Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
Verouudistus 2017

Yritysten ja yrittäjien verotus, arvonlisäverotus sekä verotusmenettelyt muuttuvat monella tavalla vuonna 2017. Seminaarin tavoitteena on antaa ennakkotietoa muutoksista. Tämä tieto auttaa valmistautumaan vuoden 2016 tilinpäätöstä koskevien veroratkaisujen tekemiseen sekä suunnittelemaan verotusta pitkällä tähtäyksellä.

Tietolähteinä ovat valtiovarainministeriön ja hallituksen valmisteluasiakirjat sekä valtion vuoden 2017 budjettiehdotus ja verotusta koskevat lakiesitykset. Aiheita käsitellään esimerkein.

Pienyritysten arvonlisäverotilitysten salliminen maksuperusteisesti oli valmisteilla jo edellisellä hallituskaudella. Siitä tehtiin valtiovarainministeriössä ehdotus, joka sai myönteisen vastaanoton lausunnon antajilta. Seminaarin kouluttaja oli yksi lausunnon antajista.

Maksuperusteen käyttö arvonlisäveron tilityksissä on vapaaehtoista. Osalle yrityksistä siitä on hyötyä ja osalle haittaa. Tämän vuoksi esimerkiksi tilitoimistoissa tulee jatkossa olemaan kahdenlaisia arvonlisäveron tilittäjiä: laskuperusteiset tilittäjät ja maksuperusteiset tilittäjät. Tilitysperusteella on vaikutusta yrityksen kirjanpitoon.

Työmarkkinajärjestöjen solmimat kilpailukykysopimukset kevensivät vuoden 2017 ansiotuloverotusta, mikä vaikuttaa myös yritysten omistajien verotukseen.

Sukupolvenvaihdosten perintö- ja lahjaverotus kevenee ensi vuonna. Huojennuksia on jo aikaisemminkin ollut käytössä, mutta nyt niitä laajennetaan.

Yrittäjävähennyksen tarkoituksena on pienentää sitä eroa, joka on syntynyt osakeyhtiöiden ja osuuskuntien sekä henkilöyhtiöiden ja yksityisten elinkeinonharjoittajien verotuksen välille. Ideana on, että henkilöyhtiöiden yhtiömiesten ja yksityisten elinkeinonharjoittajien verotettavasta tulosta tehdään prosentuaalinen vähennys.

Investointivaraus ei toteudu vielä vuoden 2017 alussa. Ruotsin mallin mukaisen varauksen vaikutusten selvittäminen sisältyy hallitusohjelmaan.

Investointivarauksella on iso merkitys yritysten pitkän tähtäyksen verosuunnitteluun, koska investoinnin toteutukselle aiotaan asettaa vuosien mittainen määräaika. Tämän vuoksi aihetta käsitellään jo tässä seminaarissa, vaikka varauksen toteutumisesta ja aikataulusta ei ole varmuutta.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on selvittänyt mahdollisuuksia kannustaa verotuksen keinoin yrityksiä investoimaan. Mukana tarkastelussa ovat Ruotsin ja Viron veromallit sekä kaksi teoreettista veromallia.

Valtiovarainministeriö asetti 31.8.2016 asiantuntijaryhmän tarkastelemaan yritys- ja osinkoverotusta kokonaisuudessaan. Ryhmä ottaa kantaa myös investointivaraukseen. Työryhmän toimikausi päättyy tammikuun lopussa 2017.

Vuoden 2017 alussa toteutetaan useita verotuksen menettelytapamuutoksia, jotka vaikuttavat taloushallinnon ammattilaisten työhön.

Seminaarimaksunsa ajoissa maksaneilla osallistujilla on oikeus jälkeenpäin kysyä sähköpostitse kouluttajalta, miten tietyssä tilanteessa voisi menetellä. Hän vastaa kysymyksiin parhaan tietämyksensä ja aikataulunsa asettamissa rajoissa. Lyhyet kysymykset ja niiden vastaukset sisältyvät seminaarimaksuun.Seminaarin teemat

1. Maksuperusteiset arvonlisäverotilitykset
2. Tuloverokannat ja verovähennykset
3. Sukupolvenvaihdosten perintö- ja lahjaverotus
4. Yrittäjävähennys
5. Investointivaraus
6. Menettelymuutokset


Kouluttaja

Seminaarin kouluttaja ekonomi Lassi Mäkinen on laatinut kirjanpitoja ja hoitanut yritysten veroasioita noin 50 vuoden ajan. Hän on pitänyt kirjanpitoa ja verotusta käsitteleviä koulutustilaisuuksia 1980-luvulta lähtien sekä julkaissut tuhansia aihetta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja useita kirjoja.
 
