Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy

Lassi Mäkinen

Kassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteista
23.4.2021 | © Talousteema Oy

Kassavirtalaskenta tarjoaa mahdollisuuden vähentää kirjanpitotyön vaatimaa aikaa ja siirtää taloushallintotyön painopiste kassasuunnitteluun. Nämä toiminnot yhdessä muodostavat tietolähteen, josta on todellista hyötyä myös yrityksen johdolle eikä pelkästään Verohallinnolle.

Kirjanpitolaki rakentuu suoriteperusteiseen tuloslaskentaan. Kirjanpidon tarkoituksena on laskea tilikauden voitto, jonka perusteella määrätään yrityksen verot ja maksetaan omistajille osingot tai muu voitonjako.

Suoriteperusteinen tuloslaskenta on kuitenkin epätarkkaa ja suorastaan epäluotettavaa. Tuloslaskelmassa on useita pehmeitä kohtia, jotka vääristävät voittoa tai tappiota. Kun tämä tulos kirjataan omaan pääomaan, myös tase on niin vinoutunut, ettei siinä ole mitään vertailupohjaa todellisuuteen.

Kirjanpitolaki on monilta osin ristiriidassa verolakien kanssa ja osittain se on ristiriidassa myös itsensä kanssa.

Esimerkiksi kirjanpitolaissa säädetty varovaisuuden periaate vesittyy, kun tulot kirjataan tuloslaskelman tuotoiksi suoriteperusteisesti. Kun liikevaihtoon kirjataan laskuja, joista ei vielä ole saatu maksusuorituksia, tämä on hyvin varomatonta, sillä maksut saattavat jäädä ikuisesti saamatta.

Yrityksissä tuloskehitystä pyritään seuraamaan kuukausittain. Mikäli tämä tehdään huolellisesti, kunkin kuukauden päätyttyä on tehtävä sama työ kuin tilikauden päätyttyä tilinpäätöstä laadittaessa. Näin työläästi seurantaa ei yleensä haluta tehdä vaan raporttien aikaansaamiseksi käytetään oikopolkuja.

Hulluimman raportointitavan näin nuorena ekonomina eräässä teollisuusyrityksessä, jonka laskentapäälliköksi minut oli nimitetty. Ennen minua seurannassa oli käytetty toisen pääosakkaan hoitamaa mustaa vihkoa.

Siinä ideana oli päättää vuosittain etukäteen, mikä on myyntikateprosentti. Kuukausiraporttia varten laskettiin liikevaihto laskutuksesta ja muuttuvat kulut myyntikateprosentin avulla. Lisäksi vähennettiin kirjanpitoon kirjatut kiinteät kulut ja laskettiin poistot.

Olin innokas nuori mies, joka halusi tehdä tulosraportit oikein. Varastot inventoitiin joka kuukauden lopussa ja luvut tulosraporttiin saatiin kirjanpidosta. Tästä seurasi se tosiasia, että myyntikateprosentti vaihteli kuukausittain.

Toimitusjohtaja, joka oli yhtiön pääomistaja, oli sodan käynyt kiivas reservin kapteeni. Hän moitti minua kokeneen komentajan voimakkaalla äänellä: ”Minun on mahdotonta johtaa tätä tehdasta, kun myyntikateprosentti vaihtelee joka kuukausi. Mustan vihkon avulla se oli helpompaa.” Sitä huutoa nuori vänrikki ei uskaltanut vastustaa.

Kassavirtakirjanpidosta syntyy tarkka, luotettava ja helppotöinen seurantaraportointi. Siinä keskeisintä on rahan riittävyyden seuranta. Jos rahat riittävät, voitolla tai tappiolla ei ole merkitystä. Rahan riittävyys varmistaa terveen kasvun ja estää yrityksen ajautumisen konkurssiin. Tärkeintä ei ole voitto vaan reilu kassavirta.

Tilitoimistoaikanani moni asiakas kertoi minulle, että hän ei tarvitse kirjanpidon raportteja, koska hän seuraa pankkitilin saldoa ja se riittää. Silloin kolmekymppisenä ajattelin, että yritys joutuu vaikeuksiin, jos yrittäjä ei halua seurata tuloskehitystä. Nyt vuosikymmenten kokemuksen jälkeen olen samaa mieltä niiden yrittäjien kanssa. Siksi olen vuodesta 2004 lähtien systemaattisesti kehittänyt kassavirtalaskennan menetelmiä.

Nykyisen kirjanpitolain mukaan juokseva kirjanpito voidaan laatia maksuperusteisesti eikä laki pakota käyttämään tuloslaskentaa, jolloin kirjanpito voi perustua kassavirtalaskentaan.

Vain tilinpäätös on laadittava suoriteperusteisesti tuloslaskentaa noudattaen, mutta kirjanpitolaki ja elinkeinoverolaki sallivat tilikauden vaihteen tapahtumien jättämisen tilinpäätökseen maksuperusteisiksi, jos ne ovat vähäisiä.

