Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy

Lassi Mäkinen

Kassavirta-ajattelu 1: Kassavirtalaskenta maanläheistä
12.2.2021 | © Talousteema Oy

Kassavirtalaskenta tuottaa ymmärrettävää, tarkkaa ja tärkeää tietoa mutta tuloslaskenta sen sijaan vaikeaselkoista, epätarkkaa ja monesti jopa harhaanjohtavaa tietoa. Kassavirta-ajattelu auttaa yrityksiä kasvamaan terveesti ja estää tehokkaasti ajautumasta konkurssiin.

Katselen kesäistä maalaismaisemaa. Peltojen keskellä on järvi, johon tulee vesi yläjuoksulta ja josta laskee vettä alajuoksulle. Taivaalla paistaa pilvien lomasta kurkistava aurinko.

Järvi on kuin yrityksen pankkitili ja yläjuoksun veden kulku järven kautta alajuoksulle on kuin kassavirta. Jokien veden virtauksen mittaaminen on samankaltaista kuin kassavirtalaskenta. Vettä on myös pilvissä sumuna. Pilvien vesimäärän mittaaminen muistuttaa tuloslaskentaa.

Jokien ja järvien vesi on yhteydessä pilvien veteen. Auringon paiste nostaa veden lämpötilaa ja vesi muuttuu höyryksi, joka nousee ilmaan muodostaen pilviä. Kun pilvet ovat riittävän vesipitoisia, niistä sataa vettä maahan täyttäen jokia ja järviä.

Yrityksen kassavirta ja toiminnan tulos ovat samalla tavalla sidoksissa toisiinsa.

Yrityksen toiminnan tuloksen mittaaminen on yhtä vaikeaa kuin pilvien veden mittaaminen. Sen sijaan järveen vettä tuovassa joessa ja siitä vettä laskevassa joessa kulkevan veden määrää voidaan mitata tarkasti samoin kuin kassan tulo- ja menovirrassa kulkevan rahan määrää.

Yrityksen toiminnan tulosta ei tarvitse mitata lainkaan, koska sama tieto saadaan tarkemmin mittaamalla kassavirtaa.

Kun aikanaan olin tilitoimistoyritt√§j√§, usea asiakkaani kertoi, ettei ymm√§rr√§ tuloslaskentaa mutta seuraa pankkitilin saldoa: ‚ÄĚYrityksell√§ni menee hyvin, jos raha lis√§√§ntyy.‚ÄĚ Kassavirtalaskenta mittaa raham√§√§r√§n lis√§√§ntymist√§ ja v√§hentymist√§.

Kun mittaamme toiminnan kannattavuutta tuloslaskelmalla, emme saa tarkkaa tietoa voiton tai tappion määrästä, koska mittausmenetelmä sisältää säädettyjä normeja, sovinnaistapoja, arvioita edellyttäviä osia ja peukalosääntöjä.

Tuloksen laskenta on työlästä ja monimutkaista. Ja siitä saatava tieto on vain vähän merkitsevää, jos ollenkaan. Usein tulostieto on jopa harhaanjohtavaa.

Tuloslaskelma saattaa näyttää voittoa, vaikka tosiasiassa toiminta on tuottanut tappiota, tai se saattaa näyttää tappiota, vaikka toiminta on tuottanut voittoa. Me emme vain tiedä, mikä on todellinen toiminnan tulos, emmekä saa sitä milloinkaan selville, vaikka laskisimme niin tarkasti kuin osaamme ja kykenemme.

Kassavirtalaskennalla sen sijaan saamme täsmällistä tietoa rahan virtauksesta yrityksen pankkitilille ja siltä pois. Voimme jakaa tämän virtauksen kolmeen osaan, jolloin pystymme tarkemmin arvioimaan yrityksen taloudellista menestystä.

Nämä osat ovat juokseva kassavirta, investointien kassavirta ja rahoituksen kassavirta. Kukin virta jakautuu kassatuloihin ja -menoihin sekä nämä edelleen tileihin.

Juoksevat kassatulot ovat laskutus- ja käteismyynnistä asiakkailta saatavia maksuja. Juoksevissa kassamenoissa ovat normaalin toiminnan menot, kuten esimerkiksi aine-, tarvike- ja tavaraostot, palkat, työnantajamaksut, eläke-, sosiaali- ja vahinkovakuutusmaksut, vuokrat, tietoliikennemaksut ja pankkipalvelumaksut. Juoksevissa kassamenoissa ovat myös arvonlisäverojen ja yritysverojen maksut.

Juoksevan kassavirran tulisi olla jatkuvasti positiivinen, koska silloin juoksevat kassatulot riittävät juoksevien kassamenojen maksamiseen.

