Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy

Lassi Mäkinen

Eduskunta pudotti pommin kirjanpitolautakunnan pöydälle
23.10.2020 | © Talousteema Oy

Kun eduskunnan talousvaliokunta muutti ravintoloille ja kahviloille tarkoitetun tuen lakitekstiä, se synnytti ongelman kirjanpitolautakunnalle. Valiokunta muutti kiinteisiin menoihin perustuvan hyvityksen tuloksen heikkenemiseen perustuvaksi hyvitykseksi, jonka laskeminen jälkikäteen on mahdotonta. Silti lautakunta antoi asiasta lausunnon, vaikka sen ei olisi tarvinnut eikä missään tapauksessa pitänyt sitä antaa.

Ravintoloille ja kahviloille suoritettavan hyvityksen laskenta on kaksivaiheinen. Aluksi laskettiin kaavamainen hyvitys, jonka mukainen rahamäärä maksettiin yrityksen tilille. Seuraavaa tilinpäätöstä laadittaessa lasketaan hyvityksen enimmäismäärä, ja jos tämä alittaa alkuperäisen maksun, yrityksen on palautettava liikasuoritus.

Hallituksen esityksen 8.5.2020 (HE 67/2020) lakitekstissä hyvityksen enimmäismäärän laskennasta sanotaan seuraavasti:

    ‚ÄĚSen est√§m√§tt√§ mit√§ edell√§ t√§ss√§ pyk√§l√§ss√§ s√§√§det√§√§n, hyvityksen√§ saadaan suorittaa rajoitusajalta enint√§√§n se m√§√§r√§, mik√§ tulisi merkitt√§v√§ksi kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) sek√§ pien- ja mikroyrityksen tilinp√§√§t√∂ksess√§ esitett√§vist√§ tiedoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1753/2015) s√§√§detyiss√§ tulolaskelmakaavoissa nimikkeeseen liiketoiminnan muut kulut v√§hennettyn√§ mahdollisesti toiminnan keskeytymisest√§ suoritetun vakuutuskorvauksen m√§√§r√§ll√§.‚ÄĚ

Eduskunnan talousvaliokunta päätyi aivan toisenlaiseen ratkaisuun.

Talousvaliokunnan mietinnön 20.5.2020 (TaVM 11/2020) lakitekstissä sama asia esitetään seuraavasti.

    ‚ÄĚSen est√§m√§tt√§, mit√§ edell√§ t√§ss√§ pyk√§l√§ss√§ s√§√§det√§√§n, hyvityksen√§ suoritetaan enint√§√§n m√§√§r√§, jolla rajoitusvelvoitteen aikana kertynyt tulos alittaa vertailuluvun perusteena olevia kuukausia vastaavan tuloksen v√§hennettyn√§ toiminnan keskeytymisest√§ saadulla vakuutuskorvauksella (toteumaperusteinen rajoitus). Edell√§ tarkoitettu tulos m√§√§ritet√§√§n noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinp√§√§t√∂ksess√§ esitett√§vi√§ tietoja koskevaa asetusta (1753/2015) ja kirjanpitoasetusta (1339/1997) soveltuvin osin.‚ÄĚ

Kulujen korvaaminen vaihtui tuloksen pienenemisen korvaamiseksi. Talousvaliokunta esitti, että kirjanpitolautakunta antaa ohjausta hyvityksen enimmäismäärän laskemisesta.

Lautakunta sai vaikean ongelman ratkaistavakseen, koska jälkikäteen rajoitusajan ja vertailuajan tulosten laskenta on mahdotonta. Kirjanpitolautakunta kuitenkin julkaisi 22.9.2020 lausunnon tästä asiasta, vaikka ei olisi pitänyt julkaista.

