Talousteema Oy
   
Talousteema Oy
Etusivu Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy

Lassi Mäkinen

Yritysmuodoksi riittää pelkkä yritys
16.6.2023 | © Talousteema Oy

Suomessa yritys voi olla yksityinen osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, toiminimi eli yksityisen elinkeinonharjoittajan yritys, maatila tai maatalousyhtymä. Kaikilla näistä ei ole edes yritysmuotoa koskevaa lakia, mutta kaikilla on kuitenkin erilainen verotusmenettely ja muu byrokratia. Tarvitaanko Suomessa kahdeksan yritysmuotoa?

Historiallisten syiden lisäksi on vaikea keksiä järkeviä perusteita näin monelle yritysmuodolle. Niiden erilainen verotus houkuttelee tarpeettomaan verokeinotteluun, mutta tämä ei ole järkevä peruste.

Jos Suomessa olisi vain yksi yritysmuoto,
 • alkava yrittäjä ei käyttäisi aikaansa väärin miettimällä, minkä yritysmuodon valitsisi, vaan hän voisi sen sijaan keskittyä pohtimaan yrityksensä menestyksen kannalta tärkeintä asiaa, miten hän aikoo myydä tuotteitaan,

 • kaikille yrittäjille ja yrityksille olisi vain yksi verotusmenettely ja verotus olisi silloin yritysten kesken oikeudenmukaista,

 • yritysmuotovalintaa ei voitaisi hyödyntää verokeinottelussa,

 • Verohallinto, keskusverolautakunta, hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus joutuisivat nykyistä vähemmän tulkitsemaan yritysten verotustilanteita,

 • Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja muiden vastaavien viranomaisten tietojärjestelmät olisivat nykyistä yksinkertaisempia ja helppokäyttöisempiä,

 • valtio säästäisi yritysten hallinnoinnista aiheutuvista menoistaan,

 • yritystoiminnan tilastointi olisi selkeää ja se keskittyisi olennaisiin asioihin,

 • kirjanpito ja verotus olisivat kaikilla yrityksillä yhdenmukaiset, mikä vähentäisi kirjanpidon kustannuksia ja virheitä syntyisi nykyistä vähemmän,

 • taloushallinnon tietojärjestelmät olisivat nykyistä yksinkertaisempia ja helppokäyttöisempiä,

 • ns. kevytyrittäjyyttä ei tarvittaisi, koska kaikki yrittäminen voisi olla yksinkertaista,

 • yritysmuodon muutoksia ei tarvittaisi lainkaan, sekä

 • oppilaitoksissa yrittämisen byrokratiasta voitaisiin puhua vähemmän ja yrityksen tuotteiden markkinoinnista ja myynnistä enemmän.

Millainen yhteinen yritysmuoto voisi olla?
 1. Sen perustana olisi osakeyhtiö, koska se on nykyisin yleisin yritysmuoto ja sillä on kattava laki.

 2. Osuuskunnasta siihen otettaisiin mukaan osuuspääoma.

 3. Kommandiittiyhtiöstä, avoimesta yhtiöstä ja toiminimestä siihen otettaisiin mukaan osakkaiden henkilökohtainen vastuu, mutta se olisi kunkin osakkaan itse päätettävissä ja se olisi aina määräaikainen.

 4. Kommandiittiyhtiön, avoimen yhtiön ja toiminimen yksinkertaista varojennostoa mukaillen rajoitteena olisi ainoastaan se, että osingon maksaminen ei aiheuta yhtiölle maksukyvyttömyyttä. Osinkoa voisi maksaa milloin tahansa eikä osingon määrä olisi riippuvainen kertyneistä voittovaroista.

 5. Lisäksi kirjanpito ja yritysverotus voisivat perustua maksuperusteiseen kassavirtalaskentaan nykyisen suoriteperusteisen tuloslaskennan sijaan, jolloin kirjanpito olisi kustannustehokasta ja hyödyllistä sekä verotus kasvuun kannustavaa.

