Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
Osakeyhtiö pienyhtiönä

Tasavallan presidentti vahvisti 8.2.2019 osakeyhtiölain muutoksen, jolla osakepääoman minimiraja poistettiin. Muutos astuu voimaan 1.7.2019, minkä jälkeen osakeyhtiömuodosta tulee kiinnostava yritysmuoto.

Osakepääomarajan poistaminen tuntuu pieneltä muutokselta, mutta sen vaikutukset ovat yllättävän suuret. Uusia yrityksiä tullaan perustamaan osakeyhtiöinä entistä enemmän ja henkilöyhtiöitä muuttamaan osakeyhtiöiksi sekä yksityiset elinkeinonharjoittajat siirtyvät osakeyhtiömuodon käyttäjiksi.

Osakeyhtiön perustaminen ilman osakepääomaa vaikuttaa perustamisasiakirjoihin, toiminnan rahoitukseen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sekä negatiivisen oman pääoman arviointiin.

Seminaarin kouluttaja Lassi Mäkinen on vaikuttanut vuosikymmenten aikana useisiin osakeyhtiölain kohtiin siten, että yhtiömuodosta on tullut aiempaa yksinkertaisempi ja se soveltuu paremmin pienyritysten yritysmuodoksi.

Osakepääoman minimirajan poistamista hän ehdotti ensimmäisen kerran vuonna 1994 ja oli tästä asiasta eduskunnan talousvaliokunnan kuultavana vuonna 2005, kun osakeyhtiölaki uudistettiin kokonaan. Silloin eduskunta alensi osakepääoman minimirajan oikeusministerin ehdottamasta 8.000 eurosta 2.500 euroon.

Vuonna 2019 raja vihdoin poistettiin kokonaan ja talousvaliokunta perusteli sitä Lassi Mäkisen vuonna 2005 esittämin perustein.

Aikaisemmin osakeyhtiön perustamista on helpotettu siten, että enää tarvitaan vain perustamissopimus ja yksinkertainen yhtiöjärjestys. Hallinnointikin on tehty kevyemmäksi, kun yhtiökokouksia ja hallituksen kokouksia ei tarvitse pitää.

Kaikkein pienimpien yritysten lisäksi osakeyhtiömuoto soveltuu hyvin kasvuyrityksille, koska osakeyhtiölaissa on säännökset useista rahoitusmuodoista. Osakkaat voivat myös antaa yhtiölleen tavallista lainaa, joka yhtiön perustamisvaiheessa korvaa osakepääoman tarpeen.

Osakeyhtiön taloushallinto on poikkeuksellisen tarkasti säänneltyä kirjanpitolainsäädännössä, mikä tekee mm. tilinpäätösten laatimisen helpoksi. Osakeyhtiön kirjanpidosta on olemassa runsaasti kirjallisuutta ja muuta ohjeistoa.

Osakeyhtiöllä on muista yritysmuodoista poikkeava verojärjestelmä. Se on oikein käytettynä yritykselle ja sen omistajille edullinen.

Lisäksi osakeyhtiöitä kohdellaan verotuksessa ammattimaisemmin kuin muita yritysmuotoja. Esimerkiksi yrittäjän matkakustannuksia kohdellaan samoin kuin työntekijöiden matkakustannuksia.

Osakepääomarajan poistaminen synnytti vanhoissa osakeyhtiöissä kiinnostuksen vanhan osakepääoman palauttamiseen. Menettely on hankala, mutta seminaariaineistossa esitetään, miten tämä menettely voidaan yksinkertaistaa.

Osakepääomarajan poistaminen lisää yksityisten elinkeinonharjoittajien (tmi) ja henkilöyhtiöiden kiinnostusta muuttaa toimintamuoto osakeyhtiöksi. Seminaariaineistossa kerrotaan nämä muutokset ja niiden verovaikutukset.

Seminaarin tavoitteena on auttaa taloushallinnon ammattilaisia osakeyhtiöiden perustamisessa, yritysmuodon muutoksissa sekä osakeyhtiön hallinnoinnissa, rahoitusjärjestelyissä, taloudenhallinnassa ja verotuksessa. Luento ja sen kirjallinen aineisto sisältää runsaasti esimerkkejä ja asiakirjamalleja.
 
Seminaarimaksunsa ajoissa maksaneilla osallistujilla on oikeus jälkeenpäin kysyä sähköpostitse kouluttajalta, miten tietyssä tilanteessa voisi menetellä. Hän vastaa kysymyksiin parhaan tietämyksensä ja aikataulunsa asettamissa rajoissa. Lyhyet kysymykset ja niiden vastaukset sisältyvät seminaarimaksuun.