Maksuperusteinen kirjanpito voidaan laatia suoraan pankkitilin tiliotteista. Kahdenkertainen kirjanpito syntyy ilman vastatilikirjauksia, koska pankki on tehnyt ne tiliotteille. Tämä noudattaa tilintarkastaja Pauli Vahteran 1990-luvun alussa kehittämää Tiliote tositteena -ideaa.

Tiliotetiedot voidaan saada pankista kirjanpito-ohjelmaan XML-tiedostoina tai CSV-tiedostoina, jolloin ne kirjautuvat automaattisesti, ja hyvä kirjanpito-ohjelma osaa ne tiliöidäkin tekoälyideaa hyödyntäen. Tällöin kuukauden kirjanpito valmistuu muutamassa minuutissa.

Olen vuodesta 2004 lähtien tehnyt kassavirtakirjanpitoa Excel-toteutuksena ja vuodesta 2020 lähtien itse koodaamaani kirjanpitosovellusta käyttäen. Kuukausittaiset alv-ilmoitukseni lähtevät yleensä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. En tarvitse arvonlisäveron ilmoittamiseen sallittua kuukauden ja 12 päivän määräaikaa. Minulla ei ole ”alvipäiviä”, joista stressaantuisin. Ainoastaan veron maksamisessa tällä määräajalla on merkitystä.

Tilinpäätöstä varten kassavirtalaskelma muunnetaan tuloslaskelmaksi ja taseeksi vuoden kassavirtalaskelman ja alkutaseen avulla. Tämä on samanlainen toimenpide kuin kirjanpitolaissa säädetyn rahoituslaskelman tuottaminen tilinpäätöksen tuloslaskelmasta sekä alku- ja lopputaseesta.

Tilinpäätöksen laatimiseen kassavirtakirjanpidosta kuluu vain pari tuntia. Ja siinä on mukana myös varsinaista yhtiökokousta vastaavan päätösasiakirjan laadinta. Tilinpäätökseni valmistuvat yleensä uuden tilikauden ensimmäisenä päivänä ja osingot laitan maksuun heti ensimmäisenä pankkipäivänä.

Taloushallinnon ohjelmistot on toteutettu tuloslaskentaa noudattaviksi. Kassavirtakirjanpitoa ja kassasuunnittelua varten ei ole olemassa tietokonesovelluksia.

Perinteisesti on ollut olemassa vain tilinpäätöksen analysointiin tarkoitettuja ohjelmia, jotka tuottavat kassavirtalaskelman tilinpäätöksen tuloslaskelmasta sekä alku- ja lopputaseesta.


Kirjoitussarja kassavirta-ajattelusta:

12.2.2021
Kassavirta-ajattelu 1. Kassavirtalaskenta maanläheistä

27.2.2021
Kassavirta-ajattelu 2. Vahva kassavirta parantaa

12.3.2021
Kassavirta-ajattelu 3. Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaa

26.3.2021
Kassavirta-ajattelu 4. Iso hanke imee kassan kuivaksi

9.4.2021
Kassa-virta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuuden

23.4.2021
Kassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteista

7.5.2021
Kassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistot

21.5.2021
Kassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalvelu

4.6.2021
Kassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaista

18.6.2021
Kassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan välttää

2.7.2021
Kassavirta-ajattelu 11: Elämänasenne

Lassi Mäkinen

Taitamattomasti säädetty varojenjaon rajoitusOn parempi tehdä oikeita asioita väärin kuin vääriä asioita oikeinEntiset pimeät taksit ovat nyt laillisiaKorona muutti koko loppuelämäniKevytyrittäjäpalvelun kirjanpito vedettiin umpisolmuunSuomeen tarvitaan selluvero, sahavero ja kaivosveroHoidatko raha-asioitasi kuin Suomen valtio?Tarjoatko asiakkaallesi, mitä hän tarvitsee vai mitä haluaa?Yrittäjän terveys ei tunnu kiinnostavan ketäänYrittäjien kaivettava taistelukirveet esiinYritysverotusta voidaan ja pitääkin muuttaaKassavirta-ajattelu 11: ElämänasenneKassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan välttääKassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaistaKassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalveluKassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistotValtiokonttori tulkitsee kustannustukilakia väärinKassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteistaKassavirta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuudenKassavirta-ajattelu 4: Iso hanke imee kassan kuivaksiKirjanpitolautakunnan lausunto tilinpäätöksen allekirjoittamisestaKassavirta-ajattelu 3: Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaaKassavirta-ajattelu 2: Vahva kassavirta parantaaKassavirta-ajattelu 1: Kassavirtalaskenta maanläheistäMaksullinen verkkolaskutus on kehityksen jarruYhdenkertainen ei ole yksinkertaistaTilinpäätös valmistui heti seuraavana aamunaVaihtoehto Verohallinnon tilitoimistolleVerohallinto perustaa ”ilmaisen” tilitoimistonMiksi kirjanpito-ohjelmia on vaikea käyttää?SapattivuosiEduskunta pudotti pommin kirjanpitolautakunnan pöydälleTilitoimistovero rasittaa tilitoimistojen asiakkaitaYrittäjän nähtävä pitemmälle kuin ekonomistitVerotusta koodataan umpisolmuunKorona jättää jälkiä elämäämmeHallituksella väärä näkökulma työllistämiseenTilinpäätöksissä liikaa klappiaKovia kokeneet ja fiksut pärjäävätYrittäjät nostettiin tikun nokkaan kivitettäviksiPienet tilitoimistot voivat pelastaa SuomenYrittäjän piinakevätValmistaudu lamaan, vaikka se ei tulisikaanKassavirtalaskenta voittaa kuusi nollaAvaan kirjanpitoni ytimenKoodasin uudenlaisen kirjanpitosovelluksenHinta on tunneasia ostajalle ja myyjällePöytäkirja voi olla väärä todisteKompastuin Verohallinnon kielivirheeseenHerätys Verohallinto, elämme 2000-luvulla!Ilmasto-ongelma ei ratkea roskalaatikoillaEi saa suosia pientä tilitoimistoaPerustin osakeyhtiön ja yllätyinMiten tilitoimistot selviytyvät?Piiloverotus raskaampaa kuin avoin verotusTilitoimiston uusi suuntaOvela tilitoimistoalan valtausjuoniKirjanpitolain reliikitRahanpesun valvonta maksaa 355 euroaYrittäjiin kohdistuvaa vihapuhettaKateuden ryydittämää yrittäjien noitavainoaOsakeyhtiö on mainettaan parempiYrittäjä on monen sortin velvollinenSuomalaiset ovat tarkkoja talousasioissaHe ansaitsevat paremman työn ja elämänTilitoimistot tienhaarassa: täysautomaatio vai asiantuntijapalveluOsakepääomarajan poistamisesta tuli torsoTilinpäätökset laaditaan liian vaikeastiKuka maksaa turhan työn?Yrittäjyyden ylistäminen ei enää riitä vaan tarvitaan tekojaSuomen valtiosta on tullut digiterroristiKotitarkastajat nelihenkisiin perheisiin – onko totta?Tulevaisuudessa vain osakeyhtiöitäYötöitä kirjanpitäjille ja palkanlaskijoilleSeuraavaksi valvontakamerat kassoilleSuomen Yrittäjät nujakoi turhaan ay-liittojen kanssaPalkkaennakko ei ole palkka vaan pikavippiTulorekisterissä on päivämäärävirheHallitus mahdollistaa ihmisten säästöjen ryöstämisenKiristyvästä tietosuojasta paineita luottotietoyhtiöillePuolen vuoden musta aukko asuntoyhtiön taloudessa”Joskus tulee virheilmoitus, joka sitten häviää itsestään”Kassavirtahanke täyttää 15 vuottaTulorekisteri – kenen byrokratiaa se keventää?Aika ja raha – yrittäjän kaksi stressiäSuomen valtio tuotti taas tappiotaAllekirjoitettua tilinpäätöstä ei saa muuttaa”Kuuden euron simmi”Miksi taloushallinnon muutokset ajoitetaan vuodenvaihteeseen?Pienet tilitoimistot kyllä pärjäävät, mutta suuret…Tuntemattomat tilinpäätöskaavat suojaavat yrittäjää vainoltaMiten valvonta ”laaditaan”?Miksi yrittämisen byrokratia tuntuu kevyeltä?Arvonlisäverolaki kirjoitettiin kateuden kiimassaVerohallinto järjestää kirjanpitäjien hirttäjäiset tammikuussaSumu laskeutui Suomen talouden ylleYhdenkertainen kirjanpito kummittelee”Posti kulkee, kun Kusti polkee”Puhumattomuus on velallisen pahin virheTelia myy viestipalveluita mutta vastaa viesteihin hitaasti”Itselleen sika kiusan tekee…”Kolmen vuoden säännön anatomiaKirjanpitolaki rikkoo varovaisuuden periaatettaPyhä osinkoverotus – ”Miks kaiken pitää aina muuttua?”Vain muutos on varmaaValoa ikkunoissaOmaVero on huonompi kuin odotinPieni nainen ja iso unelmaTyö on antamista – ei ottamistaPuhelinetujen ennakonpidätykset tarpeetonta näpräämistäAuto kirjanpidossa – auto ei kirjanpidossa – auto jälleen kirjanpidossaVATT:n veroselvitys unohti tärkeimmän investointikannustimenABC-huoltamon kahvilassa on paras veroasiantuntemusMicrosoftille asiakkaat ovat vain lypsykarjaaKuudenkymmenen talousjohtajan harhainen totuusHankasalmi, Hämeenlinna, Oulu ja HelsinkiPienessä yrityksessä ihminen puhuu ihmiselleEduskunnassa saa valehdella mutta ei syyttää valehtelustaSeura-lehti: "Mikä kannustaa yrittämään?"Juha Sipilä haluaa Suomeen 110.000 uutta työpaikkaaJuuri nyt tilitoimistopalveluiden tarve kasvaa”Tämä on aivan hevon humppaa”Tekisinkö tilinpäätöksen vanhan vai uuden lain mukaisesti?
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 – 2022