Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
Kirjanpitäjän vastuu

Kirjanpitäjän vastuu on lisääntynyt vuosi vuodelta, kun lainsäädäntöä on kiristetty ja valvontaa tehostettu. Koska kirjanpitäjän vastuun rajat on säännelty löyhästi, voi helposti syntyä tilanteita, joissa kirjanpitäjä saa aiheettoman syytteen kirjanpitorikoksesta.

Seminaarin tavoitteena on auttaa kirjanpitäjiä välttämään rikosepäilyjä. Koulutuksemme tarjoaa tietoa, joka auttaa kirjanpitäjää hahmottamaan, mitkä asiat tulee huomioida vastuukysymyksissä. Luento ja sen kirjallinen aineisto sisältävät esimerkkejä ja asiakirjamalleja.

Verotarkastajat ja talousrikostutkijat usein olettavat automaattisesti, että kirjanpitäjä on yrittäjän kanssa mukana talousrikoksessa, kun sellaista epäillään. Kirjanpitäjän tilanne on hankala, sillä kirjanpitoaineistoja voidaan käyttää todisteina häntä vastaan.

Jo pelkästään rikosepäily tekee kirjanpitäjän työstä raskasta sekä vaikuttaa kirjanpitäjän elämään, saati se, että häntä syytetään ja mahdollisesti tuomitaan rikoksesta.

Kirjanpitäjän on eri keinoin pyrittävä rajaamaan vastuutaan. Ensimmäinen toimenpide on laatia tilitoimiston toimeksiantosopimus huolellisesti.

Kaikkien kirjausten on perustuttava asianmukaisiin tositteisiin, joiden oikeellisuutta on pyrittävä varmentamaan. Tilinpäätös on tärkeä asiakirja, kun talousrikoksia selvitetään. Se on laadittava lakien mukaisesti.

Neuvotteluista on aina tehtävä kirjalliset muistiot. Kirjanpitäjän tulee neuvoa asiakkaitaan toimimaan lakeja noudattaen ja tämä pitää tehdä kirjallisesti, että annetut ohjeet voidaan todistaa jälkikäteen.

Jos kirjanpitäjä toimii työsuhteessa, hän ei kaikissa tilanteissa voi luottaa siihen, että tilitoimisto tai muu työnantaja kantaa vastuun. Nimittäin yritystä ei tuomita vankeuteen. Kirjanpitäjän esimies voi myös joutua vastuuseen alaisensa teoista.

Tilaisuudessa käsitellään myös rahanpesun valvontaa ja tietosuojavaatimuksia, koska viranomaistoimiin ja lainsäädäntöön on tullut muutoksia.

Seminaarimaksunsa ajoissa maksaneilla osallistujilla on oikeus jälkeenpäin kysyä sähköpostitse kouluttajalta, miten tietyssä tilanteessa voisi menetellä. Hän vastaa kysymyksiin parhaan tietämyksensä ja aikataulunsa asettamissa rajoissa. Lyhyet kysymykset ja niiden vastaukset sisältyvät seminaarimaksuun.


Seminaarin teemat

1. Kirjanpitorikos ja verorikos
2. Toimeksiantosopimus
3. Tositteet ja kirjaukset
4. Tilinpäätös
5. Neuvottelut
6. Annetut neuvot ja ohjeet
7. Rahanpesun valvonta
8. Tietosuojavaatimukset


Kouluttaja

Seminaarin kouluttaja ekonomi Lassi Mäkinen on laatinut kirjanpitoja ja hoitanut yritysten veroasioita yli 50 vuoden ajan. Hän on pitänyt kirjanpitoa ja verotusta käsitteleviä koulutustilaisuuksia 1980-luvulta lähtien sekä julkaissut tuhansia aihetta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja useita kirjoja.

Hän on seurannut lainsäädännön muutosprosesseja vuosikymmenten ajan sekä vaikuttanut lakien sisältöön.

