Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
Valmistaudu vuoteen 2020

Kalenterivuoden alku on aina kiireistä aikaa. Silloin ei ole mahdollisuutta syventyä vuoden vaihtuessa tapahtuviin uudistuksiin vaan niihin kannattaa perehtyä etukäteen.
 
Seminaarin tavoitteena on antaa taloushallinnon ammattilaisille tiedot vuoden 2020 alun muutoksista. Luento ja sen kirjallinen aineisto sisältävät esimerkkejä ja asiakirjamalleja.

Vaikka vuoden 2020 alussa ei toteuteta suurta verouudistusta, silti ansiotuloverotukseen on tulossa muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi yrittäjien ja yritysten työntekijöiden verotukseen. Verotaulukko muuttuu ja eräisiin vähennyksiin tulee muutoksia.

Kotitalousvähennyksen pieneneminen merkitsee joillakin toimialoilla töiden vähenemistä samalla, kun taloustilanne on kääntymässä laskusuuntaan. Yritykset, joiden valttina on kotitalousvähennys, joutuvat muuttamaan toimintaansa, että niiden talous ei romahda ensi vuonna.

Matkakustannusten korvausten ja luontoisetujen euromäärät muuttuvat vuoden 2020 alussa, kuten aina ennenkin. Tärkeimmät muutokset ja eräät matkakustannusten korvauksia koskevat erityistilanteet käsitellään koulutustilaisuudessa. Tilaisuuden osallistujat saavat käyttöönsä Excel-taulukkolaskennalla toteutetun matkalaskulomakkeen kotimaan päivärahojen ja kilometrikorvausten laskentaan. Koulutukseen osallistunut voi jakaa lomaketta asiakkailleen.

Tulolähdejaon poistuminen vuoden 2020 alussa eräiltä yritysmuodoilta on joissakin tapauksissa iso muutos. Se laajentaa tappioiden vähentämismahdollisuuksia.

Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös tilinpäätösten ongelmakohtiin ja annetaan keinoja niiden ratkaisemiseksi.

Tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 alussa muuttaa vuosi-ilmoituskäytäntöä vuoden 2020 alussa. Tulorekisteriin suunnitellaan työtä helpottavia muutoksia, joiden arvioidaan astuvan voimaan ensi vuonna. Tilaisuudessa käsitellään tärkeimmät muutokset.

Koulutuksessa käsitellään mahdollisten vuonna 2020 voimaanastuvien arvonlisäverolain muutosten lisäksi myös tärkeimmät vuonna 2019 lakiin tehdyt muutokset.

Seminaarimaksunsa ajoissa maksaneilla osallistujilla on oikeus jälkeenpäin kysyä sähköpostitse kouluttajalta, miten tietyssä tilanteessa voisi menetellä. Hän vastaa kysymyksiin parhaan tietämyksensä ja aikataulunsa asettamissa rajoissa. Lyhyet kysymykset ja niiden vastaukset sisältyvät seminaarimaksuun.


Seminaarin teemat

1. Tuloveromuutokset
2. Matkakustannusten korvaukset ja luontoisedut
3. Tulolähdejako poistuu
4. Tilinpäätöksen ongelmakohdat
5. Tulorekisteri ja vuosi-ilmoitukset
6. Arvonlisäveromuutokset


Kouluttaja

Seminaarin kouluttaja ekonomi Lassi Mäkinen on laatinut kirjanpitoja ja hoitanut yritysten veroasioita yli 50 vuoden ajan. Hän on pitänyt kirjanpitoa ja verotusta käsitteleviä koulutustilaisuuksia 1980-luvulta lähtien sekä julkaissut tuhansia aihetta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja useita kirjoja.

Hän on seurannut lainsäädännön muutosprosesseja vuosikymmenten ajan sekä vaikuttanut lakien sisältöön.

