Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
Tilinpäätös uusien säännösten mukaisesti

Viimeistään vuoden 2016 alussa alkaneiden tilikausien tilinpäätökset on laadittava vuonna 2015 annettujen kirjanpitolain uusien säännösten mukaisesti.

Seminaarissa käydään läpi tilinpäätöksen laadinnan vaiheet käytännönläheisesti. Koulutus painottaa mikroyritysten tilinpäätöksiä, mutta aineistoa voidaan soveltaa myös pienyrityksiin.

Koulutus soveltuu sekä kokeneille kirjanpitäjille että vasta-alkajille. Kokeneet kirjanpitäjät saavat tietoa tilinpäätöksen uusista vaatimuksista ja niiden tulkinnoista. Vasta-alkajat saavat esimerkein valaistun kokonaiskuvan tilinpäätöksen laadintaprosessista ja tilinpäätösasiakirjoista.

Kirjanpitolakiuudistuksen myötä tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ovat muuttuneet aikaisemmista. Oikea ja riittävä kuva on määritelty eri tavoin ja ensimmäisen kerran laissa on olennaisuuden määritelmä.

Seminaarissa käsitellään keskeiset jaksotukset ja arvostukset, jotka ovat tilinpäätöksen sisällöllinen perusta. Tilinpäätöksen laadinnan tarkoituksena on suoriteperusteisen tuloksen laskenta, mutta vero- ja kirjanpitolainsäädännön ristiriitaisuudet tekevät työn haasteelliseksi.

Pienimmissä yrityksissä on kustannussyistä etsittävä keinoja tilinpäätöksen laadinnan keventämiseksi, mikä oli myös kirjanpitolain uudistuksen päätarkoitus.

Maksuperuste helpottaa tilinpäätöstyötä. Vuoden 2017 alussa voimaan astuva arvonlisäverolain muutos tuo lisäsyyn maksuperusteen käyttämiselle kirjanpidossa.

Tuloslaskelma ja tase ovat tilinpäätösraportoinnin ydinlaskelmat. Pienten ja mikroyritysten tilinpäätösraporteista säädetään erillisessä asetuksessa. Tuloslaskelma ja tase voidaan laatia myös lyhennetyissä muodoissa, joiden rakenne ja tarkoitus havainnollistetaan esimerkein.

Tilinpäätöksen liitetiedot täydentävät tuloslaskelman ja taseen antamaa informaatiota. Ne ovat muuttuneet aikaisempaan käytäntöön verrattuna. Pienten ja mikroyritysten liitetietovaatimukset ovat kevyemmät kuin suurempien yritysten vaatimukset. Lisäksi eri yritysmuodoilla on omia liitetietovaatimuksiaan.

Uudenkin lainsäädännön mukaan tase- ja liitetietoerittelyt on edelleen laadittava. Koulutustilaisuudessa keskeiset erittelyt käsitellään esimerkein.

Seminaarin lopuksi puhutaan tilinpäätöksen julkistamisesta, joka on joillekin yrityksille ankarien rangaistusten uhalla pakollinen velvollisuus toiminnan laajuudesta riippumatta. Joissakin yritysmuodoissa tämä koskee ainoastaan tietyn kokorajan ylittäviä yrityksiä.

Koulutukseen osallistujat saavat käyttöönsä Excel-taulukkolaskennalla toteutetun osakeyhtiön tilinpäätösmallin, jota käytetään seminaarin esimerkeissä. Mallia voidaan soveltaa myös muihin yritysmuotoihin.

Seminaarimaksunsa ajoissa maksaneilla osallistujilla on oikeus jälkeenpäin kysyä sähköpostitse kouluttajalta, miten tietyssä tilanteessa voisi menetellä. Hän vastaa kysymyksiin parhaan tietämyksensä ja aikataulunsa asettamissa rajoissa. Lyhyet kysymykset ja niiden vastaukset sisältyvät seminaarimaksuun.Seminaarin teemat

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
2. Jaksotukset ja arvostukset
3. Tuloslaskelma ja tase
4. Tilinpäätöksen liitetiedot
5. Tase- ja liitetietoerittelyt
6. Tilinpäätöksen julkistaminen


Kouluttaja

Seminaarin kouluttaja ekonomi Lassi Mäkinen on laatinut kirjanpitoja ja hoitanut yritysten veroasioita noin 50 vuoden ajan. Hän on pitänyt kirjanpitoa ja verotusta käsitteleviä koulutustilaisuuksia 1980-luvulta lähtien sekä julkaissut tuhansia aihetta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja useita kirjoja.
 