Kirjanpitolautakunta p√§√§tti, ett√§ lakitekstiss√§ mainittu tulos tarkoittaa tuloslaskelmakaavan er√§√§ ‚ÄĚVoitto (tappio) ennen tilinp√§√§t√∂ssiirtoja ja veroja‚ÄĚ. T√§m√§ ratkaisu suurentaa hyvityksen enimm√§ism√§√§r√§√§, koska t√§m√§n tuloksen ja tilikauden voittoa vastaavan tuloksen erona on tulovero.

Lautakunta ylitti valtuutensa, sillä näin päättäessään se puuttui lain sisältöön, josta päättäminen kuuluu eduskunnalle.

Jos tämän määritelmän mukainen rajoituskauden tulos olisi esimerkiksi 5.000 euroa, vero osakeyhtiössä olisi 1.000 euroa ja silloin tilikauden voittoa vastaava tulos olisi 4.000 euroa. Vertailukaudelta kirjanpitolautakunnan määritelmän mukainen tulos voisi olla esimerkiksi 15.000 euroa, josta vero olisi 3.000 euroa ja tilikauden voittoa vastaava tulos 12.000 euroa. Korvauksen enimmäismäärä kirjanpitolautakunnan mukaan olisi 10.000 euroa ja tilikauden voiton mukaan laskettuna 8.000 euroa.

Jos ravintolalle olisi ensimmäisessä vaiheessa maksettu hyvitystä 9.000 euroa, kirjanpitolautakunnan ohjeen mukaan sen ei tarvitsisi palauttaa mitään, mutta tilikauden voiton mukaan laskettuna sen tulisi palauttaa 1.000 euroa.

Valtio ei maksa ravintolalle tai kahvilalle lisää, jos aikaisemmin maksettu hyvitys alittaa tilinpäätöksen yhteydessä lasketun korvaussumman, mutta ravintolan tai kahvilan pitää maksaa valtiolle, jos hyvitys ylittää korvauksen enimmäismäärän.

Hyvityksen enimmäismäärän laskenta on lisätyötä kirjanpitäjälle, ja tämä työmäärä voi olla merkittävä, koska sen laskeminen on vaikeaa. Valtio ei korvaa tätä lisätyötä yritykselle. Pienelle ravintolalle tai kahvilalle lisätyön kustannus on suhteettoman suuri verrattuna korvauksen määrään. Suuren ravintola- tai kahvilayrityksen enimmäiskorvauksen laskenta on suhteellisesti vähemmän työllistävä kuin pienen yrityksen korvauksen laskenta.

Ravitsemisyritysten toiminnan rajoituskausi oli 4.4. ‚Äď 31.5.2020 ja vertailukausi joko 1.4. ‚Äď 31.5.2019 tai 1.1. ‚Äď 29.2.2020. N√§m√§ kaudet ovat mennytt√§ aikaa ja eri pituiset. Rajoituskausi alkaa kesken kalenterikuukauden, mik√§ vaikeuttaa tuloksen laskentaa.

Vaikka rajoituskauden ja vertailukauden tulokset lasketaan jälkikäteen, laskennassa on noudatettava tilikauden jaksotus- ja arvostusperiaatteita. Kirjanpitolautakunta mainitsee esimerkkinä tilikauden poistojen suhteuttamisen näiden kausien pituuksiin.

Lautakunta ei sanallakaan mainitse varastomuutoksen huomioon ottamista, vaikka se on aivan olennainen asia tuloksen laskennassa.

Ravintoloilla ja kahviloilla saattoi olla rajoituskauden ja vertailukauden alussa ja lopussa esimerkiksi pakastimissaan raaka-aineita tai valmiita tuotteita, jotka myytiin kyseisen päivän jälkeen. Nämä olisi pitänyt inventoida kummankin kauden alussa ja lopussa tarkasti oikean tuloksen laskemiseksi, mutta jälkikäteen niiden inventointi on mahdotonta.

Varastomuutoksen huomiotta jättäminen tarkoittaa sitä, että ravitsemisyritysten tulokseen perustuva korvauksen takaisinperintä on epämääräistä.

