Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy

Lassi Mäkinen

Taitamattomasti säädetty varojenjaon rajoitus
14.1.2022 | © Talousteema Oy

Osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla ovat laissa tarkasti säädetyt varojenjaon rajoitukset. Muilla yritysmuodoilla rajoituksia on vähemmän tai ei lainkaan. Koronapandemia toi tähän uuden elementin, josta säädettiin kustannustukilaissa ymmärtämättä kirjanpidon ja voitonjaon käytäntöjä. Tämä rajoitus koskee muitakin kuin osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

Osakeyhtiölain 13 luvussa säädetään varojenjaon tavoista ja rajoitteista. Jaon on perustuttava viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen ja sen laatimisen jälkeen yhtiön taloudessa tapahtuneisiin olennaisiin muutoksiin. Yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman määrän, josta on vähennetty taseeseen merkittyjen kehitysmenojen määrä ja yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat.

Varoja ei kuitenkaan saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.

Osuuskuntalain 16 luvussa on säädetty samalla tavalla kuin osakeyhtiölaissa, mutta lisäksi jaettavasta määrästä on vähennettävä lain mukaan vararahastoon siirrettävä määrä.

Kirjanpitolain mukaan kehittämismenoja saa aktivoida. Tämä tarkoittaa sitä, että ne voidaan haluttaessa kirjata myös heti kuluksi. Jos kehittämismenoja aktivoidaan, ei taseessa olevaa määrää saa jakaa tilikauden tuloksesta, voittovaroista tai muista jakokelpoisista rahastoista. Tämä koskee osakeyhtiöitä ja osuuskuntia sekä niitä henkilöyhtiöitä, jonka kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet ovat osakeyhtiöitä.

Laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä voitonjaosta on säädetty osakeyhtiötä ja osuuskuntaa väljemmin. Kehittämismenojakaan ei vaadita vähennettäväksi jaettavan voiton määrästä.

Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla (toiminimillä) ei ole laissa säädettyjä rajoitteita voiton ottamisesta yrittäjän yksityistalouteen.

Kokonaan uusi elementti voitonjaon rajoittamisessa on lain yritysten m√§√§r√§aikaisesta kustannustuesta 11 ¬ß:ss√§ s√§√§detty vaatimus: ‚ÄĚYritykselle t√§m√§n lain nojalla my√∂nnetyn tuen m√§√§r√§ v√§hent√§√§ p√§√§ttyv√§lt√§ tilikaudelta laadittavassa tilinp√§√§t√∂ksess√§ varojenjakoon k√§ytett√§viss√§ olevaa vapaata omaa p√§√§omaa, jollei yritys palauta saamaansa tukea valtiolle ennen tilinp√§√§t√∂ksen vahvistamista.‚ÄĚ T√§st√§ rajoituksesta s√§√§dett√§ess√§ ei ole tarkasti ymm√§rretty, mit√§ se tarkoittaa k√§yt√§nn√∂ss√§.

Kustannustukilaki s√§√§dettiin vuonna 2020, kun piti nopeasti ratkaista, miten estet√§√§n elinkelpoisten yritysten ajautuminen konkurssiin koronapandemian aiheuttamien vaikeuksien vuoksi. Hallituksen esityksess√§ todetaan hurskas yleisperiaate: ‚ÄĚKustannustukea ei tule k√§ytt√§√§ voitonjakoon omistajille tai muuhun varojenjakoon yrityksest√§.‚ÄĚ

Voitonjaon rajoittamista koskevaan lakitekstiin ja hallituksen esityksen yleisperiaatteeseen sisältyy ainakin kaksi ongelmaa, jotka koskevat yritysmuotoa ja ajoitusta.

Kustannustukea myönnetään yrityksille niiden muodosta riippumatta. Se koskee siis myös avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä ja yksityisiä elinkeinonharjoittajia, joilla ei ole niin tiukkoja varojenjaon rajoituksia kuin osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla.

Tilinpäätöstä laadittaessa on varmistettava, että voitonjaon jälkeen voittovaroissa on vähintään saadun kustannustuen määrä. Tässä voidaan kuitenkin ottaa huomioon tilikauden tappio vähentävänä eränä, koska tappioiden kattamiseen kustannustukea saa käyttää.

