Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
Henkilökuntaetuudet

Seminaarin tavoitteena on selventää henkilökunnalle, yrittäjälle ja ulkopuolisille henkilöille annettujen etuuksien verotusta.

Asioita tarkastellaan korkeimman hallinto-oikeuden ja keskusverolautakunnan ratkaisujen sekä Verohallinnon ohjeiden pohjalta.

Keskeisin ongelma henkilöille annetuissa etuuksissa on tulkinta, ovatko ne verovapaita vai palkkaa sekä mikä euromäärä lisätään palkkaan ennakonpidätystä toimitettaessa.

Etuudet voivat koskea esimerkiksi lounasruokailua, kahvitarjoilua, työmatkoja, asumista, autoa, puhelinta, tietokonetta, tietoliikenneyhteyttä, vakuutuksia, terveydenhoitoa, liikuntaa, kulttuuria, virkistystoimintaa, matkoja, lahjoja, venettä ja lomanviettoa.

Etuuksia voidaan käyttää henkilöiden motivoinnissa, kun tiedetään, missä rajoissa saa toimia. Seminaarissa nostetaan esille eräitä verovapaita etuuksia, joita hyödynnetään harvoin, koska niitä ei tunneta. Lisäksi puhutaan ristiriitaisuuksista etujen verotuskäsittelyssä.

Yrittäjän saamia etuuksia ei kaikissa tapauksissa hyväksytä verovapaiksi samoin kuin henkilökunnalle annettuja etuuksia. Onko kysymys syrjimisestä?

Suurissa yrityksissä henkilökunta voi saada etuuksia, joita ei hyväksytä pienissä yrityksissä. Onko erilaiseen kohteluun laillinen peruste?

Etuuksia voidaan antaa muillekin kuin yrityksessä työskenteleville henkilöille. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaat ja harrastusyhdistysten jäsenet. Myös näitä asioita käsitellään seminaarissa.

Yritys saattaa järjestää asiakkailleen edustustilaisuuksia sekä antaa edustus-, merkkipäivä- ja joululahjoja. Miten näitä kohdellaan verotuksessa?

Joskus urheilu-, kulttuuri- ja muut harrasteseurat pyytävät yrityksiltä taloudellista tukea ylläpitääkseen toimintaansa. Onko tällainen tuki verovapaata?

Taloudellisia etuuksia on monenlaisia. Kaikkiin niihin ei seminaarissa ehditä antaa vastausta, mutta seminaarimaksunsa ajoissa maksaneilla osallistujilla on oikeus jälkeenpäin kysyä sähköpostitse kouluttajalta, miten tietyssä tilanteessa voisi menetellä. Hän vastaa kysymyksiin parhaan tietämyksensä ja aikataulunsa asettamissa rajoissa. Lyhyet kysymykset ja niiden vastaukset sisältyvät seminaarimaksuun.Seminaarin teemat

1. Henkilökunnalle annettavat etuudet
2. Voiko yrittäjä saada samat edut kuin henkilökunta?
3. Voiko pienyritys antaa samat etuudet kuin suuryritys?
4. Mitä asiakkaille voi antaa verovapaasti?
5. Voiko urheilua ja kulttuuria sponsoroida verovapaasti?


Kouluttaja

Seminaarin kouluttaja ekonomi Lassi Mäkinen on laatinut kirjanpitoja ja hoitanut yritysten veroasioita noin 50 vuoden ajan. Hän on pitänyt kirjanpitoa ja verotusta käsitteleviä koulutustilaisuuksia 1980-luvulta lähtien sekä julkaissut tuhansia aihetta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja useita kirjoja.
 