Kirjanpitolautakunnan olisi pitänyt jättää tämä lausunto antamatta, koska laki ei lautakuntaa siihen velvoita, sekä vaatia eduskuntaa muuttamaan laki täsmällisemmäksi.

Hallituksen esityksen mukainen liiketoiminnan muihin kuluihin perustuva hyvityksen maksimimäärä olisi ollut täsmällinen, helposti jälkikäteen laskettavissa ja lain tarkoituksen mukainen.

Lain periaatteena on ravitsemisyritykselle rajoitusvelvoitteesta aiheutuvien joustamattomien välittömien kustannusten kohtuullinen hyvittäminen. Tätä lainkohtaa talousvaliokunta ei muuttanut, vaikka sen tekemä muutos ei noudata periaatetta.

Lähetin 4.6.2020 talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiaiselle sähköpostiviestin, jossa kritisoin valiokunnan päätöstä. Ehdotin, että talousvaliokunta kutsuu seuraavalla kerralla kirjanpitäjiä kuultavaksi, kun kirjanpitoa koskevia lakiesityksiä käsitellään. Nyt kuultiin ihmisiä, jotka eivät ole milloinkaan laatineet kirjanpitoja.

Lassi Mäkinen

Mit√§ hy√∂ty√§ on voitosta?Yritysmuodoksi riitt√§√§ pelkk√§ yritysTaas nollatutkimus yritt√§misest√§Digitalisaatio ja ep√§rehellisyys k√§si k√§dess√§Konkurssit lis√§√§ntyv√§t ja valtio hy√∂tyyVerohallinnolta lepsu ohje ep√§selv√§n lain tulkitsemiseksiKirjanpitolain v√§h√§isyytt√§ koskevien pyk√§lien hy√∂dynt√§minenPienille yhdistyksille luotiin turha ‚ÄĚtilinpitomalli‚ÄĚVerosihteerin l√§hett√§m√§ selvityspyynt√∂ tuli kalliiksi tilitoimistolleMihin tasetta oikeastaan tarvitaan?Mihin tuloslaskelmaa oikeastaan tarvitaan?Vuosi vaihtui ja talous kuihtuu ‚Äď mist√§ valoa talouteen?Kansanedustajien joululahja yrityksilleVirtuaaliviivakoodista maksutietokoodiV√§√§j√§√§m√§tt√§ p√§√§dyt√§√§n yhteen yritysmuotoonValhe, em√§valhe, tilasto, tilinp√§√§t√∂sAutomaatio ei v√§hent√§nyt kirjanpit√§jien m√§√§r√§√§Varomatonta liikevaihdon laskentaaKatsekontakti, hymy ja tervehdys eiv√§t maksa mit√§√§nVerohallinto siirt√§√§ taas omia teht√§vi√§√§n yritt√§jilleKirjanpitolaki on uudistettava pikaisestiMoni yritt√§j√§ lopettaa, jos YEL-maksut nousevatPit√§isik√∂ palkanlaskijoiden menn√§ lakkoon?Asunto-osakeyhti√∂n talousarvion lakiperusteinen umpisolmuAsunto-osakeyhti√∂t laativat kirjanpitonsa liian vaikeastiMiten meid√§n k√§y, kun Ven√§j√§ tuhoaa taloutensa?Ukrainan sota vahingoittaa suomalaisiakin yrityksi√§Taloushallintoalan tulevaisuusPienyrityksen el√§m√§ on turvatontaTaitamattomasti s√§√§detty varojenjaon rajoitusOn parempi tehd√§ oikeita asioita v√§√§rin kuin v√§√§ri√§ asioita oikeinEntiset pime√§t taksit ovat nyt laillisiaKorona muutti koko loppuel√§m√§niKevytyritt√§j√§palvelun kirjanpito vedettiin umpisolmuunSuomeen tarvitaan selluvero, sahavero ja kaivosveroHoidatko raha-asioitasi kuin