Talousteema Oy
   
Talousteema Oy
Etusivu Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy

Lassi Mäkinen

Eduskunta pudotti pommin kirjanpitolautakunnan pöydälle
23.10.2020 | © Talousteema Oy

Kun eduskunnan talousvaliokunta muutti ravintoloille ja kahviloille tarkoitetun tuen lakitekstiä, se synnytti ongelman kirjanpitolautakunnalle. Valiokunta muutti kiinteisiin menoihin perustuvan hyvityksen tuloksen heikkenemiseen perustuvaksi hyvitykseksi, jonka laskeminen jälkikäteen on mahdotonta. Silti lautakunta antoi asiasta lausunnon, vaikka sen ei olisi tarvinnut eikä missään tapauksessa pitänyt sitä antaa.

Ravintoloille ja kahviloille suoritettavan hyvityksen laskenta on kaksivaiheinen. Aluksi laskettiin kaavamainen hyvitys, jonka mukainen rahamäärä maksettiin yrityksen tilille. Seuraavaa tilinpäätöstä laadittaessa lasketaan hyvityksen enimmäismäärä, ja jos tämä alittaa alkuperäisen maksun, yrityksen on palautettava liikasuoritus.

Hallituksen esityksen 8.5.2020 (HE 67/2020) lakitekstissä hyvityksen enimmäismäärän laskennasta sanotaan seuraavasti:

    ”Sen estämättä mitä edellä tässä pykälässä säädetään, hyvityksenä saadaan suorittaa rajoitusajalta enintään se määrä, mikä tulisi merkittäväksi kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) sekä pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1753/2015) säädetyissä tulolaskelmakaavoissa nimikkeeseen liiketoiminnan muut kulut vähennettynä mahdollisesti toiminnan keskeytymisestä suoritetun vakuutuskorvauksen määrällä.”

Eduskunnan talousvaliokunta päätyi aivan toisenlaiseen ratkaisuun.

Talousvaliokunnan mietinnön 20.5.2020 (TaVM 11/2020) lakitekstissä sama asia esitetään seuraavasti.

    ”Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, hyvityksenä suoritetaan enintään määrä, jolla rajoitusvelvoitteen aikana kertynyt tulos alittaa vertailuluvun perusteena olevia kuukausia vastaavan tuloksen vähennettynä toiminnan keskeytymisestä saadulla vakuutuskorvauksella (toteumaperusteinen rajoitus). Edellä tarkoitettu tulos määritetään noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevaa asetusta (1753/2015) ja kirjanpitoasetusta (1339/1997) soveltuvin osin.”

Kulujen korvaaminen vaihtui tuloksen pienenemisen korvaamiseksi. Talousvaliokunta esitti, että kirjanpitolautakunta antaa ohjausta hyvityksen enimmäismäärän laskemisesta.

Lautakunta sai vaikean ongelman ratkaistavakseen, koska jälkikäteen rajoitusajan ja vertailuajan tulosten laskenta on mahdotonta. Kirjanpitolautakunta kuitenkin julkaisi 22.9.2020 lausunnon tästä asiasta, vaikka ei olisi pitänyt julkaista.

Kirjanpitolautakunta päätti, että lakitekstissä mainittu tulos tarkoittaa tuloslaskelmakaavan erää ”Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja”. Tämä ratkaisu suurentaa hyvityksen enimmäismäärää, koska tämän tuloksen ja tilikauden voittoa vastaavan tuloksen erona on tulovero.

Lautakunta ylitti valtuutensa, sillä näin päättäessään se puuttui lain sisältöön, josta päättäminen kuuluu eduskunnalle.

Jos tämän määritelmän mukainen rajoituskauden tulos olisi esimerkiksi 5.000 euroa, vero osakeyhtiössä olisi 1.000 euroa ja silloin tilikauden voittoa vastaava tulos olisi 4.000 euroa. Vertailukaudelta kirjanpitolautakunnan määritelmän mukainen tulos voisi olla esimerkiksi 15.000 euroa, josta vero olisi 3.000 euroa ja tilikauden voittoa vastaava tulos 12.000 euroa. Korvauksen enimmäismäärä kirjanpitolautakunnan mukaan olisi 10.000 euroa ja tilikauden voiton mukaan laskettuna 8.000 euroa.

Jos ravintolalle olisi ensimmäisessä vaiheessa maksettu hyvitystä 9.000 euroa, kirjanpitolautakunnan ohjeen mukaan sen ei tarvitsisi palauttaa mitään, mutta tilikauden voiton mukaan laskettuna sen tulisi palauttaa 1.000 euroa.