Hänen koulutustilaisuuksiinsa osallistuneet ovat kiittäneet mm. kouluttajan asiantuntemusta, omakohtaista kokemusta, käytännönläheisiä esimerkkejä, pienyritysnäkökulmaa, selkokielistä esitystä, kannustavuutta, rohkeita kannanottoja, työtä helpottavia ideoita, perusteellista aineistoa ja mahdollisuutta kysyä jälkikäteen.Ajat ja paikat

Helsinki maanantai 12.9.2016 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 7.8.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 4.9.2016

Kouvola tiistai 13.9.2016

Koulutuspaikka: Scandic Kouvola, Kouvolankatu 11
Kellonajat: 9.00 ‚Äď 12.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 18.8.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 5.9.2016

Tampere torstai 15.9.2016

Koulutuspaikka: Finlaysonin Palatsi, Kuninkaankatu 1
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 18.8.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 7.9.2016

Seinäjoki perjantai 16.9.2016

Koulutuspaikka: Scandic Seinäjoki, Kauppakatu 10
Kellonajat: 9.00 ‚Äď 12.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 18.8.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 8.9.2016

Hämeenlinna tiistai 20.9.2016

Koulutuspaikka: Hotelli Cumulus, Raatihuoneenkatu 16‚Äď18
Kellonajat: 9.00 ‚Äď 12.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 25.8.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 12.9.2016

Pieksämäki perjantai 23.9.2016

Koulutuspaikka: Hotelli Savonsolmu, Toikantie 9
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 25.8.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.9.2016

Turku keskiviikko 28.9.2016

Koulutuspaikka: Scandic Turku, Eerikinkatu 28-30
Kellonajat: 9.00 ‚Äď 12.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 30.8.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 20.9.2016

Helsinki perjantai 14.10.2016

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 11.9.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.10.2016


Hinnat

Koulutustilaisuuden hinta on

‚Äď 130 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ennakkoilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen (ennakkotarjous)

‚Äď 160 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen

‚Äď 190 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumisp√§iv√§n j√§lkeen

Hinta sisältää koulutuksen ja kahvitarjoilun lisäksi esityssivujen koosteen ja muut seminaariesittelyssä mainitut materiaalit.

Tilaisuuden jälkeen kouluttaja vastaa koulutuksen ajoissa maksaneiden osallistujien aihetta käsitteleviin kysymyksiin sähköpostitse. Lyhyet vastaukset sisältyvät koulutuksen hintaan.


Maksuehdot

Talousteema Oy laskuttaa koulutusmaksun tilaisuuden jälkeen sähköpostitse. Mikäli osallistuja ei ole viikon kuluessa koulutuspäivästä saanut laskua, hänen tulee ottaa yhteyttä Talousteema Oy:öön laskun saamiseksi.

Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko lain sallima enimmäismäärä.

Mikäli joudumme perimään saatavaa, veloitamme lain sallimat perimiskulut. Veloitamme vähintään lain saatavien perinnästä 10 e §:ssä säädetyn 40,00 euron perintäkulujen vakiokorvauksen.


Ilmoittautuminen tai tilaaminen

Koulutustilaisuuteen ilmoittautuminen lähetetään Britt Langreville sähköpostitse osoitteeseen britt.langrev@talousteema.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

seminaarin aika ja paikkakunta
osallistujan etu- ja sukunimi
osallistujan sähköpostiosoite
osallistujan matkapuhelinnumero
osallistujan mahdollinen erityisruokavalio
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation nimi
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation postiosoite
sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään
laskun hyväksyjän etu- ja sukunimi
henkilötunnus, jos laskun maksaja on henkilöPeruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova, mutta sen voi peruuttaa viimeisenä ilmoittautumispäivänä tai sitä ennen.

Jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai peruuttamatta osallistumista ilmoitettu henkilö tai hänen sijaisensa ei saavu tilaisuuteen, seminaarimaksu veloitetaan kokonaisuudessaan ja ilmoitettu henkilö saa koulutusaineiston sähköpostitse.

Esteen ilmetessä on mahdollista luovuttaa paikka toiselle henkilölle. Muutoksesta tulee ilmoittaa ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuuden osallistujien enimmäismäärän ylittyessä, Talousteema ilmoittaa asiasta erikseen mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. Talousteemalla on oikeus painavista syistä tehdä muutoksia tilaisuuden ohjelmaan tai peruuttaa tilaisuus kokonaan.


Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023