Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy

Lassi Mäkinen

Mihin tuloslaskelmaa oikeastaan tarvitaan?
27.1.2023 | © Talousteema Oy

Tuloslaskelman voitto tai tappio on aina enemmän tai vähemmän virheellinen, koska suoriteperusteinen tuloslaskenta on vain teoriassa täydellistä mutta käytännössä mahdotonta. Voitto- tai tappiotiedon tarpeellisuuskin on kyseenalainen.

Tuloslaskelman tarkoituksena on laskea yrityksen toiminnan voitto tai tappio. Teorian mukaan tilikaudelle jaksotettuihin tuloihin kohdistetaan näiden tulojen hankkimisesta aiheutuneet menot. Tilikauden tuloslaskelmassa tulot ovat tuottoja ja menot kuluja. Tärkein tuottoerä on liikevaihto.

Toiminta on kannattavaa, jos tuotot ovat suuremmat kuin kulut eli syntyy voittoa, sekä kannattamatonta, jos kulut ovat suuremmat kuin tuotot eli syntyy tappiota.

Tämän täydellisen teoriarakenteen sijaan todellisuus on karu.

Jo pelkästään liikevaihdon laskenta on monin tavoin ongelmallista. Siihen otetaan mukaan myöhemmin realisoituvat myyntisaamiset, vaikka tämä toimenpide on kirjanpidon varovaisuuden periaatteen vastainen. Tilinpäätöstä laadittaessa ei voida varmasti tietää, saadaanko myyntisaamisista rahat.

Liikevaihtolukua käytetään monen päätöksen ja arvioinnin kriteerinä sekä toiminnan laajuuden mittarina, vaikka se on sisällöltään huomattavasti erilainen esimerkiksi kauppaliikkeissä ja työpalvelua myyvissä yrityksissä.

Joissakin tapauksissa on vaikea tietää, mikä on liikevaihtoa. Esimerkiksi aloilla, joissa yritykselle jää kaupoista lopulta vain provisio, voitaisiin ajatella, että asiakkaalle myytävän tavaran hinta sisältyy kokonaan liikevaihtoon tai siihen kirjataan vain tavaran hinnasta laskettava provisio.

Tuloslaskelmassa tuotoista ei vähennetä ostoja sellaisinaan vaan niiden euromäärää korjataan varastomuutoksen arvolla. Tämä edellyttää joko varastojen inventointia tilikausien vaihteessa tai jatkuvasti pidettävää varastokirjanpitoa. Kumpikin on ongelmallinen menettely.

Inventointi pitää suorittaa tilikausien välissä aikana, jolloin edeltävän tilikauden osto- ja myyntitoimitukset on lopetettu sekä seuraavan tilikauden osto- ja myyntitoimitukset eivät vielä ole alkaneet. Tämä aikaväli voi joissakin tapauksissa olla vain yön seutu edellisen päivän toiminnan päättymisen ja seuraavan päivän toiminnan alkamisen välissä. Isojen varastomäärien inventointi on näin lyhyessä ajassa ylivoimainen tehtävä, joten se suoritetaan epätarkasti.

Epätarkkuutta lisäävät sääolot, jos osa varastoista on ulkona, ja välimatkat, jos varastoja on eri paikkakunnilla. Esimerkiksi lumihangessa piilossa olevien tuotteiden määrän laskeminen voi olla mahdotonta.

Joidenkin tavaramäärien mittaaminen saattaa olla hankalaa. Esimerkiksi hiilikasan jokaista hiiltä ei voida punnita, vaan kasan sisältö arvioidaan sen muodosta ja koosta. Myös rakennustarvikkeissa on paljon tällaisia kasatavaroita.

Kun varastom√§√§r√§t on inventoitu, varaston arvon laskemiseksi tarvitaan hinnat. Niit√§ on m√§√§ritelty monin tavoin ‚Äď esimerkiksi FIFO, LIFO, painotettu keskiarvo, viimeisin ostohinta, realisointihinta sek√§ markkina-arvo. Kaikki n√§m√§ tuottavat erilaisen lopputuloksen ja vain osa niist√§ on kirjanpitolaissa sallittuja. Hankintamenoon sis√§ltyv√§t ostohintojen lis√§ksi mm. hankintakustannukset.

Varastokirjanpitoa laadittaessa nimikkeiden arvot lasketaan yleensä painotettua keskiarvoa käyttäen. Ongelmana on ostohinnan ja hankintakustannusten saapuminen eri ajankohtina kuin tavara saapuu varastoon.

Palkat ja muut henkilöstökulutkaan eivät ole helposti laskettavissa. Esimerkiksi tilikauden aikana ansaittua lomapalkkaa ja sen henkilösivukuluja on mahdotonta laskea oikein, koska osa tiedoista selviää vasta kuukausien päästä seuraavalla lomakaudella.

