Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
PowerPoint-diaesitys: Matkakustannukset


Koronaviruksen aiheuttamien, yleisötilaisuuksiin kohdistuvien rajoitusten vuoksi peruutamme kaikki tämän koulutuksen tilaisuudet.

Seminaaritilaisuuksien tilalle tarjoamme koulutusaineiston PowerPoint-diaesityksenä. Lisätietoja diaesityksistä löytyy tästä.

Matkakustannuksista on säädetty sekavasti verolainsäädännössä ja Verohallinnon ohjeet lisäävät monimutkaisuutta.

Seminaarin tarkoituksena on antaa kokonaiskuva työmatkakustannusten sekä asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten käsittelystä verotuksessa. Luento ja sen kirjallinen aineisto sisältävät runsaasti esimerkkejä.

Joskus on vaikea ratkaista, onko kysymys työmatkasta vai asunnon ja työpaikan välisestä matkasta. Työpaikka voi olla varsinainen tai toissijainen taikka työtä voidaan tehdä erityisellä työntekemispaikalla. Myös koti voi olla työpaikka.

Yhtiössään työskentelevien osakkaiden työmatkakustannukset käsitellään yleensä samoin kuin palkansaajien vastaavat kustannukset, mutta yksityiset elinkeinonharjoittajat (tmi) eivät voi saada matkakustannusten korvauksia, vaan he voivat vähentää työmatkakustannuksiaan omassa tuloverotuksessaan. Menettely on hankala ja kaikista matkakustannuksista näitä vähennyksiä ei saa tehdä.

Pitkäkestoisen komennuksen matkakustannusten käsittely riippuu tapauksesta. Tästä asiasta kokonaiskuvan voi muodostaa vain perehtymällä eri tilanteita käsitteleviin esimerkkeihin.

Matkakustannuslajien, kuten päivärahojen, ateriakorvausten ja kilometrikorvausten perusteet saattavat synnyttää yllättäviä tilanteita. Matkalaskujen ja ajopäiväkirjojen huolellinen laatiminen on ensiarvoisen tärkeää näiden perusteiden todistamiseksi.
 
Matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava joka kuukausi henkilöittäin tulorekisteriin, vaikka ne eivät ole tuloja. Yksityisten elinkeinonharjoittajien matkakustannusvähennysten ilmoittaminen tapahtuu tuloveroilmoituksella kerran vuodessa.

Tilaisuuden osallistujat saavat käyttöönsä Excel-taulukkolaskennalla toteutetun matkalaskulomakkeen kotimaan päivärahojen ja kilometrikorvausten laskentaan. Koulutukseen osallistunut voi jakaa lomaketta asiakkailleen.

Seminaarimaksunsa ajoissa maksaneilla osallistujilla on oikeus jälkeenpäin kysyä sähköpostitse kouluttajalta, miten tietyssä tilanteessa voisi menetellä. Hän vastaa kysymyksiin parhaan tietämyksensä ja aikataulunsa asettamissa rajoissa. Lyhyet kysymykset ja niiden vastaukset sisältyvät seminaarimaksuun.


Seminaarin teemat

1. Työmatka sekä asunnon ja työpaikan välinen matka
2. Työntekemispaikat
3. Pitkäkestoiset komennukset
4. Matkakustannusten korvaukset
5. Yksityisen elinkeinonharjoittajan vähennykset
6. Majoitus ja matkustaminen
7. Matkalasku ja ajopäiväkirja
8. Ilmoitukset tulorekisteriin ja Verohallinnolle


Kouluttaja

Seminaarin kouluttaja ekonomi Lassi Mäkinen on laatinut kirjanpitoja ja hoitanut yritysten veroasioita yli 50 vuoden ajan. Hän on pitänyt kirjanpitoa ja verotusta käsitteleviä koulutustilaisuuksia 1980-luvulta lähtien sekä julkaissut tuhansia aihetta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja useita kirjoja.

Hän on seurannut lainsäädännön muutosprosesseja vuosikymmenten ajan sekä vaikuttanut lakien sisältöön.

