Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy

Lassi Mäkinen

Tilinpäätöksissä liikaa klappia
28.5.2020 | © Talousteema Oy

Koronakriisin vuoksi yrityksille jaetut rahoitustuet saivat lehdistössä voimakasta kritiikkiä. Sekä rahoituspäätökset että niiden kritiikki perustuivat epätarkkoihin tietoihin, koska kirjanpitolain mukaisissa tilinpäätöksissä on klappia.

Kun työurani alussa 1970-luvulla tein tilinpäätöstä, kysyin ensin toimitusjohtajalta, millainen tilinpäätös tällä kerralla laaditaan. Kun hän antoi jonkin voittoluvun, tuotin hänelle juuri sellaisen tilinpäätöksen.

Enää nykyisin kirjanpidon ja verotuksen lainsäädäntö ei ole niin väljää kuin 1970-luvulla, mutta siinä on edelleen vääristymiä aiheuttavia kohtia. Kirjanpidon perusteet ja menetelmät eivät kestä kriittistä tarkastelua.

Suoriteperusteinen tuloslaskenta kirjanpidon perustana on tullut tiensä päähän. Koronakriisi viimein osoittaa, että tarvitsemme maksuperusteista kassavirtalaskentaa.

Yrityksen taloudessa on kolme keskeistä ominaisuutta: kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius.

Business Finlandin rahoituspäätöksiltä ja lehdistön niitä koskevalta kritiikiltä puuttuivat hampaat. Rahoitettavilta yrityksiltä edellytettiin hyvää kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta, mutta tilinpäätösten perusteella lasketut tunnusluvut olivat harhaanjohtavia.

Tuloslaskelman voitto tai tappio kuvaa yrityksen kannattavuutta. Ideana on vähentää tilikauden myyntituotoista eli liikevaihdosta tuottojen aikaansaamisesta aiheutuneet kulut. Todellisuus on toisenlainen.

Lähes kaikissa suomalaisissa yrityksissä voitto- tai tappioluku on virheellinen. Listaamattomissa osakeyhtiöissä osakkaat usein nostavat työtulonsa osinkoina, jolloin tuloslaskelman palkkasumma on liian pieni. Alkavassa yrityksessä yrittäjä saattaa tinkiä eläkevakuutusmaksustaan, jolloin tuloslaskelman henkilöstökulut ovat liian pienet.

Suomessa noudatetaan käyttöomaisuuden poistoissa rinnakkain kahta menetelmää: suunnitelma- ja verotuspoistoja. Tilinpäätösdirektiivi edellyttää pelkästään suunnitelmapoistojen käyttöä.

Suunnitelmapoistot perustuvat yrityksen johdon etukäteen tekemään arvioon investoinnin vaikutusajasta. Tällainen arvio on epämääräinen, koska se ei perustu tosiasioihin. Se on vain hihasta vedetty luku.

Verotuspoistoista säädetään elinkeinoverolaissa. Tuloslaskelman voitto tai tappio lasketaan verotuspoistoin, sillä suunnitelmapoistot korjataan poistoerolla. Suomalaiset tilinpäätökset eivät tämän vuoksi ole vertailukelpoisia muiden EU:n jäsenmaiden yritysten tilinpäätösten kanssa.

Tuloksen laskennassa on monia muitakin virhekohtia, joten voidaan sanoa, että tuloslaskelma antaa väärän tai puutteellisen kuvan toiminnan tuloksesta, vaikka tilinpäätösdirektiivi edellyttää oikeaa ja riittävää kuvaa.

Kun voitto tai tappio on virheellinen, silloin myös taseen oma pääoma on virheellinen ja tämän seurauksena taseessa on muitakin virheitä. Tase ei anna oikeaa ja riittävää kuvaa yrityksen arvosta eikä vakavaraisuudesta. Se antaa väärän tai puutteellisen kuvan taloudellisesta asemasta.

Maksuvalmiutta mitataan saamisten ja velkojen suhteella. Tämä on sinänsä tarkka mutta vain yhden päivän tieto.

Tarvitaan kuva yrityksen maksukyvystä koko tilikauden ajalta. Tällainen kuva voidaan saada kassavirtalaskennalla.

Kirjanpitolaki edellyttää suurilta yrityksiltä rahoituslaskelman liittämistä tilinpäätökseen, mutta tämä laskelma tehdään tuloslaskelmasta ja taseista muokkaamalla, jolloin kuva maksuvalmiudesta on sekava.

Oikeaoppinen maksuperusteinen kassavirtalaskelma laaditaan saapuvien ja lähtevien maksujen perusteella. Nämä voidaan rekisteröidä kirjanpitoon helposti pankkitilien tapahtumista, mutta näin ei yleensä tehdä.

