomi Lassi Mäkinen on laatinut kirjanpitoja ja hoitanut yritysten veroasioita 50 vuoden ajan. Hän on pitänyt kirjanpitoa ja verotusta käsitteleviä koulutustilaisuuksia 1980-luvulta lähtien sekä julkaissut tuhansia aihetta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja useita kirjoja.

Hän on seurannut lainsäädännön muutosprosesseja vuosikymmenten ajan sekä vaikuttanut lakien sisältöön. Mm. osakeyhtiölakiin hän on saanut merkittäviä muutoksia.
 
Hänen koulutustilaisuuksiinsa osallistuneet ovat kiittäneet mm. kouluttajan asiantuntemusta, omakohtaista kokemusta, käytännönläheisiä esimerkkejä, pienyritysnäkökulmaa, selkokielistä esitystä, kannustavuutta, rohkeita kannanottoja, työtä helpottavia ideoita, perusteellista aineistoa ja mahdollisuutta kysyä jälkikäteen.Ajat ja paikat

Helsinki maanantai 15.5.2017

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 18.4.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 7.5.2017

Kouvola tiistai 16.5.2017

Koulutuspaikka: Scandic Kouvola, Kouvolankatu 11
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 18.4.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 8.5.2017

Tampere torstai 18.5.2017

Koulutuspaikka: Finlaysonin Palatsi, Kuninkaankatu 1
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 18.4.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10.5.2017

Seinäjoki perjantai 19.5.2017

Koulutuspaikka: Scandic Seinäjoki, Kauppakatu 10
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 18.4.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 11.5.2017

Riihimäki maanantai 22.5.2017

Koulutuspaikka: Hotelli Seurahuone, Hämeenkatu 29
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 21.4.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 14.5.2017

Pieksämäki maanantai 29.5.2017

Koulutuspaikka: Hotelli Savonsolmu, Toikantie 9
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 21.4.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.5.2017

Turku tiistai 6.6.2017

Koulutuspaikka: Scandic Turku, Eerikinkatu 28-30
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 28.4.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 29.5.2017


Hinnat

Koulutustilaisuuden hinta on

‚Äď 130 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ennakkoilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen (ennakkotarjous)

‚Äď 160 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen

‚Äď 190 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumisp√§iv√§n j√§lkeen

Hinta sisältää koulutuksen ja kahvitarjoilun lisäksi esityssivujen koosteen ja muut seminaariesittelyssä mainitut materiaalit.

Tilaisuuden jälkeen kouluttaja vastaa koulutuksen ajoissa maksaneiden osallistujien aihetta käsitteleviin kysymyksiin sähköpostitse. Lyhyet vastaukset sisältyvät koulutuksen hintaan.


Maksuehdot

Talousteema Oy laskuttaa koulutusmaksun tilaisuuden jälkeen sähköpostitse. Mikäli osallistuja ei ole viikon kuluessa koulutuspäivästä saanut laskua, hänen tulee ottaa yhteyttä Talousteema Oy:öön laskun saamiseksi.

Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko lain sallima enimmäismäärä.

Mikäli joudumme perimään saatavaa, veloitamme lain sallimat perimiskulut. Veloitamme vähintään lain saatavien perinnästä 10 e §:ssä säädetyn 40,00 euron perintäkulujen vakiokorvauksen.


Ilmoittautuminen tai tilaaminen

Koulutustilaisuuteen ilmoittautuminen lähetetään Britt Langreville sähköpostitse osoitteeseen britt.langrev@talousteema.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

seminaarin aika ja paikkakunta
osallistujan etu- ja sukunimi
osallistujan sähköpostiosoite
osallistujan matkapuhelinnumero
osallistujan mahdollinen erityisruokavalio
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation nimi
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation postiosoite
sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään
laskun hyväksyjän etu- ja sukunimi
henkilötunnus, jos laskun maksaja on henkilöPeruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova, mutta sen voi peruuttaa viimeisenä ilmoittautumispäivänä tai sitä ennen.

Jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai peruuttamatta osallistumista ilmoitettu henkilö tai hänen sijaisensa ei saavu tilaisuuteen, seminaarimaksu veloitetaan kokonaisuudessaan ja ilmoitettu henkilö saa koulutusaineiston sähköpostitse.

Esteen ilmetessä on mahdollista luovuttaa paikka toiselle henkilölle. Muutoksesta tulee ilmoittaa ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuuden osallistujien enimmäismäärän ylittyessä, Talousteema ilmoittaa asiasta erikseen mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. Talousteemalla on oikeus painavista syistä tehdä muutoksia tilaisuuden ohjelmaan tai peruuttaa tilaisuus kokonaan.


Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023