Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy

Lassi Mäkinen

Kevytyrittäjäpalvelun kirjanpito vedettiin umpisolmuun
19.11.2021 | © Talousteema Oy

Kirjanpitolautakunta julkaisi 2.11.2021 lausunnon laskutuspalveluyrityksen kirjanpidosta. Tämä yritys kutsuu asiakkaitaan kevytyrittäjiksi, jotka ovat mystisessä yrittäjyyden ja palkansaajan välitilassa. He ovat yrittäjiä, mutta lautakunnan mukaan liikevaihtoa ei kirjata mihinkään, ja he ovat myös palkansaajia, mutta palkkojakaan ei kirjata mihinkään.

Kevytyrittäjät voidaan jakaa kahteen pääryhmään: laskutuspalvelua ostavat luonnolliset henkilöt sekä taloushallintopalveluja ostavat yksityiset elinkeinonharjoittajat (toiminimet). Kirjanpitolautakunnan lausuntopyynnössä oli kysymys laskutuspalvelusta.

Laskutuspalvelua ostava kevytyrittäjä tekee omaa työtään asiakkailleen. Hän sopii töistä ja hinnoista suoraan asiakkaidensa kanssa. Palveluntarjoaja lähettää työstä aiheutuneet laskut kevytyrittäjän asiakkaille ja tarvittaessa perii niiden maksut. Laskuista saatujen tulojen perusteella palveluntarjoaja laskee ja maksaa arvonlisäverot sekä laskee ja maksaa kevytyrittäjälle palkan ja suorittaa eläke- ja sosiaalivakuutusmaksut. Lisäksi palveluntarjoaja tekee kevytyrittäjän puolesta lakisääteiset viranomaisilmoitukset.

Tällaisen kevytyrittäjän ei tarvitse perustaa yritystä, ja yleinen tulkinta on, että hänen ei tarvitse laatia kirjanpitoakaan.

Kevytyrittäjän kirjanpitovelvollisuus

Kirjanpitolain mukaan luonnollinen henkilö on kirjanpitovelvollinen harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta. Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuuden ehtona ei ole kaupparekisterimerkintä, vaan ainoastaan liike- ja ammattitoiminta. Asia on vakava. Kirjanpitovelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan tuomita rikoslain mukaan jopa neljä vuotta vankeutta.

Verohallinto otti viimeksi 19.3.2020 kantaa laskutuspalveluyrityksen kevytyrittäjälle maksamaan palkkaan. Laskutuspalveluyrityksen kevytyrittäjälle maksama suoritus on ennakonpidätyksenalainen palkka, vaikka näiden välillä ei ole työsuhdetta.

Kirjanpitolautakunta päätyi ratkaisuun, että näitä palkkoja ei kirjata laskutuspalveluyrityksen tuloslaskelmaan eikä ilmeisesti mihinkään muuhunkaan tuloslaskelmaan. Lausunnon mukaisesti ihminen tulee oikeastaan maksaneeksi palkkaa itselleen, vaikka tätä on pidetty mahdottomana toiminimienkin kohdalla.

Kirjanpitolautakunta unohti, että esimerkiksi toimitusjohtajan palkka kirjataan yhtiön tuloslaskelmaan siitä huolimatta, että yhtiön ja toimitusjohtajan välillä ei ole työsuhdetta.

Laskutuspalveluyritys laskee kevytyrittäjän työstä aiheutuneiden laskujen arvonlisäverot ja maksaa ne Verohallinnolle. Korkein hallinto-oikeus päätyi vuonna 2020 siihen, että laskutuspalveluyrityksen ei tarvitse erikseen maksaa arvonlisäveroa laskun summasta itselleen jäävästä palkkio-osuudesta, koska tällöin vero perittäisiin kahteen kertaan. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että laskutuspalveluyrityksen kevytyrittäjän puolesta laskuttama summa on arvonlisäverolla vähennettynä kokonaan laskutuspalveluyrityksen liikevaihtoa.

Kun kirjanpitolautakunta päätti, että kevytyrittäjän veroton laskutus ei ole laskutuspalveluyrityksen liikevaihtoa, tältä osin liikevaihtoa ei kirjata mihinkään kirjanpitoon, koska olettamuksena on, että y-tunnukseton kevytyrittäjä ei ole kirjanpitovelvollinen. Tässä kirjanpitolautakunta astui miinaan.