Koska yritysmuodon nimessä ei enää tarvittaisi sen ominaisuutta määrittävää nimen osaa, sen nimi voisi olla yritys ja lyhenne yr. Yhtiö ei soveltuisi sen nimeksi, sillä yhden hengen yritys ei ole luonteeltaan yhteisö, vaikka se em. lakimuutosten mukaisena silti on juridinen yksikkö.

Tarvittaisiin vain yksi yrityslaki, joka kumoaisi kaikki yritysmuodoista säätelevät lait.

Mitkä asiat muuttuisivat? Asiat eivät juurikaan muuttuisi mutta sanasto olisi erilainen.

Osakeyhtiötä vastaisi yritys, jolla on osakepääomaa, ja osuuskuntaa yritys, jolla on osuuspääomaa. Kommandiittiyhtiön kaltainen olisi yritys, jossa äänettömien yhtiömiesten sijaan on lainanantajia sijoittajina, ja lisäksi osakkaita, jotka kantavat henkilökohtaista vastuuta yrityksen sitoumuksista.

Jos yrityksessä on vähintään kaksi osakasta, jotka kantavat henkilökohtaista vastuuta yrityksen sitoumuksista, tämä on samankaltainen kuin nykyinen avoin yhtiö. Jos yrityksessä onkin vain yksi osakas, joka kantaa sen sitoumuksista vastuuta, tämä olisi kuin nykyinen toiminimi.

Osakkaat voivat olla työsuhteessa yritykseen, joten he voivat myös nauttia palkansaajille tarkoitetuista veroeduista. Palkan lisäksi tai sen sijaan heille voisi maksaa osinkoa aivan milloin tahansa ja vuoden osingonmaksujen summa käsiteltäisiin verotuksessa samoin kuin nykyisen osakeyhtiön maksamat osingot. Yritys maksaisi yhteisöveroa omasta tulostaan.

Osinkoverotuksen ja yhteisöverotuksen päällekkäisyyteen pitäisi kehittää parempi menetelmä kuin nykyinen huojennushäkkyrä. Selkeä ratkaisu olisi maksettujen osinkojen vähentäminen yrityksen verotuksessa samoin kuin palkat ja korot vähennetään.