Eri yritysmuodoissa voitonjako ajoittuu eri tavoin. Yksityinen elinkeinonharjoittaja tekee yleensä yksityisottoja jo tilikauden aikana, mutta osakeyhtiössä osingonjako tapahtuu pääsääntöisesti vasta seuraavalla tilikaudella. Vähentyykö jakokelpoisten voittovarojen määrä jo sen tilikauden taseessa, jolloin kustannustuki saadaan, vai vasta sen tilikauden taseessa, jolloin voittoa maksetaan omistajille?

Osakeyhtiössä tilikauden aikana maksettavat osingot vähentävät voittovaroja edellisen tilikauden taseen perusteella tehtävän päätöksen mukaisesti. Pitääkö tästä osingonjaosta pidättäytyä, jos saman tilikauden aikana saadaan kustannustukea? Osinko on voitu jakaa tilikauden alussa jo ennen kustannustuen maksatusta, joten tuskin on tarkoitettu, että osakkaiden pitää palauttaa saamansa osingot.

Epäselvää myös on, pitääkö yrityksen säilyttää voittovaroissaan eri vuosina saamiensa kustannustukien yhteissumma tulevaisuudessakin hamaan konkurssiin saakka. Hallituksen esityksen hurskas yleisperiaate viittaisi tähän, mutta lakitekstin sanamuoto antaa ymmärtää toisin.

Kustannustukilain sanamuoto ‚Ä̂Ķ my√∂nnetyn tuen m√§√§r√§ v√§hent√§√§ p√§√§ttyv√§lt√§ tilikaudelta laadittavassa tilinp√§√§t√∂ksess√§ varojenjakoon k√§ytett√§viss√§ olevaa vapaata omaa p√§√§omaa‚Ķ‚ÄĚ viittaa siihen, ett√§ tilikauden aikana saadun kustannustuen m√§√§r√§n s√§il√∂minen vapaaseen omaan p√§√§omaan ei jatku ikuisuuteen asti, vaan se koskee vain yht√§ tilikautta. T√§ll√∂in hallituksen esityksen yleisperiaate kustannustuen jakamattomuudesta omistajille ei aivan toteudu, koska kustannustukea voidaan k√§ytt√§√§ voitonjakoon omistajille kyseisen tilikauden j√§lkeen.

Osakeyhtiöissä, osuuskunnissa, avoimissa yhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä vapaan oman pääoman säilöminen koskee tuen maksatusta seuraavaa tilikautta, mutta yksityisten elinkeinonharjoittajien osalta asia ei ole lakitekstin perusteella aivan selvä.

Kustannustukilain hallituksen esitys selvent√§√§ asiaa: ‚ÄĚJos yrityksen tilikausi on esimerkiksi kalenterivuosi, niin rajoitus on otettava huomioon vuoden 2020 tilinp√§√§t√∂ksen nojalla teht√§v√§ss√§ varojenjakop√§√§t√∂ksess√§ kev√§√§ll√§ 2021.‚ÄĚ Yksityiset elinkeinonharjoittajat eiv√§t tee varojenjakop√§√§t√∂ksi√§ vaan yksinkertaisesti vain ottavat rahaa yrityksen pankkitililt√§ omaan yksityistalouteensa ja voivat ottaa sit√§ jo kustannustuen maksatusvuoden aikana.

Sekä lakiteksti että hallituksen esityksen teksti on kirjoitettu huolimattomasti, mikä aiheuttaa epävarmuutta lain soveltamisessa.

Kustannustukien raham√§√§r√§t voivat olla suuria. T√§st√§ johtuen asia on vakava. Kustannustukilain 11 ¬ß:n sivulause on uhkaava: ‚Ä̂Ķ jollei yritys palauta saamaansa tukea valtiolle ennen tilinp√§√§t√∂ksen vahvistamista.‚ÄĚ Tarkoittaako t√§m√§ sit√§, ett√§ voitonjaon pienikin rajanylitys aiheuttaa koko kustannustuen takaisinperinn√§n?

