Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy

Lassi Mäkinen

Kassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan välttää
18.6.2021 | © Talousteema Oy

Konkurssi on aina yrittäjän uhkana, vaikka se ei olisi kovin todennäköinenkään. Kun rahatilanne heikkenee, yrittäjä stressaantuu pelosta, että yritys ajautuu konkurssiin ja hän menettää kaiken. Pelko hälvenee tekemällä kassasuunnittelua.

Kassasuunnittelun tekeminen pitäisi aloittaa jo yritystä perustettaessa, mutta viimeistään se kannattaa ottaa käyttöön, kun yritys suunnittelee investointia tai nopeaa kasvua. Se auttaa välttämään mahdollisesti investointihankinnoista tai kasvusta aiheutuvan maksukriisin ja siitä seuraavan konkurssin.

Vaikka yritys olisi jo ajautunut maksukriisiin, kassasuunnittelusta on silloinkin apua. Sitä on tehtävä tarkasti päivittäin, että vältetään tilanne, jossa joku velkoja hakee yrityksen konkurssiin.

Jopa konkurssitilanteessa kassasuunnittelusta on hyötyä. Parhaassa tapauksessa se paljastaa, että yritys ei ole tullut pysyvästi maksukyvyttömäksi, joka on konkurssilain mukainen konkurssiin asettamisen ehto.

Kassavirta-ajattelu voi jopa kaataa Verohallinnon tekemän konkurssihakemuksen paljastamalla, että yrityksellä ei ole verovelkaa vaan veronsaajat ovat velkaa yritykselle.

Verohallinto hakee hanakasti yrityksiä konkurssiin. Näissä tilanteissa yrityksen vähennykset nollataan. Vahvistettuihin tappioihin, poistamattomiin investointien hankintamenoihin ja varastojen arvoihin sisältyvät yrityksen verosaamiset pyyhitään kirjoista. Valtio ja muut veronsaajat hyötyvät mutta yrittäjä ajautuu velkavankeuteen.

Kun Verohallinto hakee yritystä konkurssiin se saattaa esittää perusteena erääntyneitä arvonlisäveroja, työnantajamaksuja, ennakkoveroja ja jäännösveroja.

Ennakkoveroja ei pitäisi lainkaan hyväksyä konkurssihakemuksen perusteeksi, sillä ne eivät ole veroja. Vasta sitten, kun yrityksen verotettava tulo on laskettu, sen perusteella voidaan määrätä tulovero.

Useimmiten ennen konkurssihakemusta yritys on ehkä monta vuotta tuottanut tappiota, minkä vuoksi sille ei ole syntynyt verotettavaa tuloa, josta tulovero voitaisiin määrätä. Yrittäjä on saattanut olla niin ylityöllistetty maksuvaikeuksien keskellä, ettei ole huomannut vaatia ennakkoveroja peruutettavaksi. Mahdollisesti Verohallinto perii niitä kuin oikeitakin veroja ja saattaa turhaan ajaa yrityksen konkurssiin.

Verohallinnon pitää ennen konkurssihakemuksesta päättämistä vähentää yrityksen veroveloista ennakkoverot sekä vahvistetuista tappioista ja taseen vaihto- ja käyttöomaisuuden perusteella yritykselle koituvat verosaamiset. Tämän laskutoimituksen jälkeen saattaa käydä niin, että konkurssihakemukselle ei ole perustetta.

Verohallinnon vaatimus konkurssin perusteena tulisi laskea seuraavan kaavan mukaan:

  + Arvonlisäverovelka
  + Työnantajamaksuvelka
  + Jäännösverovelka
  – Maksetut ennakkoverot
  – Vahvistettujen tappioiden vero-osuus
  – Taseen käyttöomaisuuden vero-osuus
  – Taseen vaihto-omaisuuden vero-osuus
  ------------------------------------------------------
  = Yrityksen verovelat konkurssissa

Tällaisen laskelman sijaan Verohallinto esittää yleensä arvion konkurssiin haetun yrityksen veroveloista. Arvion käyttämisen syynä on se, että kaikki ennen konkurssihakemusta tapahtuneet liiketoimet eivät vielä näy kirjanpidossa ja niitä koskevia veroilmoituksia ei vielä ole tehty.