Jos kevytyrittäjän liikevaihtoa ei kirjata laskutuspalveluyrityksen tuloslaskelmaan, mihin se sitten kirjataan? Ei ilmeisesti mihinkään.

Jos laskutuspalveluyrityksen laskemaa ja kevytyrittäjälle maksamaa palkkaa ja siihen liittyviä henkilösivukuluja ei kirjata laskutuspalveluyrityksen tuloslaskelmaan, mihin ne sitten kirjataan? Ei ilmeisesti mihinkään.

Kirjanpitolautakunnan olisi pitänyt lausunnossaan vaatia, että laskutuspalvelua käyttävän kevytyrittäjän liike- ja ammattitoiminnasta on laadittava kirjanpitoa, kuten kirjanpitolaki edellyttää. Tätä se ei kuitenkaan vaatinut, joten miina laukesi.

Kevennettyä kirjanpitoa kevytyrittäjille

Lausunnon seurauksena Suomessa suuri osa liike- ja ammattitoiminnasta saattaa jäädä kokonaan kirjanpitojen ulkopuolelle ja ilmeisesti syynä on halu keventää yksinyrittäjien hallinnollista taakkaa. Tämä on kuitenkin väärä tapa tehdä se.

Kevytyrittäjyys on uusi ilmiö ja luonteeltaan niin omituinen, että kirjanpitolautakunnan olisi pitänyt pohtia, pitääkö kirjanpitolakia muuttaa ja tehdä tästä ehdotus työ- ja elinkeinoministeriölle.

Paras ratkaisu on käyttää kevytyrittäjille ja muille mikroyrityksille kevennetyn kirjanpidon menetelmää, joka on yksinkertainen mutta ei yhdenkertainen.

Tällainen kirjanpito on kokonaan maksuperusteista ja käytännössä kaikki tapahtumat löytyvät pankkitilin tiliotteilta. Niissä kirjanpidon kirjaukset ovat jo valmiiksi aikajärjestyksessä tarkasteltavissa, kuten kirjanpitolaki vaatii.

Kun kirjaukset tehdään maksuperusteisesti, ne on tiliotteiden lisäksi kirjattava vain tulo- ja menotileille, jolloin asiajärjestyksessä tarkastelu tulee mahdolliseksi ja kahdenkertaisuuden vaatimus täyttyy ilman kahteen kertaan kirjaamista, sillä vastatili on aina pankkitili.

Edellä mainittu maksuperusteinen juokseva kirjanpito on jo nykyistenkin kirjanpitosäännösten mukaan sallittua, mutta tilinpäätöstä tehdessä kirjanpito on oikaistava suoriteperusteiseksi.

Tilinpäätössäännökset uusiksi

Mikroyrityksen tilinpäätöksetkin tulisi sallia tehtäväksi täysin maksuperusteisesti, koska suoriteperuste ei tuota mitään oleellista tietoa.

Maksuperusteiset tilinpäätökset noudattavat kirjanpitolain vaatimaa varovaisuuden periaatetta, jota suoriteperusteiset tilinpäätökset eivät noudata, sillä mm. myyntisaamisiin kirjatut laskut eivät aina realisoidu kassatuloiksi.

Suoriteperusteisesti laaditun tuloslaskelman voitto tai tappio on kirjanpidon ja verotuksen sekavien lakipykälien, viranomaisohjeiden ja peukalosääntöjen vuoksi lähes aina virheellinen. Voitollisen tuloksen näyttävän yrityksen toiminta on voinutkin olla tappiollista ja tappiollisen tuloksen näyttävän yrityksen toiminta on voinut olla voitollista.

Tuloslaskelma ei juuri milloinkaan anna edes olennaisesti oikeaa kuvaa yrityksen toiminnan tuloksesta. Ja kuva on aivan riittämätön. Ihmiset vain kuvittelevat, että se on oikea tulos.