Lassi Mäkinen

Älä luota lakisääteiseen kirjanpitoon ja tuloslaskelman voittoonPitäisikö Petteri Orpon jättää konkurssihakemus käräjäoikeuteen?Onko negatiivinen oma pääoma taloudellinen ongelma?Sijoituksen reaalituotto ei ole millään tavoin reaalinenPankit vaanivat tilitoimistojen apajiaKirjanpito tuhlaa arvokasta työaikaaOlen yli 50 vuotta laskenut väärinEkonomistit seuraavat vääriä talouslukujaVoittaako yritys rahaa vai pääomaa?Mitä pitäisi tehdä, kun rahat alkavat loppua?Alv:n alarajahuojennuksen tilalle tarvitaan parempi menettelyMaksetaanko osingot voitoista?Modernia kassavirtalaskentaa YhdysvalloissaYritysjohdolle tuoretta tietoa rahan riittävyydestä tulevaisuudessaHoltitonta taloudenhoitoaElämme talouden satumaailmassa irti todellisuudestaMitä hyötyä on voitosta?Yritysmuodoksi riittää pelkkä yritysTaas nollatutkimus yrittämisestäDigitalisaatio ja epärehellisyys käsi kädessäKonkurssit lisääntyvät ja valtio hyötyyVerohallinnolta lepsu ohje epäselvän lain tulkitsemiseksiKirjanpitolain vähäisyyttä koskevien pykälien hyödyntäminenPienille yhdistyksille luotiin turha ”tilinpitomalli”Verosihteerin lähettämä selvityspyyntö tuli kalliiksi tilitoimistolleMihin tasetta oikeastaan tarvitaan?Mihin tuloslaskelmaa oikeastaan tarvitaan?Vuosi vaihtui ja talous kuihtuu – mistä valoa talouteen?Kansanedustajien joululahja yrityksilleVirtuaaliviivakoodista maksutietokoodiVääjäämättä päädytään yhteen yritysmuotoonValhe, emävalhe, tilasto, tilinpäätösAutomaatio ei vähentänyt kirjanpitäjien määrääVaromatonta liikevaihdon laskentaaKatsekontakti, hymy ja tervehdys eivät maksa mitäänVerohallinto siirtää taas omia tehtäviään yrittäjilleKirjanpitolaki on uudistettava pikaisestiMoni yrittäjä lopettaa, jos YEL-maksut nousevatPitäisikö palkanlaskijoiden mennä lakkoon?Asunto-osakeyhtiön talousarvion lakiperusteinen umpisolmuAsunto-osakeyhtiöt laativat kirjanpitonsa liian vaikeastiMiten meidän käy, kun Venäjä tuhoaa taloutensa?Ukrainan sota vahingoittaa suomalaisiakin yrityksiäTaloushallintoalan tulevaisuusPienyrityksen elämä on turvatontaTaitamattomasti säädetty varojenjaon rajoitusOn parempi tehdä oikeita asioita väärin kuin vääriä asioita oikeinEntiset pimeät taksit ovat nyt laillisiaKorona muutti koko loppuelämäniKevytyrittäjäpalvelun kirjanpito vedettiin umpisolmuunSuomeen tarvitaan selluvero, sahavero ja kaivosveroHoidatko raha-asioitasi kuin Suomen valtio?Tarjoatko asiakkaallesi, mitä hän tarvitsee vai mitä haluaa?Yrittäjän terveys ei tunnu kiinnostavan ketäänYrittäjien kaivettava taistelukirveet esiinYritysverotusta voidaan ja pitääkin muuttaaKassavirta-ajattelu 11: ElämänasenneKassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan välttääKassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaistaKassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalveluKassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistotValtiokonttori tulkitsee kustannustukilakia väärinKassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteistaKassavirta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuudenKassavirta-ajattelu 4: Iso hanke imee kassan kuivaksiKirjanpitolautakunnan lausunto tilinpäätöksen allekirjoittamisestaKassavirta-ajattelu 3: Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaaKassavirta-ajattelu 2: Vahva kassavirta parantaaKassavirta-ajattelu 1: Kassavirtalaskenta maanläheistäMaksullinen verkkolaskutus on kehityksen jarruYhdenkertainen ei ole yksinkertaistaTilinpäätös valmistui heti seuraavana aamunaVaihtoehto Verohallinnon tilitoimistolleVerohallinto perustaa ”ilmaisen” tilitoimistonMiksi kirjanpito-ohjelmia on vaikea käyttää?SapattivuosiEduskunta pudotti pommin kirjanpitolautakunnan pöydälleTilitoimistovero rasittaa tilitoimistojen asiakkaitaYrittäjän nähtävä