Suomen valtio?Tarjoatko asiakkaallesi, mit√§ h√§n tarvitsee vai mit√§ haluaa?Yritt√§j√§n terveys ei tunnu kiinnostavan ket√§√§nYritt√§jien kaivettava taistelukirveet esiinYritysverotusta voidaan ja pit√§√§kin muuttaaKassavirta-ajattelu 11: El√§m√§nasenneKassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan v√§ltt√§√§Kassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaistaKassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalveluKassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistotValtiokonttori tulkitsee kustannustukilakia v√§√§rinKassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteistaKassavirta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuudenKassavirta-ajattelu 4: Iso hanke imee kassan kuivaksiKirjanpitolautakunnan lausunto tilinp√§√§t√∂ksen allekirjoittamisestaKassavirta-ajattelu 3: Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaaKassavirta-ajattelu 2: Vahva kassavirta parantaaKassavirta-ajattelu 1: Kassavirtalaskenta maanl√§heist√§Maksullinen verkkolaskutus on kehityksen jarruYhdenkertainen ei ole yksinkertaistaTilinp√§√§t√∂s valmistui heti seuraavana aamunaVaihtoehto Verohallinnon tilitoimistolleVerohallinto perustaa ‚ÄĚilmaisen‚ÄĚ tilitoimistonMiksi kirjanpito-ohjelmia on vaikea k√§ytt√§√§?SapattivuosiEduskunta pudotti pommin kirjanpitolautakunnan p√∂yd√§lleTilitoimistovero rasittaa tilitoimistojen asiakkaitaYritt√§j√§n n√§ht√§v√§ pitemm√§lle kuin ekonomistitVerotusta koodataan umpisolmuunKorona j√§tt√§√§ j√§lki√§ el√§m√§√§mmeHallituksella v√§√§r√§ n√§k√∂kulma ty√∂llist√§miseenTilinp√§√§t√∂ksiss√§ liikaa klappiaKovia kokeneet ja fiksut p√§rj√§√§v√§tYritt√§j√§t nostettiin tikun nokkaan kivitett√§viksiPienet tilitoimistot voivat pelastaa SuomenYritt√§j√§n piinakev√§tValmistaudu lamaan, vaikka se ei tulisikaanKassavirtalaskenta voittaa kuusi nollaAvaan kirjanpitoni ytimenKoodasin uudenlaisen kirjanpitosovelluksenHinta on tunneasia ostajalle ja myyj√§lleP√∂yt√§kirja voi olla v√§√§r√§ todisteKompastuin Verohallinnon kielivirheeseenHer√§tys Verohallinto, el√§mme 2000-luvulla!Ilmasto-ongelma ei ratkea roskalaatikoillaEi saa suosia pient√§ tilitoimistoaPerustin osakeyhti√∂n ja yll√§tyinMiten tilitoimistot selviytyv√§t?Piiloverotus raskaampaa kuin avoin verotusTilitoimiston uusi suuntaOvela tilitoimistoalan valtausjuoniKirjanpitolain reliikitRahanpesun valvonta maksaa 355 euroaYritt√§jiin kohdistuvaa vihapuhettaKateuden ryyditt√§m√§√§ yritt√§jien noitavainoaOsakeyhti√∂ on mainettaan parempiYritt√§j√§ on monen sortin velvollinenSuomalaiset ovat tarkkoja talousasioissaHe ansaitsevat paremman ty√∂n ja el√§m√§nTilitoimistot tienhaarassa: t√§ysautomaatio vai asiantuntijapalveluOsakep√§√§omarajan