Investointien kassavirta on tavallisesti negatiivinen, sillä kasvava yritys tekee investointeja enemmän kuin myy käyttöomaisuuttaan. Investointien kassamenoissa ovat pitkävaikutteisista hankinnoista maksetut menot ja investointien kassatuloissa vastaavasti niiden myynnistä saadut tulot.

Rahoituksen kassavirta tasapainottaa juoksevan kassavirran ja investointien kassavirran yhteisvaikutuksen. Rahoituksen kassatuloja ovat esimerkiksi osakepääoman korotukset ja lainojen nostot sekä kassamenoja osingonmaksut, lainojen takaisinmaksut ja korkojen maksut.

Kassan tulee aina olla positiivinen. Yritystä uhkaa konkurssi, jos kassan ja lähiaikoina maksettavien velkojen erotus on negatiivinen.

Kassavirtalaskenta on helposti ymmärrettävää, hyvin tarkkaa ja yrityksen elämän kannalta tärkeää tietoa tuottavaa. Se auttaa mitoittamaan investoinnit yrityksen rahkeiden mukaisiksi ja havaitsemaan konkurssiuhan ajoissa.

Tuloslaskentaa on vaikea ymmärtää. Edes monivuotisen laskentatoimen koulutuksen saanut ja pitkään kirjanpitäjänä toiminut henkilö ei pysty kaikkia sen kummallisuuksia käsittämään. Ainakaan minä en yli 50 vuoden kirjanpitokokemuksella niitä kaikkia ymmärrä.

Tuloslaskenta on epätarkkaa ja epätodellista. Esimerkiksi poistot eivät vastaa käyttöomaisuuden arvon alenemista ja niiden vähentämisen jälkeen taseeseen jäävä käyttöomaisuus ei vastaa sen todellista markkina-arvoa.

Usein yrityksissä työtä tekeville omistajille ei makseta lainkaan palkkoja, jolloin tuloslaskelman näyttämä tulos on liian hyvä. Yrittäjät saattavat maksaa tulevan eläkkeensä kannalta liian pieniä YEL-vakuutusmaksuja säästääkseen yrityksensä menoissa. Tästä aiheutuu positiivinen tulosvaikutus, joka ei mitenkään liity yrityksen todelliseen toimintaan.

Kirjanpitolaissa säädetyn suoriteperusteen käyttäminen tuloslaskennassa on ristiriidassa samassa laissa säädetyn varovaisuuden periaatteen kanssa. Esimerkiksi myyntisaamisten kirjaaminen tilinpäätökseen on varomatonta, koska vielä kirjausvaiheessa ei ole varmaa, että kaikki asiakkaat maksavat laskunsa.

Tuloslaskelman voitto tai tappio ei kerro eikä oman pääoman etumerkkikään paljasta, onko yrityksellä konkurssiuhka, koska konkurssi ei synny tappioiden vuoksi vaan siihen on aina pelkästään yksi syy: rahan loppuminen.

Kun koronapandemia päättyy ja akuutti talouskriisi laukeaa, on tärkeää oivaltaa kassavirran merkitys yritysten palautumisessa terveeksi pitkän sairausjakson jälkeen.


Kirjoitussarja kassavirta-ajattelusta:

12.2.2021
Kassavirta-ajattelu 1. Kassavirtalaskenta maanläheistä

27.2.2021
Kassavirta-ajattelu 2. Vahva kassavirta parantaa

12.3.2021
Kassavirta-ajattelu 3. Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaa

26.3.2021
Kassavirta-ajattelu 4. Iso hanke imee kassan kuivaksi

9.4.2021
Kassa-virta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuuden

23.4.2021
Kassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteista

7.5.2021
Kassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistot

21.5.2021
Kassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalvelu

4.6.2021
Kassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaista

18.6.2021
Kassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan välttää

2.7.2021
Kassavirta-ajattelu 11: Elämänasenne

Lassi Mäkinen

Taas nollatutkimus yritt√§misest√§Digitalisaatio ja ep√§rehellisyys k√§si k√§dess√§Konkurssit lis√§√§ntyv√§t ja valtio hy√∂tyyVerohallinnolta lepsu ohje ep√§selv√§n lain tulkitsemiseksiKirjanpitolain v√§h√§isyytt√§ koskevien pyk√§lien hy√∂dynt√§minenPienille yhdistyksille luotiin turha ‚ÄĚtilinpitomalli‚ÄĚVerosihteerin l√§hett√§m√§ selvityspyynt√∂ tuli kalliiksi tilitoimistolleMihin tasetta oikeastaan tarvitaan?Mihin tuloslaskelmaa oikeastaan tarvitaan?Vuosi vaihtui ja talous kuihtuu ‚Äď mist√§ valoa talouteen?Kansanedustajien joululahja yrityksilleVirtuaaliviivakoodista maksutietokoodiV√§√§j√§√§m√§tt√§ p√§√§dyt√§√§n yhteen yritysmuotoonValhe, em√§valhe, tilasto, tilinp√§√§t√∂sAutomaatio ei v√§hent√§nyt kirjanpit√§jien m√§√§r√§√§Varomatonta liikevaihdon laskentaaKatsekontakti, hymy ja tervehdys eiv√§t maksa mit√§√§nVerohallinto siirt√§√§ taas omia teht√§vi√§√§n yritt√§jilleKirjanpitolaki on uudistettava pikaisestiMoni yritt√§j√§ lopettaa, jos YEL-maksut nousevatPit√§isik√∂ palkanlaskijoiden menn√§ lakkoon?Asunto-osakeyhti√∂n talousarvion lakiperusteinen umpisolmuAsunto-osakeyhti√∂t laativat kirjanpitonsa liian vaikeastiMiten meid√§n k√§y, kun Ven√§j√§ tuhoaa taloutensa?Ukrainan sota vahingoittaa suomalaisiakin yrityksi√§Taloushallintoalan tulevaisuusPienyrityksen el√§m√§ on turvatontaTaitamattomasti s√§√§detty varojenjaon rajoitusOn parempi tehd√§ oikeita asioita v√§√§rin kuin v√§√§ri√§ asioita oikeinEntiset pime√§t taksit ovat nyt laillisiaKorona muutti koko loppuel√§m√§niKevytyritt√§j√§palvelun kirjanpito vedettiin umpisolmuunSuomeen tarvitaan selluvero, sahavero ja kaivosveroHoidatko raha-asioitasi kuin Suomen valtio?Tarjoatko asiakkaallesi, mit√§ h√§n tarvitsee vai mit√§ haluaa?Yritt√§j√§n terveys ei tunnu kiinnostavan ket√§√§nYritt√§jien kaivettava taistelukirveet esiinYritysverotusta voidaan ja pit√§√§kin muuttaaKassavirta-ajattelu 11: El√§m√§nasenneKassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan v√§ltt√§√§Kassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaistaKassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalveluKassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistotValtiokonttori tulkitsee kustannustukilakia v√§√§rinKassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteistaKassavirta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuudenKassavirta-ajattelu 4: Iso hanke imee kassan kuivaksiKirjanpitolautakunnan lausunto tilinp√§√§t√∂ksen allekirjoittamisestaKassavirta-ajattelu 3: Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaaKassavirta-ajattelu 2: Vahva kassavirta parantaaKassavirta-ajattelu 1: Kassavirtalaskenta maanl√§heist√§Maksullinen verkkolaskutus on kehityksen jarruYhdenkertainen ei ole yksinkertaistaTilinp√§√§t√∂s valmistui heti seuraavana aamunaVaihtoehto Verohallinnon tilitoimistolleVerohallinto perustaa ‚ÄĚilmaisen‚ÄĚ tilitoimistonMiksi kirjanpito-ohjelmia on vaikea k√§ytt√§√§?SapattivuosiEduskunta pudotti pommin kirjanpitolautakunnan p√∂yd√§lleTilitoimistovero rasittaa tilitoimistojen asiakkaitaYritt√§j√§n n√§ht√§v√§ pitemm√§lle kuin ekonomistitVerotusta koodataan