Koska koronakriisi on johtamassa mahdollisesti jopa vuosien mittaiseen taloustaantumaan, yritysten ja niiden rahoittajien pitää kiinnittää enemmän huomiota yrityksen maksukykyyn. Sama koskee sitä aikaa, kun tulevaisuudessa siirrytään takaisin kasvun vaiheeseen, jolloin on huolehdittava kasvun edellyttämästä rahan riittävyydestä.

Yritys ajautuu konkurssiin vain siitä syystä, että se tulee pysyvästi maksukyvyttömäksi.

Yritys voi tuottaa tappioita useiden vuosien ajan ja saattaa menettää koko oman pääomansa, mutta se ei joudu konkurssiin, jos se kykenee hoitamaan maksut velkojia tyydyttävästi.

Yritys voi tuottaa jatkuvasti voittoa ja sillä saattaa olla vahva tase, mutta silti se ajautuu konkurssiin, jos ratkaisevalla hetkellä sen omaisuus ei sisällä riittävästi likvidejä rahavaroja. Esimerkiksi varastojen paisuminen liian suureksi voi synnyttää tällaisen tilanteen.

Kannattavuuden ja vakavaraisuuden mittaaminen on käytännössä epätarkkaa ja epäluotettavaa. Niihin ei tarvitse kiinnittää huomiota, jos yrityksen maksuvalmiudesta saadaan tarkkoja ja luotettavia tietoja. Kun maksuvalmius on hyvä, pitkällä aikavälillä myös kannattavuus ja vakavaraisuus ovat kunnossa, vaikka niistä ei tiedetä tarkasti.

Kirjanpitolainsäädäntö pitää muuttaa siten, että yritykset tuottavat maksuperusteista kassavirtakirjanpitoa. Myös yritysverotuksen tulee perustua kassavirtaan, koska se kannustaa yrityksiä kasvamaan.

Kassavirtakirjanpito johtaisi siihen, että yritykset ryhtyisivät tulosbudjetoinnin sijaan tekemään kassasuunnittelua. Se antaa johdolle etukäteen tarkan tiedon yrityksen maksutilanteen tulevasta kehityksestä ja johdon harkitsemien päätösvaihtoehtojen talousvaikutuksista.

Perheyrityksemme Talousteema Oy järjesti 28.5.2003 kassavirtalaskennan kehittämishankkeen aloitusseminaarin. Olemme siis juuri tämän kirjoituksen julkaisupäivänä tasan 17 vuoden ajan systemaattisesti kehittäneet kassavirtalaskentaa ja soveltaneet sitä käytäntöön.

Olen tehnyt yrityksissäni kassavirtakirjanpitoa ja kassasuunnittelua vuodesta 2004 lähtien. Isoja päätöksiä tai yllättäviä taloustilanteita kohdatessani olen voinut nukkua yöni rauhassa. Nytkään en ole huolissani koronakriisistä, koska tiedän tarkasti, miten tämä lama vaikuttaa yritykseeni.Lue koko kirjoitussarja:
1. Koodasin uudenlaisen kirjanpitosovelluksen
2. Avaan kirjanpitoni ytimen
3. Kassavirtalaskenta voittaa kuusi nolla
4. Valmistaudu lamaan, vaikka se ei tulisikaan
5. Yrittäjän piinakevät
6. Pienet tilitoimistot voivat pelastaa Suomen
7. Yrittäjät nostettiin tikun nokkaan kivitettäviksi
8. Kovia kokeneet ja fiksut pärjäävät
9. Tilinpäätöksissä liikaa klappia


