Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
Tilinpäätöksen ongelmakohdat ja uusi tietosuoja-asetus

Seminaarin tarkoituksena on auttaa kirjanpitäjiä selviytymään tilinpäätöksen ongelmakohdista ja tilitoimistoja valmistautumaan uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin.

Tilaisuudessa keskitytään lähinnä mikroyritysten tilinpäätöksiin mutta oppeja voidaan soveltaa myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Seminaari antaa tietoa osakeyhtiön, kommandiittiyhtiön, avoimen yhtiön ja yksityisyrityksen (tmi) tilinpäätösten laadinnasta.

Myynnin ja ostojen katkaiseminen ratkaisee, miten tarkasti tilikauden voitto tai tappio antaa oikean kuvan yrityksen toiminnan tuloksesta. Tavarakauppaa käyvissä yrityksissä myynnit ja ostot ovat kytkennässä varastosta ottoihin ja varastoon panoihin.

Saamisten ja velkojen täsmäyttäminen on tärkeää tuloslaskelman ja taseen virheettömyyden kannalta. Näitä eriä on verrattava yrityksen ulkopuolelta saataviin tietoihin.

Varaston arvon laskenta tapahtuu joko inventoimalla varastonimikkeet tilikauden viimeisenä päivänä tai käyttämällä varastokirjanpidon tietojärjestelmää. Eräillä toimialoilla projektilaskenta on oivallinen apu varaston arvon selvittämisessä.

Aktivoinnit ja poistot on säädetty kirjanpitolaissa toisin kuin elinkeinoverolaissa. Kirjanpitäjän on hallittava kaksi erilaista poistotekniikkaa, vaikka mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitetään vain yhdet poistot.

Lomapalkkavelan laskenta on siirtyvien erien hankalin osa ja lomapalkkavelka on usein myös suurin erä. Sen laskentaan on olemassa useita menetelmiä.

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on eräitä tärkeitä osia, jotka on laadittava oikein ja niiden tekemistä ei saa unohtaa.

Seminaarissa käsitellään myös osakeyhtiön ja sen osakkaiden, henkilöyhtiön (ky / ay) ja sen yhtiömiesten sekä yksityisyrityksen (tmi) ja yrittäjän verotusta.

Seminaariaineisto sisältää esimerkkitilinpäätöksen ja seminaarin osallistujat saavat käyttöönsä sekä vuoden 2017 että vuoden 2018 verosäännösten mukaiset osakeyhtiön, henkilöyhtiön ja yksityisyrityksen veromallit, jotka toimivat Excel-taulukkolaskennan uusimmissa versioissa.

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018, jolloin rekisterinpitäjälle tulee lisää velvollisuuksia. Seminaarissa kerrotaan, miten tilitoimiston tulee käsitellä henkilötietoja uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tilitoimiston on nimettävä tietosuojavastaava, jonka tulee seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa toimistoa toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet. Vastuu henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta kuuluu kuitenkin edelleen tilitoimiston johdolle.

Tietosuoja-asetuksessa säädetään rekisterinpitäjän velvollisuudesta ilmoittaa 72 tunnin kuluessa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle.

Tietosuoja-asetuksessa säädetään Suomen henkilötietolakia tiukemmista seuraamuksista. Valvontaviranomainen voi määrätä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä korjaavia toimenpiteitä ja hallinnollisia sakkoja.

Kouluttaja laatii itsekin tilinpäätöksiä, joten koulutus ei ole liian teoreettista. Seminaarissa kerrottavat esimerkit valaisevat käytännön tilanteita.

Seminaarimaksunsa ajoissa maksaneilla osallistujilla on oikeus jälkeenpäin kysyä sähköpostitse kouluttajalta, miten tietyssä tilanteessa voisi menetellä. Hän vastaa kysymyksiin parhaan tietämyksensä ja aikataulunsa asettamissa rajoissa. Lyhyet kysymykset ja niiden vastaukset sisältyvät seminaarimaksuun.


Seminaarin teemat

1. Myynnin ja ostojen katkaisu
2. Saamisten ja velkojen täsmäytys
3. Varaston arvon laskenta
4. Aktivoinnit ja poistot
5. Lomapalkkavelka
6. Tilinpäätöksen liitetiedot
7. Yrityksen ja omistajien verotus
8. EU:n uusi tietosuoja-asetus


Kouluttaja

Seminaarin kouluttaja ekonomi Lassi Mäkinen on laatinut kirjanpitoja ja hoitanut yritysten veroasioita 50 vuoden ajan. Hän on pitänyt kirjanpitoa ja verotusta käsitteleviä koulutustilaisuuksia 1980-luvulta lähtien sekä julkaissut tuhansia aihetta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja useita kirjoja.