Jos esimerkiksi osinkoa on jaettu muutama euro yli kehittämismenojen ja kustannustuen vähentämisen jälkeen jaettavissa olevan vapaan oman pääoman määrän, yhtiö saattaisi joutua maksamaan takaisin jopa satojen tuhansien eurojen suuruisen kustannustuen tai sen hallituksen jäsenille voisi syntyä velvollisuus vahingonkorvaukseen. Vai riittääkö, että osinkona liikaa suoritettu muutama euro maksetaan takaisin kustannustuen määrän vähentämiseksi?

Kustannustukilain hallituksen esityksess√§ sanotaan: ‚ÄĚRajoituksen rikkominen perustaa yrityksen johtoon kuuluvalle henkil√∂kohtaisen vahingonkorvausvastuun v√§√§r√§st√§ jakop√§√§t√∂ksest√§ yritykseen sovellettavan yhteis√∂lain mukaisesti. Jos rajoitusta loukataan, on varoja saanut omistaja tai muu taho niist√§ palautusvelvollinen siten kuin yritykseen sovellettavassa yhteis√∂laissa s√§√§det√§√§n.‚ÄĚ

Kun kustannustukilakia säädettäessä eivät lain valmistelijat ja etenkään kansanedustajat ymmärtäneet, mitä siihen kirjoitettu voitonjaon rajoitus tarkoittaa käytännössä, kirjanpitäjien on oltava tarkkana tilinpäätöksiä laatiessaan.

Kustannustukilain aiheuttamasta varojenjaon rajoituksesta on ilmoitettava tilinp√§√§t√∂ksen liitetiedoissa kustannustukilain hallituksen esityksen mukaisesti: ‚ÄĚRajoituksesta ilmoitettaisiin pien- ja mikroyrityksen tilinp√§√§t√∂ksess√§ esitett√§vist√§ tiedoista annetun asetuksen (1753/2015) 1 luvun 1 ¬ß:n 5 momentin 2 kohdan tarkoittamassa oman p√§√§oman muutoslaskelmassa. Vastaava informointivelvollisuus on pienyrityst√§ suuremmalla yrityksell√§ kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun ¬ß:n 1 momentin 1 kohdan nojalla.‚ÄĚ