Lassi Mäkinen

Taas nollatutkimus yritt√§misest√§Digitalisaatio ja ep√§rehellisyys k√§si k√§dess√§Konkurssit lis√§√§ntyv√§t ja valtio hy√∂tyyVerohallinnolta lepsu ohje ep√§selv√§n lain tulkitsemiseksiKirjanpitolain v√§h√§isyytt√§ koskevien pyk√§lien hy√∂dynt√§minenPienille yhdistyksille luotiin turha ‚ÄĚtilinpitomalli‚ÄĚVerosihteerin l√§hett√§m√§ selvityspyynt√∂ tuli kalliiksi tilitoimistolleMihin tasetta oikeastaan tarvitaan?Mihin tuloslaskelmaa oikeastaan tarvitaan?Vuosi vaihtui ja talous kuihtuu ‚Äď mist√§ valoa talouteen?Kansanedustajien joululahja yrityksilleVirtuaaliviivakoodista maksutietokoodiV√§√§j√§√§m√§tt√§ p√§√§dyt√§√§n yhteen yritysmuotoonValhe, em√§valhe, tilasto, tilinp√§√§t√∂sAutomaatio ei v√§hent√§nyt kirjanpit√§jien m√§√§r√§√§Varomatonta liikevaihdon laskentaaKatsekontakti, hymy ja tervehdys eiv√§t maksa mit√§√§nVerohallinto siirt√§√§ taas omia teht√§vi√§√§n yritt√§jilleKirjanpitolaki on uudistettava pikaisestiMoni yritt√§j√§ lopettaa, jos YEL-maksut nousevatPit√§isik√∂ palkanlaskijoiden menn√§ lakkoon?Asunto-osakeyhti√∂n talousarvion lakiperusteinen umpisolmuAsunto-osakeyhti√∂t laativat kirjanpitonsa liian vaikeastiMiten meid√§n k√§y, kun Ven√§j√§ tuhoaa taloutensa?Ukrainan sota vahingoittaa suomalaisiakin yrityksi√§Taloushallintoalan tulevaisuusPienyrityksen el√§m√§ on turvatontaTaitamattomasti s√§√§detty varojenjaon rajoitusOn parempi tehd√§ oikeita asioita v√§√§rin kuin v√§√§ri√§ asioita oikeinEntiset pime√§t taksit ovat nyt laillisiaKorona muutti koko loppuel√§m√§niKevytyritt√§j√§palvelun kirjanpito vedettiin umpisolmuunSuomeen tarvitaan selluvero, sahavero ja kaivosveroHoidatko raha-asioitasi kuin Suomen valtio?Tarjoatko asiakkaallesi, mit√§ h√§n tarvitsee vai mit√§ haluaa?Yritt√§j√§n terveys ei tunnu kiinnostavan ket√§√§nYritt√§jien kaivettava taistelukirveet esiinYritysverotusta voidaan ja pit√§√§kin muuttaaKassavirta-ajattelu 11: El√§m√§nasenneKassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan v√§ltt√§√§Kassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaistaKassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalveluKassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistotValtiokonttori tulkitsee kustannustukilakia v√§√§rinKassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteistaKassavirta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuudenKassavirta-ajattelu 4: Iso hanke imee kassan kuivaksiKirjanpitolautakunnan lausunto tilinp√§√§t√∂ksen allekirjoittamisestaKassavirta-ajattelu 3: Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaaKassavirta-ajattelu 2: Vahva kassavirta parantaaKassavirta-ajattelu 1: Kassavirtalaskenta maanl√§heist√§Maksullinen verkkolaskutus on kehityksen jarruYhdenkertainen ei ole yksinkertaistaTilinp√§√§t√∂s valmistui heti seuraavana aamunaVaihtoehto Verohallinnon tilitoimistolleVerohallinto perustaa ‚ÄĚilmaisen‚ÄĚ tilitoimistonMiksi kirjanpito-ohjelmia on vaikea k√§ytt√§√§?SapattivuosiEduskunta pudotti pommin kirjanpitolautakunnan p√∂yd√§lleTilitoimistovero rasittaa tilitoimistojen asiakkaitaYritt√§j√§n n√§ht√§v√§ pitemm√§lle kuin ekonomistitVerotusta koodataan umpisolmuunKorona j√§tt√§√§ j√§lki√§ el√§m√§√§mmeHallituksella v√§√§r√§ n√§k√∂kulma ty√∂llist√§miseenTilinp√§√§t√∂ksiss√§ liikaa klappiaKovia kokeneet ja fiksut p√§rj√§√§v√§tYritt√§j√§t nostettiin tikun nokkaan kivitett√§viksiPienet tilitoimistot voivat pelastaa SuomenYritt√§j√§n piinakev√§tValmistaudu lamaan, vaikka se ei tulisikaanKassavirtalaskenta voittaa kuusi nollaAvaan kirjanpitoni