Yritysmuoto ja veroratkaisut vaikuttavat tuloslaskelman palkkakulujen suuruuteen. Esimerkiksi yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi maksaa itselleen palkkaa, vaikka hän tekee työtä yrityksessään. Samanlainen tilanne on osakeyhtiössä, jossa osakas saa osan työkorvauksestaan osinkona. Osingon ansiotulo-osuutta ei kirjata palkaksi tuloslaskelmaan.

Liiketoiminnan muissa kuluissa esiintyy rajanvetovaikeuksia yksityistalouden ja yritystalouden välillä. Ratkaisut ovat usein verotusperusteisia ja tämän vuoksi kaavamaisia. Esimerkiksi auton luontoisetuarvo ei likimainkaan vastaa auton hankinnasta ja käytöstä aiheutuneita kuluja.

Hankalin osa tuloslaskelmassa ovat pysyvien omaisuuserien vuosittaiset poistot. Tätä vaikeuttaa se, että kirjanpitolaissa ja elinkeinoverolaissa poistoperusteet on ilmaistu eri tavoin. Kumpikaan näistä tavoista ei vastaa teoreettista omaisuuden tulontuottamiskyvyn vähentymistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tuloslaskelman voitto tai tappio on aina virheellinen. Voi joskus olla niin, että toiminta on ollut tappiollista, vaikka tuloslaskelma näyttää voittoa, tai se on ollut voitollista, vaikka tuloslaskelman lopussa on miinusmerkkinen luku.

Onko sillä edes väliä, mikä on tuloksen etumerkki taikka voiton tai tappion määrä? On vaikea löytää tuloslaskelman tulokselle järjellistä käyttöä, jota ei voitaisi korvata jollakin tarkemmalla luvulla. Eikä näitä käyttötarkoituksia ole kovin monta.

Yritykset jakavat taseeseen kertyneitä voittoja omistajilleen. Esimerkiksi osakeyhtiö maksaa voittovaroja osinkoina osakkailleen, vaikka voitot eivät ole rahaa yrityksen pankkitilillä. Tuloslaskelman tulos on vain olettamuksiin ja peukalosääntöihin perustuvaa laskennallista höttöä. Osinkoa pitäisi jakaa niistä rahoista, jotka tosiasiallisesti ovat yrityksen pankkitilillä.

Verohallinto käyttää tuloslaskelman tietoja perustana verotettavan tulon laskennassa ja tätä varten se vaatii veroilmoitukseen tuotot ja kulut eri tavoin esitettyinä kuin tuloslaskelmassa. Maksuperusteinen kassavirtalaskelma olisi suoriteperusteista tuloslaskelmaa luotettavampi ja oikeudenmukaisempi verotuksen peruste.

Pankit pyytävät asiakkailtaan tilinpäätöksiä. Niitä eivät kiinnosta voiton tai tappion määrä vaan yrityksen maksukyky. Tämä selviää parhaiten kassavirtalaskelmasta, jollaisen pankin tietojärjestelmä muokkaa tilinpäätöksen perusteella.

Kaikki osakeyhtiöt ja osuuskunnat sekä osa henkilöyrityksistä joutuvat julkaisemaan tilinpäätöksensä kaupparekisterissä. Julkisia tietoja käyttävät pääasiassa yrityksen kilpailijat ja yrittäjän kateelliset naapurit, joille yrityksen ei pitäisi antaa mitään tietoja itsestään. Tämän vuoksi tilinpäätöksen laskelmat kannattaa laatia mahdollisimman suppeina versioina. Toimintokohtainen lyhyt tuloslaskelma sekä lyhyt tase antavat vähiten tietoa mutta ovat kirjanpitolain sallimia laskelmia.