Seminaarin teemat

1. Osakeyhtiön soveltuvuus yritysmuodoksi
2. Pienyhtiön perustaminen
3. Pienyhtiön hallinnointi
4. Kasvun rahoitus ja varojen käyttö
5. Talouden suunnittelu ja seuranta
6. Pienyhtiön ja osakkaan verotus
7. Vanhan osakepääoman palauttaminen
8. Yritysmuodon muuttaminen osakeyhtiöksi


Kouluttaja

Seminaarin kouluttaja ekonomi Lassi Mäkinen on laatinut kirjanpitoja ja hoitanut yritysten veroasioita yli 50 vuoden ajan. Hän on pitänyt kirjanpitoa ja verotusta käsitteleviä koulutustilaisuuksia 1980-luvulta lähtien sekä julkaissut tuhansia aihetta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja useita kirjoja.

Hän on seurannut lainsäädännön muutosprosesseja vuosikymmenten ajan sekä vaikuttanut lakien sisältöön.

Hänen koulutustilaisuuksiinsa osallistuneet ovat kiittäneet mm. kouluttajan asiantuntemusta, omakohtaista kokemusta, käytännönläheisiä esimerkkejä, pienyritysnäkökulmaa, selkokielistä esitystä, kannustavuutta, rohkeita kannanottoja, työtä helpottavia ideoita, perusteellista aineistoa ja mahdollisuutta kysyä jälkikäteen.


Ajat ja paikat

Helsinki maanantai 13.5.2019 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 5.5.2019

Kouvola tiistai 14.5.2019

Koulutuspaikka: Kaupungintalon valtuustosali, Torikatu 10
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.5.2019

Tampere torstai 16.5.2019

Koulutuspaikka: Ravintola Astor, Aleksis Kiven katu 26
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 8.5.2019

Seinäjoki perjantai 17.5.2019

Koulutuspaikka: Järjestötalo, Kauppakatu 1
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 9.5.2019

Hämeenlinna tiistai 21.5.2019 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Ravintola Piparkakkutalo, Kirkkorinne 2
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 13.5.2019

Pieksämäki perjantai 24.5.2019

Koulutuspaikka: Hotelli Savonsolmu, Toikantie 9
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.5.2019

Turku maanantai 27.5.2019

Koulutuspaikka: Opetusravintola Taito, Lemminkäisenk. 14
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 19.5.2019

Helsinki maanantai 3.6.2019 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 26.5.2019

Helsinki torstai 13.6.2019 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 31.3.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 5.6.2019


Hinnat

Koulutustilaisuuden hinta on

‚Äď 130 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ennakkoilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen (ennakkotarjous)

‚Äď 160 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen

‚Äď 190 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumisp√§iv√§n j√§lkeen

Hinta sisältää koulutuksen ja kahvitarjoilun lisäksi esityssivujen koosteen ja muut seminaariesittelyssä mainitut materiaalit.

Tilaisuuden jälkeen kouluttaja vastaa koulutuksen ajoissa maksaneiden osallistujien aihetta käsitteleviin kysymyksiin sähköpostitse. Lyhyet vastaukset sisältyvät koulutuksen hintaan.


Maksuehdot

Talousteema Oy laskuttaa koulutusmaksun tilaisuuden jälkeen sähköpostitse. Mikäli osallistuja ei ole viikon kuluessa koulutuspäivästä saanut laskua, hänen tulee ottaa yhteyttä Talousteema Oy:öön laskun saamiseksi.

Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko lain sallima enimmäismäärä.

Mikäli joudumme perimään saatavaa, veloitamme lain sallimat perimiskulut. Veloitamme vähintään lain saatavien perinnästä 10 e §:ssä säädetyn 40,00 euron perintäkulujen vakiokorvauksen.


Ilmoittautuminen tai tilaaminen

Koulutustilaisuuteen ilmoittautuminen lähetetään Britt Langreville sähköpostitse osoitteeseen britt.langrev@talousteema.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

seminaarin aika ja paikkakunta
osallistujan etu- ja sukunimi
osallistujan sähköpostiosoite
osallistujan matkapuhelinnumero
osallistujan mahdollinen erityisruokavalio
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation nimi
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation postiosoite
sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään
laskun hyväksyjän etu- ja sukunimi
henkilötunnus, jos laskun maksaja on henkilöPeruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova, mutta sen voi peruuttaa viimeisenä ilmoittautumispäivänä tai sitä ennen.

Jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai peruuttamatta osallistumista ilmoitettu henkilö tai hänen sijaisensa ei saavu tilaisuuteen, seminaarimaksu veloitetaan kokonaisuudessaan ja ilmoitettu henkilö saa koulutusaineiston sähköpostitse.

Esteen ilmetessä on mahdollista luovuttaa paikka toiselle henkilölle. Muutoksesta tulee ilmoittaa ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuuden osallistujien enimmäismäärän ylittyessä, Talousteema ilmoittaa asiasta erikseen mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. Talousteemalla on oikeus painavista syistä tehdä muutoksia tilaisuuden ohjelmaan tai peruuttaa tilaisuus kokonaan.


Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023