Hänen koulutustilaisuuksiinsa osallistuneet ovat kiittäneet mm. kouluttajan asiantuntemusta, omakohtaista kokemusta, käytännönläheisiä esimerkkejä, pienyritysnäkökulmaa, selkokielistä esitystä, kannustavuutta, rohkeita kannanottoja, työtä helpottavia ideoita, perusteellista aineistoa ja mahdollisuutta kysyä jälkikäteen.


Ajat ja paikat

Helsinki keskiviikko 13.5.2020

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 5.5.2020

Tampere maanantai 18.5.2020

Koulutuspaikka: Ravintola Astor, Aleksis Kiven katu 26
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10.5.2020

Seinäjoki tiistai 19.5.2020

Koulutuspaikka: Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 11.5.2020

Hämeenlinna perjantai 22.5.2020

Koulutuspaikka: Museo Skogster, Raatihuoneenkatu 8
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 14.5.2020

Varkaus maanantai 25.5.2020

Koulutuspaikka: Hotel Oscar, Kauppatori 4
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 17.5.2020


Hinnat

Koulutustilaisuuden hinta on

‚Äď 120 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ennakkoilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen (ennakkotarjous)

‚Äď 160 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen

‚Äď 190 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumisp√§iv√§n j√§lkeen

Hinta sisältää koulutuksen ja kahvitarjoilun lisäksi esityssivujen koosteen ja muut seminaariesittelyssä mainitut materiaalit.

Tilaisuuden jälkeen kouluttaja vastaa koulutuksen ajoissa maksaneiden osallistujien aihetta käsitteleviin kysymyksiin sähköpostitse. Lyhyet vastaukset sisältyvät koulutuksen hintaan.


Maksuehdot

Talousteema Oy laskuttaa koulutusmaksun tilaisuuden jälkeen sähköpostitse PDF-tiedostona. Mikäli osallistuja ei ole viikon kuluessa koulutuspäivästä saanut laskua, hänen tulee ottaa yhteyttä Talousteema Oy:öön laskun saamiseksi.

Mikäli asiakas vaatii hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta annetun lain 4 §:n perusteella laskun kyseisessä laissa tarkoitettuna sähköisenä laskuna, emme voi hyväksyä tilausta, koska yhtiöllämme ei ole käytössä laskutusjärjestelmää, joka tuottaisi tällaisia laskuja.

Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko lain sallima enimmäismäärä.

Mikäli joudumme perimään saatavaa, veloitamme saatavien perinnästä annetun lain sallimat perimiskulut. Veloitamme vähintään lain 10 e §:ssä säädetyn 40,00 euron perintäkulujen vakiokorvauksen.


Ilmoittautuminen tai tilaaminen

Koulutustilaisuuteen ilmoittautuminen lähetetään Britt Langreville sähköpostitse osoitteeseen britt.langrev@talousteema.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

seminaarin aika ja paikkakunta
osallistujan etu- ja sukunimi
osallistujan sähköpostiosoite
osallistujan matkapuhelinnumero
osallistujan mahdollinen erityisruokavalio
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation nimi
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation postiosoite
sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään
laskun hyväksyjän etu- ja sukunimi
henkilötunnus, jos laskun maksaja on henkilöPeruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova, mutta sen voi peruuttaa viimeisenä ilmoittautumispäivänä tai sitä ennen.

Jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai peruuttamatta osallistumista ilmoitettu henkilö tai hänen sijaisensa ei saavu tilaisuuteen, seminaarimaksu veloitetaan kokonaisuudessaan ja ilmoitettu henkilö saa koulutusaineiston sähköpostitse.

Esteen ilmetessä on mahdollista luovuttaa paikka toiselle henkilölle. Muutoksesta tulee ilmoittaa ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuuden osallistujien enimmäismäärän ylittyessä, Talousteema Oy ilmoittaa asiasta erikseen mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. Yhtiöllä on oikeus painavista syistä tehdä muutoksia tilaisuuden ohjelmaan tai peruuttaa tilaisuus kokonaan.


Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023