10.2.2023 Mihin tasetta oikeastaan tarvitaan?


Lassi Mäkinen

Mit√§ hy√∂ty√§ on voitosta?Yritysmuodoksi riitt√§√§ pelkk√§ yritysTaas nollatutkimus yritt√§misest√§Digitalisaatio ja ep√§rehellisyys k√§si k√§dess√§Konkurssit lis√§√§ntyv√§t ja valtio hy√∂tyyVerohallinnolta lepsu ohje ep√§selv√§n lain tulkitsemiseksiKirjanpitolain v√§h√§isyytt√§ koskevien pyk√§lien hy√∂dynt√§minenPienille yhdistyksille luotiin turha ‚ÄĚtilinpitomalli‚ÄĚVerosihteerin l√§hett√§m√§ selvityspyynt√∂ tuli kalliiksi tilitoimistolleMihin tasetta oikeastaan tarvitaan?Mihin tuloslaskelmaa oikeastaan tarvitaan?Vuosi vaihtui ja talous kuihtuu ‚Äď mist√§ valoa talouteen?Kansanedustajien joululahja yrityksilleVirtuaaliviivakoodista maksutietokoodiV√§√§j√§√§m√§tt√§ p√§√§dyt√§√§n yhteen yritysmuotoonValhe, em√§valhe, tilasto, tilinp√§√§t√∂sAutomaatio ei v√§hent√§nyt kirjanpit√§jien m√§√§r√§√§Varomatonta liikevaihdon laskentaaKatsekontakti, hymy ja tervehdys eiv√§t maksa mit√§√§nVerohallinto siirt√§√§ taas omia teht√§vi√§√§n yritt√§jilleKirjanpitolaki on uudistettava pikaisestiMoni yritt√§j√§ lopettaa, jos YEL-maksut nousevatPit√§isik√∂ palkanlaskijoiden menn√§ lakkoon?Asunto-osakeyhti√∂n talousarvion lakiperusteinen umpisolmuAsunto-osakeyhti√∂t laativat kirjanpitonsa liian vaikeastiMiten meid√§n k√§y, kun Ven√§j√§ tuhoaa taloutensa?Ukrainan sota vahingoittaa suomalaisiakin yrityksi√§Taloushallintoalan tulevaisuusPienyrityksen el√§m√§ on turvatontaTaitamattomasti s√§√§detty varojenjaon rajoitusOn parempi tehd√§ oikeita asioita v√§√§rin kuin v√§√§ri√§ asioita oikeinEntiset pime√§t taksit ovat nyt laillisiaKorona muutti koko loppuel√§m√§niKevytyritt√§j√§palvelun kirjanpito vedettiin umpisolmuunSuomeen tarvitaan selluvero, sahavero ja kaivosveroHoidatko raha-asioitasi kuin Suomen valtio?Tarjoatko asiakkaallesi, mit√§ h√§n tarvitsee vai mit√§ haluaa?Yritt√§j√§n terveys ei tunnu kiinnostavan ket√§√§nYritt√§jien kaivettava taistelukirveet esiinYritysverotusta voidaan ja pit√§√§kin muuttaaKassavirta-ajattelu 11: El√§m√§nasenneKassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan v√§ltt√§√§Kassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaistaKassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalveluKassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistotValtiokonttori tulkitsee kustannustukilakia v√§√§rinKassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteistaKassavirta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuudenKassavirta-ajattelu 4: Iso hanke imee kassan kuivaksiKirjanpitolautakunnan lausunto tilinp√§√§t√∂ksen allekirjoittamisestaKassavirta-ajattelu 3: Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaaKassavirta-ajattelu 2: Vahva kassavirta parantaaKassavirta-ajattelu 1: Kassavirtalaskenta maanl√§heist√§Maksullinen verkkolaskutus on kehityksen jarruYhdenkertainen ei ole yksinkertaistaTilinp√§√§t√∂s valmistui heti seuraavana aamunaVaihtoehto Verohallinnon tilitoimistolleVerohallinto perustaa ‚ÄĚilmaisen‚ÄĚ tilitoimistonMiksi kirjanpito-ohjelmia on vaikea k√§ytt√§√§?SapattivuosiEduskunta pudotti pommin kirjanpitolautakunnan p√∂yd√§lleTilitoimistovero rasittaa tilitoimistojen asiakkaitaYritt√§j√§n n√§ht√§v√§ pitemm√§lle kuin ekonomistitVerotusta koodataan umpisolmuunKorona j√§tt√§√§ j√§lki√§ el√§m√§√§mmeHallituksella v√§√§r√§ n√§k√∂kulma ty√∂llist√§miseenTilinp√§√§t√∂ksiss√§ liikaa klappiaKovia kokeneet ja fiksut p√§rj√§√§v√§tYritt√§j√§t nostettiin tikun nokkaan kivitett√§viksiPienet tilitoimistot voivat pelastaa SuomenYritt√§j√§n piinakev√§tValmistaudu lamaan, vaikka se ei