umpisolmuunKorona j√§tt√§√§ j√§lki√§ el√§m√§√§mmeHallituksella v√§√§r√§ n√§k√∂kulma ty√∂llist√§miseenTilinp√§√§t√∂ksiss√§ liikaa klappiaKovia kokeneet ja fiksut p√§rj√§√§v√§tYritt√§j√§t nostettiin tikun nokkaan kivitett√§viksiPienet tilitoimistot voivat pelastaa SuomenYritt√§j√§n piinakev√§tValmistaudu lamaan, vaikka se ei tulisikaanKassavirtalaskenta voittaa kuusi nollaAvaan kirjanpitoni ytimenKoodasin uudenlaisen kirjanpitosovelluksenHinta on tunneasia ostajalle ja myyj√§lleP√∂yt√§kirja voi olla v√§√§r√§ todisteKompastuin Verohallinnon kielivirheeseenHer√§tys Verohallinto, el√§mme 2000-luvulla!Ilmasto-ongelma ei ratkea roskalaatikoillaEi saa suosia pient√§ tilitoimistoaPerustin osakeyhti√∂n ja yll√§tyinMiten tilitoimistot selviytyv√§t?Piiloverotus raskaampaa kuin avoin verotusTilitoimiston uusi suuntaOvela tilitoimistoalan valtausjuoniKirjanpitolain reliikitRahanpesun valvonta maksaa 355 euroaYritt√§jiin kohdistuvaa vihapuhettaKateuden ryyditt√§m√§√§ yritt√§jien noitavainoaOsakeyhti√∂ on mainettaan parempiYritt√§j√§ on monen sortin velvollinenSuomalaiset ovat tarkkoja talousasioissaHe ansaitsevat paremman ty√∂n ja el√§m√§nTilitoimistot tienhaarassa: t√§ysautomaatio vai asiantuntijapalveluOsakep√§√§omarajan poistamisesta tuli torsoTilinp√§√§t√∂kset laaditaan liian vaikeastiKuka maksaa turhan ty√∂n?Yritt√§jyyden ylist√§minen ei en√§√§ riit√§ vaan tarvitaan tekojaSuomen valtiosta on tullut digiterroristiKotitarkastajat nelihenkisiin perheisiin ‚Äď onko totta?Tulevaisuudessa vain osakeyhti√∂it√§Y√∂t√∂it√§ kirjanpit√§jille ja palkanlaskijoilleSeuraavaksi valvontakamerat kassoilleSuomen Yritt√§j√§t nujakoi turhaan ay-liittojen kanssaPalkkaennakko ei ole palkka vaan pikavippiTulorekisteriss√§ on p√§iv√§m√§√§r√§virheHallitus mahdollistaa ihmisten s√§√§st√∂jen ry√∂st√§misenKiristyv√§st√§ tietosuojasta paineita luottotietoyhti√∂illePuolen vuoden musta aukko asuntoyhti√∂n taloudessa‚ÄĚJoskus tulee virheilmoitus, joka sitten h√§vi√§√§ itsest√§√§n‚ÄĚKassavirtahanke t√§ytt√§√§ 15 vuottaTulorekisteri ‚Äď kenen byrokratiaa se kevent√§√§?Aika ja raha ‚Äď yritt√§j√§n kaksi stressi√§Suomen valtio tuotti taas tappiotaAllekirjoitettua tilinp√§√§t√∂st√§ ei saa muuttaa‚ÄĚKuuden euron simmi‚ÄĚMiksi taloushallinnon muutokset ajoitetaan vuodenvaihteeseen?Pienet tilitoimistot kyll√§ p√§rj√§√§v√§t, mutta suuret‚ĶTuntemattomat tilinp√§√§t√∂skaavat suojaavat yritt√§j√§√§ vainoltaMiten valvonta ‚ÄĚlaaditaan‚ÄĚ?Miksi yritt√§misen byrokratia tuntuu kevyelt√§?Arvonlis√§verolaki kirjoitettiin kateuden kiimassaVerohallinto j√§rjest√§√§ kirjanpit√§jien hirtt√§j√§iset tammikuussaSumu laskeutui Suomen talouden ylleYhdenkertainen kirjanpito kummittelee‚ÄĚPosti kulkee, kun Kusti polkee‚ÄĚPuhumattomuus on velallisen pahin virheTelia myy viestipalveluita mutta vastaa viesteihin hitaasti‚ÄĚItselleen sika kiusan tekee‚Ķ‚ÄĚKolmen vuoden s√§√§nn√∂n anatomiaKirjanpitolaki rikkoo varovaisuuden periaatettaPyh√§ osinkoverotus ‚Äď ‚ÄĚMiks kaiken pit√§√§ aina muuttua?‚ÄĚVain muutos on varmaaValoa ikkunoissaOmaVero on huonompi kuin odotinPieni nainen ja iso unelmaTy√∂ on antamista ‚Äď ei ottamistaPuhelinetujen ennakonpid√§tykset tarpeetonta n√§pr√§√§mist√§Auto kirjanpidossa ‚Äď auto ei kirjanpidossa ‚Äď auto j√§lleen kirjanpidossaVATT:n veroselvitys unohti t√§rkeimm√§n investointikannustimenABC-huoltamon kahvilassa on paras veroasiantuntemusMicrosoftille asiakkaat ovat vain lypsykarjaaKuudenkymmenen talousjohtajan harhainen totuusHankasalmi, H√§meenlinna, Oulu ja HelsinkiPieness√§ yrityksess√§ ihminen puhuu ihmiselleEduskunnassa saa valehdella mutta ei syytt√§√§ valehtelustaSeura-lehti: "Mik√§ kannustaa yritt√§m√§√§n?"Juha Sipil√§ haluaa Suomeen 110.000 uutta ty√∂paikkaaJuuri nyt tilitoimistopalveluiden tarve kasvaa‚ÄĚT√§m√§ on aivan hevon humppaa‚ÄĚTekisink√∂ tilinp√§√§t√∂ksen vanhan vai uuden lain mukaisesti?
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023