Suoriteperusteisen tilinpäätöksen taseen luvuista käytännössä vain rahat ja pankkisaamiset sekä muut velat kuin siirtovelat antavat oikeaa kuvaa yrityksen taloudellisesta asemasta. Taseen muilta osin kuva on virheellinen ja puutteellinen.

Pitkävaikutteisia menoja vaivaavat epätodelliset poistot. Vaihto-omaisuutta rasittavat inventointien epätarkkuus ja nimikkeiden väärä hinnoittelu, joka on jopa kirjanpitolaissa kelvottomasti säädetty. Saamisia vinouttavat varovaisuuden periaatteen vastaisesti etukäteen tehdyt kirjaukset.

Taseen vastaavaa- ja vastattavaa-puolen yhtäsuuruuden ja edellä mainittujen epätarkkuuksien vuoksi taseen oma pääoma on lähes aina jotakin muuta kuin todellinen. Silti sille on annettu merkitystään suurempi arvo esimerkiksi yhteisölainsäädännössä.

Tärkeintä ei ole voitto vaan reilu kassavirta

Suomen kansantalous ei järkkyisi, jos mikroyrityksille sallittaisiin maksuperusteisten tilinpäätösten laatiminen.

Samalla tuloslaskelmasta ja taseesta voitaisiin luopua ja niiden sijaan sisällyttää tilinpäätökseen pelkkä kassavirtalaskelma, koska se on informatiivinen, havainnollinen ja helposti ymmärrettävä. Se antaa tarkasti oikean, riittävän ja kattavan kuvan yrityksen maksukyvystä. Maksukyky on tärkeämpi kuin voitto.

Kassavirran hallinta auttaa yrittäjää välttämään konkurssin. Jos maksukyky on kunnossa, yritys ei ajaudu konkurssiin, vaikka se tuottaa tappiota useita vuosia peräkkäin niin, että oma pääoma muuttuu negatiiviseksi.

Konkurssilain mukaan konkurssiin asettamisen ehtona on pysyvä maksukyvyttömyys. Yrittäjän pitää siis vain huolehtia, että rahat riittävät jatkuvasti.