Hänen koulutustilaisuuksiinsa osallistuneet ovat kiittäneet mm. kouluttajan asiantuntemusta, omakohtaista kokemusta, käytännönläheisiä esimerkkejä, pienyritysnäkökulmaa, selkokielistä esitystä, kannustavuutta, rohkeita kannanottoja, työtä helpottavia ideoita, perusteellista aineistoa ja mahdollisuutta kysyä jälkikäteen.


Ajat ja paikat

Helsinki torstai 14.11.2019 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 21.10.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.11.2019

Kouvola perjantai 15.11.2019

Koulutuspaikka: Kaupungintalon valtuustosali, Torikatu 10
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 21.10.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 7.11.2019

Tampere maanantai 18.11.2019

Koulutuspaikka: Ravintola Astor, Aleksis Kiven katu 26
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 21.10.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10.11.2019

Seinäjoki tiistai 19.11.2019

Koulutuspaikka: Hotelli-Ravintola Alma, Ruukintie 4
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 21.10.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 11.11.2019

Hämeenlinna perjantai 22.11.2019 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Ravintola Piparkakkutalo, Kirkkorinne 2
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 21.10.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 14.11.2019

Pieksämäki maanantai 25.11.2019

Koulutuspaikka: Hotelli Savonsolmu, Toikantie 9
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 21.10.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 17.11.2019

Turku perjantai 29.11.2019

Koulutuspaikka: Laivahostel S/S Bore, Linnankatu 72
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 21.10.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.11.2019

Helsinki maanantai 2.12.2019 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 21.10.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 24.11.2019


Hinnat

Koulutustilaisuuden hinta on

‚Äď 130 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ennakkoilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen (ennakkotarjous)

‚Äď 160 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen

‚Äď 190 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumisp√§iv√§n j√§lkeen

Hinta sisältää koulutuksen ja kahvitarjoilun lisäksi esityssivujen koosteen ja muut seminaariesittelyssä mainitut materiaalit.

Tilaisuuden jälkeen kouluttaja vastaa koulutuksen ajoissa maksaneiden osallistujien aihetta käsitteleviin kysymyksiin sähköpostitse. Lyhyet vastaukset sisältyvät koulutuksen hintaan.


Maksuehdot

Talousteema Oy laskuttaa koulutusmaksun tilaisuuden jälkeen sähköpostitse. Mikäli osallistuja ei ole viikon kuluessa koulutuspäivästä saanut laskua, hänen tulee ottaa yhteyttä Talousteema Oy:öön laskun saamiseksi.

Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko lain sallima enimmäismäärä.

Mikäli joudumme perimään saatavaa, veloitamme lain sallimat perimiskulut. Veloitamme vähintään lain saatavien perinnästä 10 e §:ssä säädetyn 40,00 euron perintäkulujen vakiokorvauksen.


Ilmoittautuminen tai tilaaminen

Koulutustilaisuuteen ilmoittautuminen lähetetään Britt Langreville sähköpostitse osoitteeseen britt.langrev@talousteema.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

seminaarin aika ja paikkakunta
osallistujan etu- ja sukunimi
osallistujan sähköpostiosoite
osallistujan matkapuhelinnumero
osallistujan mahdollinen erityisruokavalio
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation nimi
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation postiosoite
sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään
laskun hyväksyjän etu- ja sukunimi
henkilötunnus, jos laskun maksaja on henkilöPeruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova, mutta sen voi peruuttaa viimeisenä ilmoittautumispäivänä tai sitä ennen.

Jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai peruuttamatta osallistumista ilmoitettu henkilö tai hänen sijaisensa ei saavu tilaisuuteen, seminaarimaksu veloitetaan kokonaisuudessaan ja ilmoitettu henkilö saa koulutusaineiston sähköpostitse.

Esteen ilmetessä on mahdollista luovuttaa paikka toiselle henkilölle. Muutoksesta tulee ilmoittaa ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuuden osallistujien enimmäismäärän ylittyessä, Talousteema ilmoittaa asiasta erikseen mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. Talousteemalla on oikeus painavista syistä tehdä muutoksia tilaisuuden ohjelmaan tai peruuttaa tilaisuus kokonaan.


Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023