Valtio ei maksa ravintolalle tai kahvilalle lisää, jos aikaisemmin maksettu hyvitys alittaa tilinpäätöksen yhteydessä lasketun korvaussumman, mutta ravintolan tai kahvilan pitää maksaa valtiolle, jos hyvitys ylittää korvauksen enimmäismäärän.

Hyvityksen enimmäismäärän laskenta on lisätyötä kirjanpitäjälle, ja tämä työmäärä voi olla merkittävä, koska sen laskeminen on vaikeaa. Valtio ei korvaa tätä lisätyötä yritykselle. Pienelle ravintolalle tai kahvilalle lisätyön kustannus on suhteettoman suuri verrattuna korvauksen määrään. Suuren ravintola- tai kahvilayrityksen enimmäiskorvauksen laskenta on suhteellisesti vähemmän työllistävä kuin pienen yrityksen korvauksen laskenta.

Ravitsemisyritysten toiminnan rajoituskausi oli 4.4. – 31.5.2020 ja vertailukausi joko 1.4. – 31.5.2019 tai 1.1. – 29.2.2020. Nämä kaudet ovat mennyttä aikaa ja eri pituiset. Rajoituskausi alkaa kesken kalenterikuukauden, mikä vaikeuttaa tuloksen laskentaa.

Vaikka rajoituskauden ja vertailukauden tulokset lasketaan jälkikäteen, laskennassa on noudatettava tilikauden jaksotus- ja arvostusperiaatteita. Kirjanpitolautakunta mainitsee esimerkkinä tilikauden poistojen suhteuttamisen näiden kausien pituuksiin.

Lautakunta ei sanallakaan mainitse varastomuutoksen huomioon ottamista, vaikka se on aivan olennainen asia tuloksen laskennassa.

Ravintoloilla ja kahviloilla saattoi olla rajoituskauden ja vertailukauden alussa ja lopussa esimerkiksi pakastimissaan raaka-aineita tai valmiita tuotteita, jotka myytiin kyseisen päivän jälkeen. Nämä olisi pitänyt inventoida kummankin kauden alussa ja lopussa tarkasti oikean tuloksen laskemiseksi, mutta jälkikäteen niiden inventointi on mahdotonta.

Varastomuutoksen huomiotta jättäminen tarkoittaa sitä, että ravitsemisyritysten tulokseen perustuva korvauksen takaisinperintä on epämääräistä.

Kirjanpitolautakunnan olisi pitänyt jättää tämä lausunto antamatta, koska laki ei lautakuntaa siihen velvoita, sekä vaatia eduskuntaa muuttamaan laki täsmällisemmäksi.

Hallituksen esityksen mukainen liiketoiminnan muihin kuluihin perustuva hyvityksen maksimimäärä olisi ollut täsmällinen, helposti jälkikäteen laskettavissa ja lain tarkoituksen mukainen.

Lain periaatteena on ravitsemisyritykselle rajoitusvelvoitteesta aiheutuvien joustamattomien välittömien kustannusten kohtuullinen hyvittäminen. Tätä lainkohtaa talousvaliokunta ei muuttanut, vaikka sen tekemä muutos ei noudata periaatetta.

Lähetin 4.6.2020 talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiaiselle sähköpostiviestin, jossa kritisoin valiokunnan päätöstä. Ehdotin, että talousvaliokunta kutsuu seuraavalla kerralla kirjanpitäjiä kuultavaksi, kun kirjanpitoa koskevia lakiesityksiä käsitellään. Nyt kuultiin ihmisiä, jotka eivät ole milloinkaan laatineet kirjanpitoja.