Lassi Mäkinen

Mit√§ hy√∂ty√§ on voitosta?Yritysmuodoksi riitt√§√§ pelkk√§ yritysTaas nollatutkimus yritt√§misest√§Digitalisaatio ja ep√§rehellisyys k√§si k√§dess√§Konkurssit lis√§√§ntyv√§t ja valtio hy√∂tyyVerohallinnolta lepsu ohje ep√§selv√§n lain tulkitsemiseksiKirjanpitolain v√§h√§isyytt√§ koskevien pyk√§lien hy√∂dynt√§minenPienille yhdistyksille luotiin turha ‚ÄĚtilinpitomalli‚ÄĚVerosihteerin l√§hett√§m√§ selvityspyynt√∂ tuli kalliiksi tilitoimistolleMihin tasetta oikeastaan tarvitaan?Mihin tuloslaskelmaa oikeastaan tarvitaan?Vuosi vaihtui ja talous kuihtuu ‚Äď mist√§ valoa talouteen?Kansanedustajien joululahja yrityksilleVirtuaaliviivakoodista maksutietokoodiV√§√§j√§√§m√§tt√§ p√§√§dyt√§√§n yhteen yritysmuotoonValhe, em√§valhe, tilasto, tilinp√§√§t√∂sAutomaatio ei v√§hent√§nyt kirjanpit√§jien m√§√§r√§√§Varomatonta liikevaihdon laskentaaKatsekontakti, hymy ja tervehdys eiv√§t maksa mit√§√§nVerohallinto siirt√§√§ taas omia teht√§vi√§√§n yritt√§jilleKirjanpitolaki on uudistettava pikaisestiMoni yritt√§j√§ lopettaa, jos YEL-maksut nousevatPit√§isik√∂ palkanlaskijoiden menn√§ lakkoon?Asunto-osakeyhti√∂n talousarvion lakiperusteinen umpisolmuAsunto-osakeyhti√∂t laativat kirjanpitonsa liian vaikeastiMiten meid√§n k√§y, kun Ven√§j√§ tuhoaa taloutensa?Ukrainan sota vahingoittaa suomalaisiakin yrityksi√§Taloushallintoalan tulevaisuusPienyrityksen el√§m√§ on turvatontaTaitamattomasti s√§√§detty varojenjaon rajoitusOn parempi tehd√§ oikeita asioita v√§√§rin kuin v√§√§ri√§ asioita oikeinEntiset pime√§t taksit ovat nyt laillisiaKorona muutti koko loppuel√§m√§niKevytyritt√§j√§palvelun kirjanpito vedettiin umpisolmuunSuomeen tarvitaan selluvero, sahavero ja kaivosveroHoidatko raha-asioitasi kuin Suomen valtio?Tarjoatko asiakkaallesi, mit√§ h√§n tarvitsee vai mit√§ haluaa?Yritt√§j√§n terveys ei tunnu kiinnostavan ket√§√§nYritt√§jien kaivettava taistelukirveet esiinYritysverotusta voidaan ja pit√§√§kin muuttaaKassavirta-ajattelu 11: El√§m√§nasenneKassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan v√§ltt√§√§Kassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaistaKassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalveluKassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistotValtiokonttori tulkitsee kustannustukilakia v√§√§rinKassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteistaKassavirta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuudenKassavirta-ajattelu 4: Iso hanke imee kassan kuivaksiKirjanpitolautakunnan lausunto tilinp√§√§t√∂ksen allekirjoittamisestaKassavirta-ajattelu 3: Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaaKassavirta-ajattelu 2: Vahva kassavirta parantaaKassavirta-ajattelu 1: Kassavirtalaskenta maanl√§heist√§Maksullinen verkkolaskutus on kehityksen jarruYhdenkertainen ei ole yksinkertaistaTilinp√§√§t√∂s valmistui heti seuraavana aamunaVaihtoehto Verohallinnon tilitoimistolleVerohallinto perustaa ‚ÄĚilmaisen‚ÄĚ tilitoimistonMiksi kirjanpito-ohjelmia on vaikea k√§ytt√§√§?SapattivuosiEduskunta pudotti pommin kirjanpitolautakunnan p√∂yd√§lleTilitoimistovero rasittaa tilitoimistojen asiakkaitaYritt√§j√§n n√§ht√§v√§ pitemm√§lle kuin ekonomistitVerotusta koodataan umpisolmuunKorona j√§tt√§√§ j√§lki√§ el√§m√§√§mmeHallituksella v√§√§r√§ n√§k√∂kulma ty√∂llist√§miseenTilinp√§√§t√∂ksiss√§ liikaa klappiaKovia kokeneet ja fiksut p√§rj√§√§v√§tYritt√§j√§t nostettiin tikun nokkaan kivitett√§viksiPienet tilitoimistot voivat pelastaa SuomenYritt√§j√§n piinakev√§tValmistaudu lamaan, vaikka se ei tulisikaanKassavirtalaskenta voittaa