ytimenKoodasin uudenlaisen kirjanpitosovelluksenHinta on tunneasia ostajalle ja myyj√§lleP√∂yt√§kirja voi olla v√§√§r√§ todisteKompastuin Verohallinnon kielivirheeseenHer√§tys Verohallinto, el√§mme 2000-luvulla!Ilmasto-ongelma ei ratkea roskalaatikoillaEi saa suosia pient√§ tilitoimistoaPerustin osakeyhti√∂n ja yll√§tyinMiten tilitoimistot selviytyv√§t?Piiloverotus raskaampaa kuin avoin verotusTilitoimiston uusi suuntaOvela tilitoimistoalan valtausjuoniKirjanpitolain reliikitRahanpesun valvonta maksaa 355 euroaYritt√§jiin kohdistuvaa vihapuhettaKateuden ryyditt√§m√§√§ yritt√§jien noitavainoaOsakeyhti√∂ on mainettaan parempiYritt√§j√§ on monen sortin velvollinenSuomalaiset ovat tarkkoja talousasioissaHe ansaitsevat paremman ty√∂n ja el√§m√§nTilitoimistot tienhaarassa: t√§ysautomaatio vai asiantuntijapalveluOsakep√§√§omarajan poistamisesta tuli torsoTilinp√§√§t√∂kset laaditaan liian vaikeastiKuka maksaa turhan ty√∂n?Yritt√§jyyden ylist√§minen ei en√§√§ riit√§ vaan tarvitaan tekojaSuomen valtiosta on tullut digiterroristiKotitarkastajat nelihenkisiin perheisiin ‚Äď onko totta?Tulevaisuudessa vain osakeyhti√∂it√§Y√∂t√∂it√§ kirjanpit√§jille ja palkanlaskijoilleSeuraavaksi valvontakamerat kassoilleSuomen Yritt√§j√§t nujakoi turhaan ay-liittojen kanssaPalkkaennakko ei ole palkka vaan pikavippiTulorekisteriss√§ on p√§iv√§m√§√§r√§virheHallitus mahdollistaa ihmisten s√§√§st√∂jen ry√∂st√§misenKiristyv√§st√§ tietosuojasta paineita luottotietoyhti√∂illePuolen vuoden musta aukko asuntoyhti√∂n taloudessa‚ÄĚJoskus tulee virheilmoitus, joka sitten h√§vi√§√§ itsest√§√§n‚ÄĚKassavirtahanke t√§ytt√§√§ 15 vuottaTulorekisteri ‚Äď kenen byrokratiaa se kevent√§√§?Aika ja raha ‚Äď yritt√§j√§n kaksi stressi√§Suomen valtio tuotti taas tappiotaAllekirjoitettua tilinp√§√§t√∂st√§ ei saa muuttaa‚ÄĚKuuden euron simmi‚ÄĚMiksi taloushallinnon muutokset ajoitetaan vuodenvaihteeseen?Pienet tilitoimistot kyll√§ p√§rj√§√§v√§t, mutta suuret‚ĶTuntemattomat tilinp√§√§t√∂skaavat suojaavat yritt√§j√§√§ vainoltaMiten valvonta ‚ÄĚlaaditaan‚ÄĚ?Miksi yritt√§misen byrokratia tuntuu kevyelt√§?Arvonlis√§verolaki kirjoitettiin kateuden kiimassaVerohallinto j√§rjest√§√§ kirjanpit√§jien hirtt√§j√§iset tammikuussaSumu laskeutui Suomen talouden ylleYhdenkertainen kirjanpito kummittelee‚ÄĚPosti kulkee, kun Kusti polkee‚ÄĚPuhumattomuus on velallisen pahin virheTelia myy viestipalveluita mutta vastaa viesteihin hitaasti‚ÄĚItselleen sika kiusan tekee‚Ķ‚ÄĚKolmen vuoden s√§√§nn√∂n anatomiaKirjanpitolaki rikkoo varovaisuuden periaatettaPyh√§ osinkoverotus ‚Äď ‚ÄĚMiks kaiken pit√§√§ aina muuttua?‚ÄĚVain muutos on varmaaValoa ikkunoissaOmaVero on huonompi kuin odotinPieni nainen ja iso unelmaTy√∂ on antamista ‚Äď ei ottamistaPuhelinetujen ennakonpid√§tykset tarpeetonta n√§pr√§√§mist√§Auto kirjanpidossa ‚Äď auto ei kirjanpidossa ‚Äď auto j√§lleen kirjanpidossaVATT:n veroselvitys unohti t√§rkeimm√§n investointikannustimenABC-huoltamon kahvilassa on paras veroasiantuntemusMicrosoftille asiakkaat ovat vain lypsykarjaaKuudenkymmenen talousjohtajan harhainen totuusHankasalmi, H√§meenlinna, Oulu ja HelsinkiPieness√§ yrityksess√§ ihminen puhuu ihmiselleEduskunnassa saa valehdella mutta ei syytt√§√§ valehtelustaSeura-lehti: "Mik√§ kannustaa yritt√§m√§√§n?"Juha Sipil√§ haluaa Suomeen 110.000 uutta ty√∂paikkaaJuuri nyt tilitoimistopalveluiden tarve kasvaa‚ÄĚT√§m√§ on aivan hevon humppaa‚ÄĚTekisink√∂ tilinp√§√§t√∂ksen vanhan vai uuden lain mukaisesti?
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023