Lassi Mäkinen

Älä luota lakisääteiseen kirjanpitoon ja tuloslaskelman voittoonPitäisikö Petteri Orpon jättää konkurssihakemus käräjäoikeuteen?Onko negatiivinen oma pääoma taloudellinen ongelma?Sijoituksen reaalituotto ei ole millään tavoin reaalinenPankit vaanivat tilitoimistojen apajiaKirjanpito tuhlaa arvokasta työaikaaOlen yli 50 vuotta laskenut väärinEkonomistit seuraavat vääriä talouslukujaVoittaako yritys rahaa vai pääomaa?Mitä pitäisi tehdä, kun rahat alkavat loppua?Alv:n alarajahuojennuksen tilalle tarvitaan parempi menettelyMaksetaanko osingot voitoista?Modernia kassavirtalaskentaa YhdysvalloissaYritysjohdolle tuoretta tietoa rahan riittävyydestä tulevaisuudessaHoltitonta taloudenhoitoaElämme talouden satumaailmassa irti todellisuudestaMitä hyötyä on voitosta?Yritysmuodoksi riittää pelkkä yritysTaas nollatutkimus yrittämisestäDigitalisaatio ja epärehellisyys käsi kädessäKonkurssit lisääntyvät ja valtio hyötyyVerohallinnolta lepsu ohje epäselvän lain tulkitsemiseksiKirjanpitolain vähäisyyttä koskevien pykälien hyödyntäminenPienille yhdistyksille luotiin turha ”tilinpitomalli”Verosihteerin lähettämä selvityspyyntö tuli kalliiksi tilitoimistolleMihin tasetta oikeastaan tarvitaan?Mihin tuloslaskelmaa oikeastaan tarvitaan?Vuosi vaihtui ja talous kuihtuu – mistä valoa talouteen?Kansanedustajien joululahja yrityksilleVirtuaaliviivakoodista maksutietokoodiVääjäämättä päädytään yhteen yritysmuotoonValhe, emävalhe, tilasto, tilinpäätösAutomaatio ei vähentänyt kirjanpitäjien määrääVaromatonta liikevaihdon laskentaaKatsekontakti, hymy ja tervehdys eivät maksa mitäänVerohallinto siirtää taas omia tehtäviään yrittäjilleKirjanpitolaki on uudistettava pikaisestiMoni yrittäjä lopettaa, jos YEL-maksut nousevatPitäisikö palkanlaskijoiden mennä lakkoon?Asunto-osakeyhtiön talousarvion lakiperusteinen umpisolmuAsunto-osakeyhtiöt laativat kirjanpitonsa liian vaikeastiMiten meidän käy, kun Venäjä tuhoaa taloutensa?Ukrainan sota vahingoittaa suomalaisiakin yrityksiäTaloushallintoalan tulevaisuusPienyrityksen elämä on turvatontaTaitamattomasti säädetty varojenjaon rajoitusOn parempi tehdä oikeita asioita väärin kuin vääriä asioita oikeinEntiset pimeät taksit ovat nyt laillisiaKorona muutti koko loppuelämäniKevytyrittäjäpalvelun kirjanpito vedettiin umpisolmuunSuomeen tarvitaan selluvero, sahavero ja kaivosveroHoidatko raha-asioitasi kuin Suomen valtio?Tarjoatko asiakkaallesi, mitä hän tarvitsee vai mitä haluaa?Yrittäjän terveys ei tunnu kiinnostavan ketäänYrittäjien kaivettava taistelukirveet esiinYritysverotusta voidaan ja pitääkin muuttaaKassavirta-ajattelu 11: ElämänasenneKassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan välttääKassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaistaKassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalveluKassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistotValtiokonttori tulkitsee kustannustukilakia väärinKassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteistaKassavirta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuudenKassavirta-ajattelu 4: Iso hanke imee kassan kuivaksiKirjanpitolautakunnan lausunto tilinpäätöksen allekirjoittamisestaKassavirta-ajattelu 3: Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaaKassavirta-ajattelu 2: Vahva kassavirta parantaaKassavirta-ajattelu 1: Kassavirtalaskenta maanläheistäMaksullinen verkkolaskutus on kehityksen jarruYhdenkertainen ei ole yksinkertaistaTilinpäätös valmistui heti seuraavana aamunaVaihtoehto Verohallinnon tilitoimistolleVerohallinto perustaa ”ilmaisen” tilitoimistonMiksi kirjanpito-ohjelmia on vaikea käyttää?SapattivuosiEduskunta pudotti pommin kirjanpitolautakunnan pöydälleTilitoimistovero rasittaa tilitoimistojen asiakkaitaYrittäjän nähtävä