Kirjanpidon saattamiseen ajan tasalle voi kulua useita viikkoja, jos kirjanpito laaditaan suoriteperusteista tuloslaskentaa noudattaen. Sen sijaan maksuperusteinen kassavirtakirjanpito voidaan saattaa joka päivä nopeasti ajan tasalle pankkitapahtumien perusteella. Maksuperuste riittää konkurssitilanteessa, koska liiketoiminnan päättyessä suoriteperusteelta putoaa pohja pois.

Verohallinnon lisäksi muutkin velkojat saattavat hakea yrityksen konkurssiin.

Vakuutusyhtiöt ja rahoituslaitokset ovat aktiivisia konkurssihakemusten tekijöitä. Niille suoritettavien maksujen suunnittelu on kuitenkin helppoa, sillä vakuutuslaskut tulevat paljon ennen niiden eräpäivää ja rahoituslaitoksen myöntämien lainojen maksut ovat tiedossa heti lainanotosta lähtien. Molemmissa tapauksissa kannattaa hakea maksujen lykkäyksiä hyvissä ajoin ennen eräpäivää. Mitä aikaisemmin maksua pyydetään siirtämään, sitä helpommin velkojat siihen suostuvat.

Vaikeassa maksutilanteessa lykkäysten hakeminen on tärkeä tehtävä. Hyvin laadittu kassasuunnittelu helpottaa sitä, sillä velkojille voidaan ilmoittaa tarkat päivät, milloin maksut pystytään viimeistään suorittamaan.

Vakituiset tavara- ja palvelutoimittajat suostuvat maksujen lykkäyspyyntöihin, jos yritys on aina hoitanut maksunsa eräpäivinä. Toimittajat eivät halua menettää hyvää asiakasta. Ne ovat valmiit jopa uudelleenkin siirtämään eräpäiviä, jos yritys kertoo laativansa tarkkaa kassasuunnittelua ja siirrolle on olemassa hyvä syy.

Koin nämä asiat käytännössä, kun hoidin tilitoimistoni asiakkaiden maksuasioita 1990-luvun laman aikana. Monet yrittäjät eivät kyenneet itse soittamaan yrityksensä velkojille, koska konkurssiuhka oli niin pelottava, että he menivät paniikkiin. He jopa heittivät saapuvia perintäkirjeitä avaamattomina roskakoriin.

Yhtä asiakasta lukuun ottamatta kaikki muut asiakkaani välttivät silloin konkurssin. Itse koin tekeväni ensiarvoisen tärkeää työtä, kun pelastin yritykset ja työpaikat. Huomasin, että kirjanpitäjän työ on arvokasta, kun sitä tehdään oikein. Byrokratian pyörittämisen sijaan kirjanpitäjän tärkein tehtävä on huolehtia yrityksen taloudellisesta hyvinvoinnista.

Maksukriisin kohdatessa ja etenkin yleisen laman aikana vaikeinta kassasuunnittelussa on kassatulojen kirjaaminen tulevaisuuden päivämäärille. Milloinkaan ei voi olla varma, minä päivänä asiakas maksaa laskunsa, mutta vaikeinta tämä arviointi on silloin, kun koko maan talous on kriisissä.

Tietoa tulevien maksujen ajankohdista on saatavissa ottamalla yhteyttä suoraan asiakkaisiin. Puhelut ja tapaamiset antavat tietoa jo silloin, kun eräpäivää ei vielä ole ohitettu. Sen jälkeen maksumuistutukset ja perintäkirjeet ovat parhaat keinot rahojen saamiseksi.

Monesti yrittäjät pelkäävät lähettää asiakkailleen kirjeitä erääntyneistä maksuista. He ajattelevat, että asiakas suuttuu ja alkaa tilata kilpailijalta.

Kun yritys on maksuvaikeuksissa, se saa maksumuistutuksia ja perintäkirjeitä useilta velkojiltaan, joten yksikään niistä ei joudu silmätikuksi. Tehokkaimmat perijät saavat maksunsa ennen niitä velkojia, jotka eivät lainkaan peri tai hidastelevat perinnässä.