Hänen koulutustilaisuuksiinsa osallistuneet ovat kiittäneet mm. kouluttajan asiantuntemusta, omakohtaista kokemusta, käytännönläheisiä esimerkkejä, pienyritysnäkökulmaa, selkokielistä esitystä, kannustavuutta, rohkeita kannanottoja, työtä helpottavia ideoita, perusteellista aineistoa ja mahdollisuutta kysyä jälkikäteen.


Ajat ja paikat

Helsinki torstai 12.9.2019 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.7.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 4.9.2019

Kouvola perjantai 13.9.2019

Koulutuspaikka: Aikuiskoulutuskeskus, Taitajantie 2
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.7.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 5.9.2019

Tampere maanantai 16.9.2019

Koulutuspaikka: Ravintola Astor, Aleksis Kiven katu 26
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.7.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 8.9.2019

Seinäjoki tiistai 17.9.2019

Koulutuspaikka: Järjestötalo, Kauppakatu 1
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.7.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 9.9.2019

Hämeenlinna perjantai 20.9.2019

Koulutuspaikka: Ravintola Piparkakkutalo, Kirkkorinne 2
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.7.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 12.9.2019

Pieksämäki maanantai 23.9.2019

Koulutuspaikka: Hotelli Savonsolmu, Toikantie 9
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.7.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.9.2019

Turku perjantai 27.9.2019

Koulutuspaikka: Opetusravintola Taito, Lemminkäisenk. 14
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.7.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 19.9.2019

Helsinki maanantai 30.9.2019 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.7.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 22.9.2019


Hinnat

Koulutustilaisuuden hinta on

‚Äď 130 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ennakkoilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen (ennakkotarjous)

‚Äď 160 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen

‚Äď 190 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumisp√§iv√§n j√§lkeen

Hinta sisältää koulutuksen ja kahvitarjoilun lisäksi esityssivujen koosteen ja muut seminaariesittelyssä mainitut materiaalit.

Tilaisuuden jälkeen kouluttaja vastaa koulutuksen ajoissa maksaneiden osallistujien aihetta käsitteleviin kysymyksiin sähköpostitse. Lyhyet vastaukset sisältyvät koulutuksen hintaan.


Maksuehdot

Talousteema Oy laskuttaa koulutusmaksun tilaisuuden jälkeen sähköpostitse. Mikäli osallistuja ei ole viikon kuluessa koulutuspäivästä saanut laskua, hänen tulee ottaa yhteyttä Talousteema Oy:öön laskun saamiseksi.

Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko lain sallima enimmäismäärä.

Mikäli joudumme perimään saatavaa, veloitamme lain sallimat perimiskulut. Veloitamme vähintään lain saatavien perinnästä 10 e §:ssä säädetyn 40,00 euron perintäkulujen vakiokorvauksen.


Ilmoittautuminen tai tilaaminen

Koulutustilaisuuteen ilmoittautuminen lähetetään Britt Langreville sähköpostitse osoitteeseen britt.langrev@talousteema.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

seminaarin aika ja paikkakunta
osallistujan etu- ja sukunimi
osallistujan sähköpostiosoite
osallistujan matkapuhelinnumero
osallistujan mahdollinen erityisruokavalio
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation nimi
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation postiosoite
sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään
laskun hyväksyjän etu- ja sukunimi
henkilötunnus, jos laskun maksaja on henkilöPeruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova, mutta sen voi peruuttaa viimeisenä ilmoittautumispäivänä tai sitä ennen.

Jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai peruuttamatta osallistumista ilmoitettu henkilö tai hänen sijaisensa ei saavu tilaisuuteen, seminaarimaksu veloitetaan kokonaisuudessaan ja ilmoitettu henkilö saa koulutusaineiston sähköpostitse.

Esteen ilmetessä on mahdollista luovuttaa paikka toiselle henkilölle. Muutoksesta tulee ilmoittaa ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuuden osallistujien enimmäismäärän ylittyessä, Talousteema ilmoittaa asiasta erikseen mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. Talousteemalla on oikeus painavista syistä tehdä muutoksia tilaisuuden ohjelmaan tai peruuttaa tilaisuus kokonaan.


Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023