Hänen koulutustilaisuuksiinsa osallistuneet ovat kiittäneet mm. kouluttajan asiantuntemusta, omakohtaista kokemusta, käytännönläheisiä esimerkkejä, pienyritysnäkökulmaa, selkokielistä esitystä, kannustavuutta, rohkeita kannanottoja, työtä helpottavia ideoita, perusteellista aineistoa ja mahdollisuutta kysyä jälkikäteen.Ajat ja paikat

Helsinki tiistai 15.11.2016 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 17.10.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 7.11.2016

Tampere torstai 17.11.2016 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Finlaysonin Palatsi, Kuninkaankatu 1
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 17.10.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 9.11.2016

Seinäjoki perjantai 18.11.2016

Koulutuspaikka: Scandic Seinäjoki, Kauppakatu 10
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 17.10.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10.11.2016

Hämeenlinna maanantai 21.11.2016

Koulutuspaikka: Hotelli Cumulus, Raatihuoneenkatu 16‚Äď18
Kellonajat: 9.00 ‚Äď 12.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 27.10.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 13.11.2016

Pieksämäki keskiviikko 23.11.2016

Koulutuspaikka: Hotelli Savonsolmu, Toikantie 9
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 27.10.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.11.2016

Kouvola torstai 24.11.2016 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Scandic Kouvola, Kouvolankatu 11
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 27.10.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.11.2016

Turku keskiviikko 30.11.2016

Koulutuspaikka: Scandic Turku, Eerikinkatu 28-30
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 1.11.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 22.11.2016

Helsinki maanantai 12.12.2016

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 7.11.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 4.12.2016

Tampere keskiviikko 14.12.2016

Koulutuspaikka: Finlaysonin Palatsi, Kuninkaankatu 1
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 7.11.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.12.2016


Hinnat

Koulutustilaisuuden hinta on

‚Äď 130 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ennakkoilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen (ennakkotarjous)

‚Äď 160 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen

‚Äď 190 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumisp√§iv√§n j√§lkeen

Hinta sisältää koulutuksen ja kahvitarjoilun lisäksi esityssivujen koosteen ja muut seminaariesittelyssä mainitut materiaalit.

Tilaisuuden jälkeen kouluttaja vastaa koulutuksen ajoissa maksaneiden osallistujien aihetta käsitteleviin kysymyksiin sähköpostitse. Lyhyet vastaukset sisältyvät koulutuksen hintaan.


Maksuehdot

Talousteema Oy laskuttaa koulutusmaksun tilaisuuden jälkeen sähköpostitse. Mikäli osallistuja ei ole viikon kuluessa koulutuspäivästä saanut laskua, hänen tulee ottaa yhteyttä Talousteema Oy:öön laskun saamiseksi.

Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko lain sallima enimmäismäärä.

Mikäli joudumme perimään saatavaa, veloitamme lain sallimat perimiskulut. Veloitamme vähintään lain saatavien perinnästä 10 e §:ssä säädetyn 40,00 euron perintäkulujen vakiokorvauksen.


Ilmoittautuminen tai tilaaminen

Koulutustilaisuuteen ilmoittautuminen lähetetään Britt Langreville sähköpostitse osoitteeseen britt.langrev@talousteema.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

seminaarin aika ja paikkakunta
osallistujan etu- ja sukunimi
osallistujan sähköpostiosoite
osallistujan matkapuhelinnumero
osallistujan mahdollinen erityisruokavalio
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation nimi
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation postiosoite
sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään
laskun hyväksyjän etu- ja sukunimi
henkilötunnus, jos laskun maksaja on henkilöPeruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova, mutta sen voi peruuttaa viimeisenä ilmoittautumispäivänä tai sitä ennen.

Jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai peruuttamatta osallistumista ilmoitettu henkilö tai hänen sijaisensa ei saavu tilaisuuteen, seminaarimaksu veloitetaan kokonaisuudessaan ja ilmoitettu henkilö saa koulutusaineiston sähköpostitse.

Esteen ilmetessä on mahdollista luovuttaa paikka toiselle henkilölle. Muutoksesta tulee ilmoittaa ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuuden osallistujien enimmäismäärän ylittyessä, Talousteema ilmoittaa asiasta erikseen mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. Talousteemalla on oikeus painavista syistä tehdä muutoksia tilaisuuden ohjelmaan tai peruuttaa tilaisuus kokonaan.


Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023