pitemmälle kuin ekonomistitVerotusta koodataan umpisolmuunKorona jättää jälkiä elämäämmeHallituksella väärä näkökulma työllistämiseenTilinpäätöksissä liikaa klappiaKovia kokeneet ja fiksut pärjäävätYrittäjät nostettiin tikun nokkaan kivitettäviksiPienet tilitoimistot voivat pelastaa SuomenYrittäjän piinakevätValmistaudu lamaan, vaikka se ei tulisikaanKassavirtalaskenta voittaa kuusi nollaAvaan kirjanpitoni ytimenKoodasin uudenlaisen kirjanpitosovelluksenHinta on tunneasia ostajalle ja myyjällePöytäkirja voi olla väärä todisteKompastuin Verohallinnon kielivirheeseenHerätys Verohallinto, elämme 2000-luvulla!Ilmasto-ongelma ei ratkea roskalaatikoillaEi saa suosia pientä tilitoimistoaPerustin osakeyhtiön ja yllätyinMiten tilitoimistot selviytyvät?Piiloverotus raskaampaa kuin avoin verotusTilitoimiston uusi suuntaOvela tilitoimistoalan valtausjuoniKirjanpitolain reliikitRahanpesun valvonta maksaa 355 euroaYrittäjiin kohdistuvaa vihapuhettaKateuden ryydittämää yrittäjien noitavainoaOsakeyhtiö on mainettaan parempiYrittäjä on monen sortin velvollinenSuomalaiset ovat tarkkoja talousasioissaHe ansaitsevat paremman työn ja elämänTilitoimistot tienhaarassa: täysautomaatio vai asiantuntijapalveluOsakepääomarajan poistamisesta tuli torsoTilinpäätökset laaditaan liian vaikeastiKuka maksaa turhan työn?Yrittäjyyden ylistäminen ei enää riitä vaan tarvitaan tekojaSuomen valtiosta on tullut digiterroristiKotitarkastajat nelihenkisiin perheisiin – onko totta?Tulevaisuudessa vain osakeyhtiöitäYötöitä kirjanpitäjille ja palkanlaskijoilleSeuraavaksi valvontakamerat kassoilleSuomen Yrittäjät nujakoi turhaan ay-liittojen kanssaPalkkaennakko ei ole palkka vaan pikavippiTulorekisterissä on päivämäärävirheHallitus mahdollistaa ihmisten säästöjen ryöstämisenKiristyvästä tietosuojasta paineita luottotietoyhtiöillePuolen vuoden musta aukko asuntoyhtiön taloudessa”Joskus tulee virheilmoitus, joka sitten häviää itsestään”Kassavirtahanke täyttää 15 vuottaTulorekisteri – kenen byrokratiaa se keventää?Aika ja raha – yrittäjän kaksi stressiäSuomen valtio tuotti taas tappiotaAllekirjoitettua tilinpäätöstä ei saa muuttaa”Kuuden euron simmi”Miksi taloushallinnon muutokset ajoitetaan vuodenvaihteeseen?Pienet tilitoimistot kyllä pärjäävät, mutta suuret…Tuntemattomat tilinpäätöskaavat suojaavat yrittäjää vainoltaMiten valvonta ”laaditaan”?Miksi yrittämisen byrokratia tuntuu kevyeltä?Arvonlisäverolaki kirjoitettiin kateuden kiimassaVerohallinto järjestää kirjanpitäjien hirttäjäiset tammikuussaSumu laskeutui Suomen talouden ylleYhdenkertainen kirjanpito kummittelee”Posti kulkee, kun Kusti polkee”Puhumattomuus on velallisen pahin virheTelia myy viestipalveluita mutta vastaa viesteihin hitaasti”Itselleen sika kiusan tekee…”Kolmen vuoden säännön anatomiaKirjanpitolaki rikkoo varovaisuuden periaatettaPyhä osinkoverotus – ”Miks kaiken pitää aina muuttua?”Vain muutos on varmaaValoa ikkunoissaOmaVero on huonompi kuin odotinPieni nainen ja iso unelmaTyö on antamista – ei ottamistaPuhelinetujen ennakonpidätykset tarpeetonta näpräämistäAuto kirjanpidossa – auto ei kirjanpidossa – auto jälleen kirjanpidossaVATT:n veroselvitys unohti tärkeimmän investointikannustimenABC-huoltamon kahvilassa on paras veroasiantuntemusMicrosoftille asiakkaat ovat vain lypsykarjaaKuudenkymmenen talousjohtajan harhainen totuusHankasalmi, Hämeenlinna, Oulu ja HelsinkiPienessä yrityksessä ihminen puhuu ihmiselleEduskunnassa saa valehdella mutta ei syyttää valehtelustaSeura-lehti: "Mikä kannustaa yrittämään?"Juha Sipilä haluaa Suomeen 110.000 uutta työpaikkaaJuuri nyt tilitoimistopalveluiden tarve kasvaa”Tämä on aivan hevon humppaa”Tekisinkö tilinpäätöksen vanhan vai uuden lain mukaisesti?
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 – 2024