poistamisesta tuli torsoTilinp√§√§t√∂kset laaditaan liian vaikeastiKuka maksaa turhan ty√∂n?Yritt√§jyyden ylist√§minen ei en√§√§ riit√§ vaan tarvitaan tekojaSuomen valtiosta on tullut digiterroristiKotitarkastajat nelihenkisiin perheisiin ‚Äď onko totta?Tulevaisuudessa vain osakeyhti√∂it√§Y√∂t√∂it√§ kirjanpit√§jille ja palkanlaskijoilleSeuraavaksi valvontakamerat kassoilleSuomen Yritt√§j√§t nujakoi turhaan ay-liittojen kanssaPalkkaennakko ei ole palkka vaan pikavippiTulorekisteriss√§ on p√§iv√§m√§√§r√§virheHallitus mahdollistaa ihmisten s√§√§st√∂jen ry√∂st√§misenKiristyv√§st√§ tietosuojasta paineita luottotietoyhti√∂illePuolen vuoden musta aukko asuntoyhti√∂n taloudessa‚ÄĚJoskus tulee virheilmoitus, joka sitten h√§vi√§√§ itsest√§√§n‚ÄĚKassavirtahanke t√§ytt√§√§ 15 vuottaTulorekisteri ‚Äď kenen byrokratiaa se kevent√§√§?Aika ja raha ‚Äď yritt√§j√§n kaksi stressi√§Suomen valtio tuotti taas tappiotaAllekirjoitettua tilinp√§√§t√∂st√§ ei saa muuttaa‚ÄĚKuuden euron simmi‚ÄĚMiksi taloushallinnon muutokset ajoitetaan vuodenvaihteeseen?Pienet tilitoimistot kyll√§ p√§rj√§√§v√§t, mutta suuret‚ĶTuntemattomat tilinp√§√§t√∂skaavat suojaavat yritt√§j√§√§ vainoltaMiten valvonta ‚ÄĚlaaditaan‚ÄĚ?Miksi yritt√§misen byrokratia tuntuu kevyelt√§?Arvonlis√§verolaki kirjoitettiin kateuden kiimassaVerohallinto j√§rjest√§√§ kirjanpit√§jien hirtt√§j√§iset tammikuussaSumu laskeutui Suomen talouden ylleYhdenkertainen kirjanpito kummittelee‚ÄĚPosti kulkee, kun Kusti polkee‚ÄĚPuhumattomuus on velallisen pahin virheTelia myy viestipalveluita mutta vastaa viesteihin hitaasti‚ÄĚItselleen sika kiusan tekee‚Ķ‚ÄĚKolmen vuoden s√§√§nn√∂n anatomiaKirjanpitolaki rikkoo varovaisuuden periaatettaPyh√§ osinkoverotus ‚Äď ‚ÄĚMiks kaiken pit√§√§ aina muuttua?‚ÄĚVain muutos on varmaaValoa ikkunoissaOmaVero on huonompi kuin odotinPieni nainen ja iso unelmaTy√∂ on antamista ‚Äď ei ottamistaPuhelinetujen ennakonpid√§tykset tarpeetonta n√§pr√§√§mist√§Auto kirjanpidossa ‚Äď auto ei kirjanpidossa ‚Äď auto j√§lleen kirjanpidossaVATT:n veroselvitys unohti t√§rkeimm√§n investointikannustimenABC-huoltamon kahvilassa on paras veroasiantuntemusMicrosoftille asiakkaat ovat vain lypsykarjaaKuudenkymmenen talousjohtajan harhainen totuusHankasalmi, H√§meenlinna, Oulu ja HelsinkiPieness√§ yrityksess√§ ihminen puhuu ihmiselleEduskunnassa saa valehdella mutta ei syytt√§√§ valehtelustaSeura-lehti: "Mik√§ kannustaa yritt√§m√§√§n?"Juha Sipil√§ haluaa Suomeen 110.000 uutta ty√∂paikkaaJuuri nyt tilitoimistopalveluiden tarve kasvaa‚ÄĚT√§m√§ on aivan hevon humppaa‚ÄĚTekisink√∂ tilinp√§√§t√∂ksen vanhan vai uuden lain mukaisesti?
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023