Hänen koulutustilaisuuksiinsa osallistuneet ovat kiittäneet mm. kouluttajan asiantuntemusta, omakohtaista kokemusta, käytännönläheisiä esimerkkejä, pienyritysnäkökulmaa, selkokielistä esitystä, kannustavuutta, rohkeita kannanottoja, työtä helpottavia ideoita, perusteellista aineistoa ja mahdollisuutta kysyä jälkikäteen.
Ajat ja paikat

Helsinki maanantai 16.1.2017 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 16.12.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 8.1.2017

Tampere torstai 19.1.2017 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Finlaysonin Palatsi, Kuninkaankatu 1
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 16.12.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 11.1.2017

Seinäjoki perjantai 20.1.2017 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Scandic Seinäjoki, Kauppakatu 10
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 16.12.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 12.1.2017

Hämeenlinna maanantai 23.1.2017

Koulutuspaikka: Hotelli Cumulus, Raatihuoneenkatu 16‚Äď18
Kellonajat: 9.00 ‚Äď 12.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 22.12.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.1.2017

Kouvola torstai 26.1.2017 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Scandic Kouvola, Kouvolankatu 11
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 22.12.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 18.1.2017

Pieksämäki perjantai 27.1.2017

Koulutuspaikka: Hotelli Savonsolmu, Toikantie 9
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 22.12.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 19.1.2017

Turku maanantai 30.1.2017

Koulutuspaikka: Scandic Turku, Eerikinkatu 28-30
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 3.1.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 22.1.2017

Helsinki keskiviikko 15.2.2017 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 17.1.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 7.2.2017

Tampere torstai 16.2.2017

Koulutuspaikka: Finlaysonin Palatsi, Kuninkaankatu 1
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 17.1.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 8.2.2017


Hinnat

Koulutustilaisuuden hinta on

‚Äď 130 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ennakkoilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen (ennakkotarjous)

‚Äď 160 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen

‚Äď 190 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumisp√§iv√§n j√§lkeen

Hinta sisältää koulutuksen ja kahvitarjoilun lisäksi esityssivujen koosteen ja muut seminaariesittelyssä mainitut materiaalit.

Tilaisuuden jälkeen kouluttaja vastaa koulutuksen ajoissa maksaneiden osallistujien aihetta käsitteleviin kysymyksiin sähköpostitse. Lyhyet vastaukset sisältyvät koulutuksen hintaan.


Maksuehdot

Talousteema Oy laskuttaa koulutusmaksun tilaisuuden jälkeen sähköpostitse. Mikäli osallistuja ei ole viikon kuluessa koulutuspäivästä saanut laskua, hänen tulee ottaa yhteyttä Talousteema Oy:öön laskun saamiseksi.

Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko lain sallima enimmäismäärä.

Mikäli joudumme perimään saatavaa, veloitamme lain sallimat perimiskulut. Veloitamme vähintään lain saatavien perinnästä 10 e §:ssä säädetyn 40,00 euron perintäkulujen vakiokorvauksen.


Ilmoittautuminen tai tilaaminen

Koulutustilaisuuteen ilmoittautuminen lähetetään Britt Langreville sähköpostitse osoitteeseen britt.langrev@talousteema.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

seminaarin aika ja paikkakunta
osallistujan etu- ja sukunimi
osallistujan sähköpostiosoite
osallistujan matkapuhelinnumero
osallistujan mahdollinen erityisruokavalio
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation nimi
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation postiosoite
sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään
laskun hyväksyjän etu- ja sukunimi
henkilötunnus, jos laskun maksaja on henkilöPeruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova, mutta sen voi peruuttaa viimeisenä ilmoittautumispäivänä tai sitä ennen.

Jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai peruuttamatta osallistumista ilmoitettu henkilö tai hänen sijaisensa ei saavu tilaisuuteen, seminaarimaksu veloitetaan kokonaisuudessaan ja ilmoitettu henkilö saa koulutusaineiston sähköpostitse.

Esteen ilmetessä on mahdollista luovuttaa paikka toiselle henkilölle. Muutoksesta tulee ilmoittaa ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuuden osallistujien enimmäismäärän ylittyessä, Talousteema ilmoittaa asiasta erikseen mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. Talousteemalla on oikeus painavista syistä tehdä muutoksia tilaisuuden ohjelmaan tai peruuttaa tilaisuus kokonaan.


Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023