Lassi Mäkinen

Taas nollatutkimus yritt√§misest√§Digitalisaatio ja ep√§rehellisyys k√§si k√§dess√§Konkurssit lis√§√§ntyv√§t ja valtio hy√∂tyyVerohallinnolta lepsu ohje ep√§selv√§n lain tulkitsemiseksiKirjanpitolain v√§h√§isyytt√§ koskevien pyk√§lien hy√∂dynt√§minenPienille yhdistyksille luotiin turha ‚ÄĚtilinpitomalli‚ÄĚVerosihteerin l√§hett√§m√§ selvityspyynt√∂ tuli kalliiksi tilitoimistolleMihin tasetta oikeastaan tarvitaan?Mihin tuloslaskelmaa oikeastaan tarvitaan?Vuosi vaihtui ja talous kuihtuu ‚Äď mist√§ valoa talouteen?Kansanedustajien joululahja yrityksilleVirtuaaliviivakoodista maksutietokoodiV√§√§j√§√§m√§tt√§ p√§√§dyt√§√§n yhteen yritysmuotoonValhe, em√§valhe, tilasto, tilinp√§√§t√∂sAutomaatio ei v√§hent√§nyt kirjanpit√§jien m√§√§r√§√§Varomatonta liikevaihdon laskentaaKatsekontakti, hymy ja tervehdys eiv√§t maksa mit√§√§nVerohallinto siirt√§√§ taas omia teht√§vi√§√§n yritt√§jilleKirjanpitolaki on uudistettava pikaisestiMoni yritt√§j√§ lopettaa, jos YEL-maksut nousevatPit√§isik√∂ palkanlaskijoiden menn√§ lakkoon?Asunto-osakeyhti√∂n talousarvion lakiperusteinen umpisolmuAsunto-osakeyhti√∂t laativat kirjanpitonsa liian vaikeastiMiten meid√§n k√§y, kun Ven√§j√§ tuhoaa taloutensa?Ukrainan sota vahingoittaa suomalaisiakin yrityksi√§Taloushallintoalan tulevaisuusPienyrityksen el√§m√§ on turvatontaTaitamattomasti s√§√§detty varojenjaon rajoitusOn parempi tehd√§ oikeita asioita v√§√§rin kuin v√§√§ri√§ asioita oikeinEntiset pime√§t taksit ovat nyt laillisiaKorona muutti koko loppuel√§m√§niKevytyritt√§j√§palvelun kirjanpito vedettiin umpisolmuunSuomeen tarvitaan selluvero, sahavero ja kaivosveroHoidatko raha-asioitasi kuin Suomen valtio?Tarjoatko asiakkaallesi, mit√§ h√§n tarvitsee vai mit√§ haluaa?Yritt√§j√§n terveys ei tunnu kiinnostavan ket√§√§nYritt√§jien kaivettava taistelukirveet esiinYritysverotusta voidaan ja pit√§√§kin muuttaaKassavirta-ajattelu 11: El√§m√§nasenneKassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan v√§ltt√§√§Kassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaistaKassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalveluKassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistotValtiokonttori tulkitsee kustannustukilakia v√§√§rinKassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteistaKassavirta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuudenKassavirta-ajattelu 4: Iso hanke imee kassan kuivaksiKirjanpitolautakunnan lausunto tilinp√§√§t√∂ksen allekirjoittamisestaKassavirta-ajattelu 3: Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaaKassavirta-ajattelu 2: Vahva kassavirta parantaaKassavirta-ajattelu 1: Kassavirtalaskenta maanl√§heist√§Maksullinen verkkolaskutus on kehityksen jarruYhdenkertainen ei ole yksinkertaistaTilinp√§√§t√∂s valmistui heti seuraavana aamunaVaihtoehto Verohallinnon tilitoimistolleVerohallinto perustaa ‚ÄĚilmaisen‚ÄĚ tilitoimistonMiksi kirjanpito-ohjelmia on vaikea k√§ytt√§√§?SapattivuosiEduskunta pudotti pommin kirjanpitolautakunnan p√∂yd√§lleTilitoimistovero rasittaa tilitoimistojen asiakkaitaYritt√§j√§n n√§ht√§v√§ pitemm√§lle kuin ekonomistitVerotusta koodataan umpisolmuunKorona j√§tt√§√§ j√§lki√§ el√§m√§√§mmeHallituksella v√§√§r√§ n√§k√∂kulma ty√∂llist√§miseenTilinp√§√§t√∂ksiss√§ liikaa klappiaKovia kokeneet ja fiksut p√§rj√§√§v√§tYritt√§j√§t nostettiin tikun nokkaan kivitett√§viksiPienet tilitoimistot voivat pelastaa SuomenYritt√§j√§n piinakev√§tValmistaudu lamaan, vaikka se ei tulisikaanKassavirtalaskenta voittaa kuusi nollaAvaan kirjanpitoni