Maksamattoman velan viemistä oikeuteen ei pidä kaihtaa, koska siinä vaiheessa velallinen on jo matkalla kohti konkurssia. Oikeudellinen perintä voi saada asiakkaan maksamaan ennen konkurssiin ajautumistaan.

Konkurssiaallosta pelastuvat todennäköisimmin ne, jotka suunnittelevat ja hoitavat maksuasiansa huolellisesti.

Hyvän kassasuunnittelun perustana on päivän tasalla oleva kassavirtakirjanpito. Lisäksi yrityksen johdon tulee kaikissa toimissaan ajatella yrityksensä kassavirtaa ja johtaa yritystään sen mukaisesti. Kysymys on asenteesta – elämänasenteesta.


Kirjoitussarja kassavirta-ajattelusta:

12.2.2021
Kassavirta-ajattelu 1. Kassavirtalaskenta maanläheistä

27.2.2021
Kassavirta-ajattelu 2. Vahva kassavirta parantaa

12.3.2021
Kassavirta-ajattelu 3. Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaa

26.3.2021
Kassavirta-ajattelu 4. Iso hanke imee kassan kuivaksi

9.4.2021
Kassa-virta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuuden

23.4.2021
Kassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteista

7.5.2021
Kassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistot

21.5.2021
Kassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalvelu

4.6.2021
Kassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaista

18.6.2021
Kassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan välttää

2.7.2021
Kassavirta-ajattelu 11: Elämänasenne

Lassi Mäkinen

Taitamattomasti säädetty varojenjaon rajoitusOn parempi tehdä oikeita asioita väärin kuin vääriä asioita oikeinEntiset pimeät taksit ovat nyt laillisiaKorona muutti koko loppuelämäniKevytyrittäjäpalvelun kirjanpito vedettiin umpisolmuunSuomeen tarvitaan selluvero, sahavero ja kaivosveroHoidatko raha-asioitasi kuin Suomen valtio?Tarjoatko asiakkaallesi, mitä hän tarvitsee vai mitä haluaa?Yrittäjän terveys ei tunnu kiinnostavan ketäänYrittäjien kaivettava taistelukirveet esiinYritysverotusta voidaan ja pitääkin muuttaaKassavirta-ajattelu 11: ElämänasenneKassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan välttääKassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaistaKassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalveluKassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistotValtiokonttori tulkitsee kustannustukilakia väärinKassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteistaKassavirta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuudenKassavirta-ajattelu 4: Iso hanke imee kassan kuivaksiKirjanpitolautakunnan lausunto tilinpäätöksen allekirjoittamisestaKassavirta-ajattelu 3: Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaaKassavirta-ajattelu 2: Vahva kassavirta parantaaKassavirta-ajattelu 1: Kassavirtalaskenta maanläheistäMaksullinen verkkolaskutus on kehityksen jarruYhdenkertainen ei ole yksinkertaistaTilinpäätös valmistui heti seuraavana aamunaVaihtoehto Verohallinnon tilitoimistolleVerohallinto perustaa ”ilmaisen” tilitoimistonMiksi kirjanpito-ohjelmia on vaikea käyttää?SapattivuosiEduskunta pudotti pommin kirjanpitolautakunnan pöydälleTilitoimistovero rasittaa tilitoimistojen asiakkaitaYrittäjän nähtävä pitemmälle kuin ekonomistitVerotusta koodataan umpisolmuunKorona jättää jälkiä elämäämmeHallituksella väärä näkökulma työllistämiseenTilinpäätöksissä liikaa klappiaKovia kokeneet ja fiksut pärjäävätYrittäjät nostettiin tikun nokkaan kivitettäviksiPienet tilitoimistot voivat pelastaa SuomenYrittäjän piinakevätValmistaudu