pitemmälle kuin ekonomistitVerotusta koodataan umpisolmuunKorona jättää jälkiä elämäämmeHallituksella väärä näkökulma työllistämiseenTilinpäätöksissä liikaa klappiaKovia kokeneet ja fiksut pärjäävätYrittäjät nostettiin tikun nokkaan kivitettäviksiPienet tilitoimistot voivat pelastaa SuomenYrittäjän piinakevätValmistaudu lamaan, vaikka se ei tulisikaanKassavirtalaskenta voittaa kuusi nollaAvaan kirjanpitoni ytimenKoodasin uudenlaisen kirjanpitosovelluksenHinta on tunneasia ostajalle ja myyjällePöytäkirja voi olla väärä todisteKompastuin Verohallinnon kielivirheeseenHerätys Verohallinto, elämme 2000-luvulla!Ilmasto-ongelma ei ratkea roskalaatikoillaEi saa suosia pientä tilitoimistoaPerustin osakeyhtiön ja yllätyinMiten tilitoimistot selviytyvät?Piiloverotus raskaampaa kuin avoin verotusTilitoimiston uusi suuntaOvela tilitoimistoalan valtausjuoniKirjanpitolain reliikitRahanpesun valvonta maksaa 355 euroaYrittäjiin kohdistuvaa vihapuhettaKateuden ryydittämää yrittäjien noitavainoaOsakeyhtiö on mainettaan parempiYrittäjä on monen sortin velvollinenSuomalaiset ovat tarkkoja talousasioissaHe ansaitsevat paremman työn ja elämänTilitoimistot tienhaarassa: täysautomaatio vai asiantuntijapalveluOsakepääomarajan poistamisesta tuli torsoTilinpäätökset laaditaan liian vaikeastiKuka maksaa turhan työn?Yrittäjyyden ylistäminen ei enää riitä vaan tarvitaan tekojaSuomen valtiosta on tullut digiterroristiKotitarkastajat nelihenkisiin perheisiin – onko totta?Tulevaisuudessa vain osakeyhtiöitäYötöitä kirjanpitäjille ja palkanlaskijoilleSeuraavaksi valvontakamerat kassoilleSuomen Yrittäjät nujakoi turhaan ay-liittojen kanssaPalkkaennakko ei ole palkka vaan pikavippiTulorekisterissä on päivämäärävirheHallitus mahdollistaa ihmisten säästöjen ryöstämisenKiristyvästä tietosuojasta paineita luottotietoyhtiöillePuolen vuoden musta aukko asuntoyhtiön taloudessa”Joskus tulee virheilmoitus, joka sitten häviää itsestään”Kassavirtahanke täyttää 15 vuottaTulorekisteri – kenen byrokratiaa se keventää?Aika ja raha – yrittäjän kaksi stressiäSuomen valtio tuotti taas tappiotaAllekirjoitettua tilinpäätöstä ei saa muuttaa”Kuuden euron simmi”Miksi taloushallinnon muutokset ajoitetaan vuodenvaihteeseen?Pienet tilitoimistot kyllä pärjäävät, mutta suuret…Tuntemattomat tilinpäätöskaavat suojaavat yrittäjää vainoltaMiten valvonta ”laaditaan”?Miksi yrittämisen byrokratia tuntuu kevyeltä?Arvonlisäverolaki kirjoitettiin kateuden kiimassaVerohallinto järjestää kirjanpitäjien hirttäjäiset tammikuussaSumu laskeutui Suomen talouden ylleYhdenkertainen kirjanpito kummittelee”Posti kulkee, kun Kusti polkee”Puhumattomuus on velallisen pahin virheTelia myy viestipalveluita mutta vastaa viesteihin hitaasti”Itselleen sika kiusan tekee…”Kolmen vuoden säännön anatomiaKirjanpitolaki rikkoo varovaisuuden periaatettaPyhä osinkoverotus – ”Miks kaiken pitää aina muuttua?”Vain muutos on varmaaValoa ikkunoissaOmaVero on huonompi kuin odotinPieni nainen ja iso unelmaTyö on antamista – ei ottamistaPuhelinetujen ennakonpidätykset tarpeetonta näpräämistäAuto kirjanpidossa – auto ei kirjanpidossa – auto jälleen kirjanpidossaVATT:n veroselvitys unohti tärkeimmän investointikannustimenABC-huoltamon kahvilassa on paras veroasiantuntemusMicrosoftille asiakkaat ovat vain lypsykarjaaKuudenkymmenen talousjohtajan harhainen totuusHankasalmi, Hämeenlinna, Oulu ja HelsinkiPienessä yrityksessä ihminen puhuu ihmiselleEduskunnassa saa valehdella mutta ei syyttää valehtelustaSeura-lehti: "Mikä kannustaa yrittämään?"Juha Sipilä haluaa Suomeen 110.000 uutta työpaikkaaJuuri nyt tilitoimistopalveluiden tarve kasvaa”Tämä on aivan hevon humppaa”Tekisinkö tilinpäätöksen vanhan vai uuden lain mukaisesti?
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 – 2024