kuusi nollaAvaan kirjanpitoni ytimenKoodasin uudenlaisen kirjanpitosovelluksenHinta on tunneasia ostajalle ja myyj√§lleP√∂yt√§kirja voi olla v√§√§r√§ todisteKompastuin Verohallinnon kielivirheeseenHer√§tys Verohallinto, el√§mme 2000-luvulla!Ilmasto-ongelma ei ratkea roskalaatikoillaEi saa suosia pient√§ tilitoimistoaPerustin osakeyhti√∂n ja yll√§tyinMiten tilitoimistot selviytyv√§t?Piiloverotus raskaampaa kuin avoin verotusTilitoimiston uusi suuntaOvela tilitoimistoalan valtausjuoniKirjanpitolain reliikitRahanpesun valvonta maksaa 355 euroaYritt√§jiin kohdistuvaa vihapuhettaKateuden ryyditt√§m√§√§ yritt√§jien noitavainoaOsakeyhti√∂ on mainettaan parempiYritt√§j√§ on monen sortin velvollinenSuomalaiset ovat tarkkoja talousasioissaHe ansaitsevat paremman ty√∂n ja el√§m√§nTilitoimistot tienhaarassa: t√§ysautomaatio vai asiantuntijapalveluOsakep√§√§omarajan poistamisesta tuli torsoTilinp√§√§t√∂kset laaditaan liian vaikeastiKuka maksaa turhan ty√∂n?Yritt√§jyyden ylist√§minen ei en√§√§ riit√§ vaan tarvitaan tekojaSuomen valtiosta on tullut digiterroristiKotitarkastajat nelihenkisiin perheisiin ‚Äď onko totta?Tulevaisuudessa vain osakeyhti√∂it√§Y√∂t√∂it√§ kirjanpit√§jille ja palkanlaskijoilleSeuraavaksi valvontakamerat kassoilleSuomen Yritt√§j√§t nujakoi turhaan ay-liittojen kanssaPalkkaennakko ei ole palkka vaan pikavippiTulorekisteriss√§ on p√§iv√§m√§√§r√§virheHallitus mahdollistaa ihmisten s√§√§st√∂jen ry√∂st√§misenKiristyv√§st√§ tietosuojasta paineita luottotietoyhti√∂illePuolen vuoden musta aukko asuntoyhti√∂n taloudessa‚ÄĚJoskus tulee virheilmoitus, joka sitten h√§vi√§√§ itsest√§√§n‚ÄĚKassavirtahanke t√§ytt√§√§ 15 vuottaTulorekisteri ‚Äď kenen byrokratiaa se kevent√§√§?Aika ja raha ‚Äď yritt√§j√§n kaksi stressi√§Suomen valtio tuotti taas tappiotaAllekirjoitettua tilinp√§√§t√∂st√§ ei saa muuttaa‚ÄĚKuuden euron simmi‚ÄĚMiksi taloushallinnon muutokset ajoitetaan vuodenvaihteeseen?Pienet tilitoimistot kyll√§ p√§rj√§√§v√§t, mutta suuret‚ĶTuntemattomat tilinp√§√§t√∂skaavat suojaavat yritt√§j√§√§ vainoltaMiten valvonta ‚ÄĚlaaditaan‚ÄĚ?Miksi yritt√§misen byrokratia tuntuu kevyelt√§?Arvonlis√§verolaki kirjoitettiin kateuden kiimassaVerohallinto j√§rjest√§√§ kirjanpit√§jien hirtt√§j√§iset tammikuussaSumu laskeutui Suomen talouden ylleYhdenkertainen kirjanpito kummittelee‚ÄĚPosti kulkee, kun Kusti polkee‚ÄĚPuhumattomuus on velallisen pahin virheTelia myy viestipalveluita mutta vastaa viesteihin hitaasti‚ÄĚItselleen sika kiusan tekee‚Ķ‚ÄĚKolmen vuoden s√§√§nn√∂n anatomiaKirjanpitolaki rikkoo varovaisuuden periaatettaPyh√§ osinkoverotus ‚Äď ‚ÄĚMiks kaiken pit√§√§ aina muuttua?‚ÄĚVain muutos on varmaaValoa ikkunoissaOmaVero on huonompi kuin odotinPieni nainen ja iso unelmaTy√∂ on antamista ‚Äď ei ottamistaPuhelinetujen ennakonpid√§tykset tarpeetonta n√§pr√§√§mist√§Auto kirjanpidossa ‚Äď auto ei kirjanpidossa ‚Äď auto j√§lleen kirjanpidossaVATT:n veroselvitys unohti t√§rkeimm√§n investointikannustimenABC-huoltamon kahvilassa on paras veroasiantuntemusMicrosoftille asiakkaat ovat vain lypsykarjaaKuudenkymmenen talousjohtajan harhainen totuusHankasalmi, H√§meenlinna, Oulu ja HelsinkiPieness√§ yrityksess√§ ihminen puhuu ihmiselleEduskunnassa saa valehdella mutta ei syytt√§√§ valehtelustaSeura-lehti: "Mik√§ kannustaa yritt√§m√§√§n?"Juha Sipil√§ haluaa Suomeen 110.000 uutta ty√∂paikkaaJuuri nyt tilitoimistopalveluiden tarve kasvaa‚ÄĚT√§m√§ on aivan hevon humppaa‚ÄĚTekisink√∂ tilinp√§√§t√∂ksen vanhan vai uuden lain mukaisesti?
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023