tulisikaanKassavirtalaskenta voittaa kuusi nollaAvaan kirjanpitoni ytimenKoodasin uudenlaisen kirjanpitosovelluksenHinta on tunneasia ostajalle ja myyj√§lleP√∂yt√§kirja voi olla v√§√§r√§ todisteKompastuin Verohallinnon kielivirheeseenHer√§tys Verohallinto, el√§mme 2000-luvulla!Ilmasto-ongelma ei ratkea roskalaatikoillaEi saa suosia pient√§ tilitoimistoaPerustin osakeyhti√∂n ja yll√§tyinMiten tilitoimistot selviytyv√§t?Piiloverotus raskaampaa kuin avoin verotusTilitoimiston uusi suuntaOvela tilitoimistoalan valtausjuoniKirjanpitolain reliikitRahanpesun valvonta maksaa 355 euroaYritt√§jiin kohdistuvaa vihapuhettaKateuden ryyditt√§m√§√§ yritt√§jien noitavainoaOsakeyhti√∂ on mainettaan parempiYritt√§j√§ on monen sortin velvollinenSuomalaiset ovat tarkkoja talousasioissaHe ansaitsevat paremman ty√∂n ja el√§m√§nTilitoimistot tienhaarassa: t√§ysautomaatio vai asiantuntijapalveluOsakep√§√§omarajan poistamisesta tuli torsoTilinp√§√§t√∂kset laaditaan liian vaikeastiKuka maksaa turhan ty√∂n?Yritt√§jyyden ylist√§minen ei en√§√§ riit√§ vaan tarvitaan tekojaSuomen valtiosta on tullut digiterroristiKotitarkastajat nelihenkisiin perheisiin ‚Äď onko totta?Tulevaisuudessa vain osakeyhti√∂it√§Y√∂t√∂it√§ kirjanpit√§jille ja palkanlaskijoilleSeuraavaksi valvontakamerat kassoilleSuomen Yritt√§j√§t nujakoi turhaan ay-liittojen kanssaPalkkaennakko ei ole palkka vaan pikavippiTulorekisteriss√§ on p√§iv√§m√§√§r√§virheHallitus mahdollistaa ihmisten s√§√§st√∂jen ry√∂st√§misenKiristyv√§st√§ tietosuojasta paineita luottotietoyhti√∂illePuolen vuoden musta aukko asuntoyhti√∂n taloudessa‚ÄĚJoskus tulee virheilmoitus, joka sitten h√§vi√§√§ itsest√§√§n‚ÄĚKassavirtahanke t√§ytt√§√§ 15 vuottaTulorekisteri ‚Äď kenen byrokratiaa se kevent√§√§?Aika ja raha ‚Äď yritt√§j√§n kaksi stressi√§Suomen valtio tuotti taas tappiotaAllekirjoitettua tilinp√§√§t√∂st√§ ei saa muuttaa‚ÄĚKuuden euron simmi‚ÄĚMiksi taloushallinnon muutokset ajoitetaan vuodenvaihteeseen?Pienet tilitoimistot kyll√§ p√§rj√§√§v√§t, mutta suuret‚ĶTuntemattomat tilinp√§√§t√∂skaavat suojaavat yritt√§j√§√§ vainoltaMiten valvonta ‚ÄĚlaaditaan‚ÄĚ?Miksi yritt√§misen byrokratia tuntuu kevyelt√§?Arvonlis√§verolaki kirjoitettiin kateuden kiimassaVerohallinto j√§rjest√§√§ kirjanpit√§jien hirtt√§j√§iset tammikuussaSumu laskeutui Suomen talouden ylleYhdenkertainen kirjanpito kummittelee‚ÄĚPosti kulkee, kun Kusti polkee‚ÄĚPuhumattomuus on velallisen pahin virheTelia myy viestipalveluita mutta vastaa viesteihin hitaasti‚ÄĚItselleen sika kiusan tekee‚Ķ‚ÄĚKolmen vuoden s√§√§nn√∂n anatomiaKirjanpitolaki rikkoo varovaisuuden periaatettaPyh√§ osinkoverotus ‚Äď ‚ÄĚMiks kaiken pit√§√§ aina muuttua?‚ÄĚVain muutos on varmaaValoa ikkunoissaOmaVero on huonompi kuin odotinPieni nainen ja iso unelmaTy√∂ on antamista ‚Äď ei ottamistaPuhelinetujen ennakonpid√§tykset tarpeetonta n√§pr√§√§mist√§Auto kirjanpidossa ‚Äď auto ei kirjanpidossa ‚Äď auto j√§lleen kirjanpidossaVATT:n veroselvitys unohti t√§rkeimm√§n investointikannustimenABC-huoltamon kahvilassa on paras veroasiantuntemusMicrosoftille asiakkaat ovat vain lypsykarjaaKuudenkymmenen talousjohtajan harhainen totuusHankasalmi, H√§meenlinna, Oulu ja HelsinkiPieness√§ yrityksess√§ ihminen puhuu ihmiselleEduskunnassa saa valehdella mutta ei syytt√§√§ valehtelustaSeura-lehti: "Mik√§ kannustaa yritt√§m√§√§n?"Juha Sipil√§ haluaa Suomeen 110.000 uutta ty√∂paikkaaJuuri nyt tilitoimistopalveluiden tarve kasvaa‚ÄĚT√§m√§ on aivan hevon humppaa‚ÄĚTekisink√∂ tilinp√§√§t√∂ksen vanhan vai uuden lain mukaisesti?
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023