Hän on seurannut lainsäädännön muutosprosesseja vuosikymmenten ajan sekä vaikuttanut lakien sisältöön.
 
Hänen koulutustilaisuuksiinsa osallistuneet ovat kiittäneet mm. kouluttajan asiantuntemusta, omakohtaista kokemusta, käytännönläheisiä esimerkkejä, pienyritysnäkökulmaa, selkokielistä esitystä, kannustavuutta, rohkeita kannanottoja, työtä helpottavia ideoita, perusteellista aineistoa ja mahdollisuutta kysyä jälkikäteen.


Ajat ja paikat

Helsinki maanantai 15.1.2018 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 10.12.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 7.1.2018

Kouvola tiistai 16.1.2018 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Scandic Kouvola, Kouvolankatu 11
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 10.12.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 8.1.2018

Tampere torstai 18.1.2018 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Finlaysonin Palatsi, Kuninkaankatu 1
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 10.12.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10.1.2018

Seinäjoki perjantai 19.1.2018

Koulutuspaikka: Scandic Seinäjoki, Kauppakatu 10
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 10.12.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 11.1.2018

Hämeenlinna maanantai 22.1.2018

Koulutuspaikka: Ravintola Piparkakkutalo, Kirkkorinne 2
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 17.12.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 14.1.2018

Pieksämäki torstai 25.1.2018 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Hotelli Savonsolmu, Toikantie 9
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 17.12.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 17.1.2018

Turku maanantai 29.1.2018 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Scandic Turku, Eerikinkatu 28-30
Kellonajat: 10.00 ‚Äď 13.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 17.12.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.1.2018

Helsinki keskiviikko 31.1.2018 (loppuunmyyty)

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 28.12.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 23.1.2018

Tampere perjantai 2.2.2018

Koulutuspaikka: Finlaysonin Palatsi, Kuninkaankatu 1
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 28.12.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 25.1.2018

Helsinki maanantai 5.2.2018

Koulutuspaikka: Pullman Bar, Helsingin rautatieasema
Kellonajat: 13.00 ‚Äď 16.00
Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä: 15.1.2018
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 28.1.2018


Hinnat

Koulutustilaisuuden hinta on

‚Äď 130 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ennakkoilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen (ennakkotarjous)

‚Äď 160 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen√§ ilmoittautumisp√§iv√§n√§ tai sit√§ ennen

‚Äď 190 euroa/henkil√∂ (+alv), kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumisp√§iv√§n j√§lkeen

Hinta sisältää koulutuksen ja kahvitarjoilun lisäksi esityssivujen koosteen ja muut seminaariesittelyssä mainitut materiaalit.

Tilaisuuden jälkeen kouluttaja vastaa koulutuksen ajoissa maksaneiden osallistujien aihetta käsitteleviin kysymyksiin sähköpostitse. Lyhyet vastaukset sisältyvät koulutuksen hintaan.


Maksuehdot

Talousteema Oy laskuttaa koulutusmaksun tilaisuuden jälkeen sähköpostitse. Mikäli osallistuja ei ole viikon kuluessa koulutuspäivästä saanut laskua, hänen tulee ottaa yhteyttä Talousteema Oy:öön laskun saamiseksi.

Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko lain sallima enimmäismäärä.

Mikäli joudumme perimään saatavaa, veloitamme lain sallimat perimiskulut. Veloitamme vähintään lain saatavien perinnästä 10 e §:ssä säädetyn 40,00 euron perintäkulujen vakiokorvauksen.


Ilmoittautuminen tai tilaaminen

Koulutustilaisuuteen ilmoittautuminen lähetetään Britt Langreville sähköpostitse osoitteeseen britt.langrev@talousteema.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

seminaarin aika ja paikkakunta
osallistujan etu- ja sukunimi
osallistujan sähköpostiosoite
osallistujan matkapuhelinnumero
osallistujan mahdollinen erityisruokavalio
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation nimi
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation postiosoite
sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään
laskun hyväksyjän etu- ja sukunimi
henkilötunnus, jos laskun maksaja on henkilöPeruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova, mutta sen voi peruuttaa viimeisenä ilmoittautumispäivänä tai sitä ennen.

Jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai peruuttamatta osallistumista ilmoitettu henkilö tai hänen sijaisensa ei saavu tilaisuuteen, seminaarimaksu veloitetaan kokonaisuudessaan ja ilmoitettu henkilö saa koulutusaineiston sähköpostitse.

Esteen ilmetessä on mahdollista luovuttaa paikka toiselle henkilölle. Muutoksesta tulee ilmoittaa ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuuden osallistujien enimmäismäärän ylittyessä, Talousteema ilmoittaa asiasta erikseen mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. Talousteemalla on oikeus painavista syistä tehdä muutoksia tilaisuuden ohjelmaan tai peruuttaa tilaisuus kokonaan.


Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023