ytimenKoodasin uudenlaisen kirjanpitosovelluksenHinta on tunneasia ostajalle ja myyj√§lleP√∂yt√§kirja voi olla v√§√§r√§ todisteKompastuin Verohallinnon kielivirheeseenHer√§tys Verohallinto, el√§mme 2000-luvulla!Ilmasto-ongelma ei ratkea roskalaatikoillaEi saa suosia pient√§ tilitoimistoaPerustin osakeyhti√∂n ja yll√§tyinMiten tilitoimistot selviytyv√§t?Piiloverotus raskaampaa kuin avoin verotusTilitoimiston uusi suuntaOvela tilitoimistoalan valtausjuoniKirjanpitolain reliikitRahanpesun valvonta maksaa 355 euroaYritt√§jiin kohdistuvaa vihapuhettaKateuden ryyditt√§m√§√§ yritt√§jien noitavainoaOsakeyhti√∂ on mainettaan parempiYritt√§j√§ on monen sortin velvollinenSuomalaiset ovat tarkkoja talousasioissaHe ansaitsevat paremman ty√∂n ja el√§m√§nTilitoimistot tienhaarassa: t√§ysautomaatio vai asiantuntijapalveluOsakep√§√§omarajan poistamisesta tuli torsoTilinp√§√§t√∂kset laaditaan liian vaikeastiKuka maksaa turhan ty√∂n?Yritt√§jyyden ylist√§minen ei en√§√§ riit√§ vaan tarvitaan tekojaSuomen valtiosta on tullut digiterroristiKotitarkastajat nelihenkisiin perheisiin ‚Äď onko totta?Tulevaisuudessa vain osakeyhti√∂it√§Y√∂t√∂it√§ kirjanpit√§jille ja palkanlaskijoilleSeuraavaksi valvontakamerat kassoilleSuomen Yritt√§j√§t nujakoi turhaan ay-liittojen kanssaPalkkaennakko ei ole palkka vaan pikavippiTulorekisteriss√§ on p√§iv√§m√§√§r√§virheHallitus mahdollistaa ihmisten s√§√§st√∂jen ry√∂st√§misenKiristyv√§st√§ tietosuojasta paineita luottotietoyhti√∂illePuolen vuoden musta aukko asuntoyhti√∂n taloudessa‚ÄĚJoskus tulee virheilmoitus, joka sitten h√§vi√§√§ itsest√§√§n‚ÄĚKassavirtahanke t√§ytt√§√§ 15 vuottaTulorekisteri ‚Äď kenen byrokratiaa se kevent√§√§?Aika ja raha ‚Äď yritt√§j√§n kaksi stressi√§Suomen valtio tuotti taas tappiotaAllekirjoitettua tilinp√§√§t√∂st√§ ei saa muuttaa‚ÄĚKuuden euron simmi‚ÄĚMiksi taloushallinnon muutokset ajoitetaan vuodenvaihteeseen?Pienet tilitoimistot kyll√§ p√§rj√§√§v√§t, mutta suuret‚ĶTuntemattomat tilinp√§√§t√∂skaavat suojaavat yritt√§j√§√§ vainoltaMiten valvonta ‚ÄĚlaaditaan‚ÄĚ?Miksi yritt√§misen byrokratia tuntuu kevyelt√§?Arvonlis√§verolaki kirjoitettiin kateuden kiimassaVerohallinto j√§rjest√§√§ kirjanpit√§jien hirtt√§j√§iset tammikuussaSumu laskeutui Suomen talouden ylleYhdenkertainen kirjanpito kummittelee‚ÄĚPosti kulkee, kun Kusti polkee‚ÄĚPuhumattomuus on velallisen pahin virheTelia myy viestipalveluita mutta vastaa viesteihin hitaasti‚ÄĚItselleen sika kiusan tekee‚Ķ‚ÄĚKolmen vuoden s√§√§nn√∂n anatomiaKirjanpitolaki rikkoo varovaisuuden periaatettaPyh√§ osinkoverotus ‚Äď ‚ÄĚMiks kaiken pit√§√§ aina muuttua?‚ÄĚVain muutos on varmaaValoa ikkunoissaOmaVero on huonompi kuin odotinPieni nainen ja iso unelmaTy√∂ on antamista ‚Äď ei ottamistaPuhelinetujen ennakonpid√§tykset tarpeetonta n√§pr√§√§mist√§Auto kirjanpidossa ‚Äď auto ei kirjanpidossa ‚Äď auto j√§lleen kirjanpidossaVATT:n veroselvitys unohti t√§rkeimm√§n investointikannustimenABC-huoltamon kahvilassa on paras veroasiantuntemusMicrosoftille asiakkaat ovat vain lypsykarjaaKuudenkymmenen talousjohtajan harhainen totuusHankasalmi, H√§meenlinna, Oulu ja HelsinkiPieness√§ yrityksess√§ ihminen puhuu ihmiselleEduskunnassa saa valehdella mutta ei syytt√§√§ valehtelustaSeura-lehti: "Mik√§ kannustaa yritt√§m√§√§n?"Juha Sipil√§ haluaa Suomeen 110.000 uutta ty√∂paikkaaJuuri nyt tilitoimistopalveluiden tarve kasvaa‚ÄĚT√§m√§ on aivan hevon humppaa‚ÄĚTekisink√∂ tilinp√§√§t√∂ksen vanhan vai uuden lain mukaisesti?
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023