lamaan, vaikka se ei tulisikaanKassavirtalaskenta voittaa kuusi nollaAvaan kirjanpitoni ytimenKoodasin uudenlaisen kirjanpitosovelluksenHinta on tunneasia ostajalle ja myyjällePöytäkirja voi olla väärä todisteKompastuin Verohallinnon kielivirheeseenHerätys Verohallinto, elämme 2000-luvulla!Ilmasto-ongelma ei ratkea roskalaatikoillaEi saa suosia pientä tilitoimistoaPerustin osakeyhtiön ja yllätyinMiten tilitoimistot selviytyvät?Piiloverotus raskaampaa kuin avoin verotusTilitoimiston uusi suuntaOvela tilitoimistoalan valtausjuoniKirjanpitolain reliikitRahanpesun valvonta maksaa 355 euroaYrittäjiin kohdistuvaa vihapuhettaKateuden ryydittämää yrittäjien noitavainoaOsakeyhtiö on mainettaan parempiYrittäjä on monen sortin velvollinenSuomalaiset ovat tarkkoja talousasioissaHe ansaitsevat paremman työn ja elämänTilitoimistot tienhaarassa: täysautomaatio vai asiantuntijapalveluOsakepääomarajan poistamisesta tuli torsoTilinpäätökset laaditaan liian vaikeastiKuka maksaa turhan työn?Yrittäjyyden ylistäminen ei enää riitä vaan tarvitaan tekojaSuomen valtiosta on tullut digiterroristiKotitarkastajat nelihenkisiin perheisiin – onko totta?Tulevaisuudessa vain osakeyhtiöitäYötöitä kirjanpitäjille ja palkanlaskijoilleSeuraavaksi valvontakamerat kassoilleSuomen Yrittäjät nujakoi turhaan ay-liittojen kanssaPalkkaennakko ei ole palkka vaan pikavippiTulorekisterissä on päivämäärävirheHallitus mahdollistaa ihmisten säästöjen ryöstämisenKiristyvästä tietosuojasta paineita luottotietoyhtiöillePuolen vuoden musta aukko asuntoyhtiön taloudessa”Joskus tulee virheilmoitus, joka sitten häviää itsestään”Kassavirtahanke täyttää 15 vuottaTulorekisteri – kenen byrokratiaa se keventää?Aika ja raha – yrittäjän kaksi stressiäSuomen valtio tuotti taas tappiotaAllekirjoitettua tilinpäätöstä ei saa muuttaa”Kuuden euron simmi”Miksi taloushallinnon muutokset ajoitetaan vuodenvaihteeseen?Pienet tilitoimistot kyllä pärjäävät, mutta suuret…Tuntemattomat tilinpäätöskaavat suojaavat yrittäjää vainoltaMiten valvonta ”laaditaan”?Miksi yrittämisen byrokratia tuntuu kevyeltä?Arvonlisäverolaki kirjoitettiin kateuden kiimassaVerohallinto järjestää kirjanpitäjien hirttäjäiset tammikuussaSumu laskeutui Suomen talouden ylleYhdenkertainen kirjanpito kummittelee”Posti kulkee, kun Kusti polkee”Puhumattomuus on velallisen pahin virheTelia myy viestipalveluita mutta vastaa viesteihin hitaasti”Itselleen sika kiusan tekee…”Kolmen vuoden säännön anatomiaKirjanpitolaki rikkoo varovaisuuden periaatettaPyhä osinkoverotus – ”Miks kaiken pitää aina muuttua?”Vain muutos on varmaaValoa ikkunoissaOmaVero on huonompi kuin odotinPieni nainen ja iso unelmaTyö on antamista – ei ottamistaPuhelinetujen ennakonpidätykset tarpeetonta näpräämistäAuto kirjanpidossa – auto ei kirjanpidossa – auto jälleen kirjanpidossaVATT:n veroselvitys unohti tärkeimmän investointikannustimenABC-huoltamon kahvilassa on paras veroasiantuntemusMicrosoftille asiakkaat ovat vain lypsykarjaaKuudenkymmenen talousjohtajan harhainen totuusHankasalmi, Hämeenlinna, Oulu ja HelsinkiPienessä yrityksessä ihminen puhuu ihmiselleEduskunnassa saa valehdella mutta ei syyttää valehtelustaSeura-lehti: "Mikä kannustaa yrittämään?"Juha Sipilä haluaa Suomeen 110.000 uutta työpaikkaaJuuri nyt tilitoimistopalveluiden tarve kasvaa”Tämä on aivan hevon humppaa”Tekisinkö tilinpäätöksen vanhan vai uuden lain mukaisesti?
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 – 2022