Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
Koulutukset

Talousteema Oy keskittyy taloushallinnon ammattilaisten kouluttamiseen. Ensisijainen kohderyhmä ovat pienet tilitoimistot, jotka hoitavat pienyritysten taloushallintoa.

Tilitoimistoammattilaiset tekevät työtä, joka vaatii paljon monipuolista osaamista ja on ajoittain hyvin stressaavaa. Heille on tarjottava koulutusta, josta on välitöntä hyötyä heidän työssään.

Talousteema Oy:n koulutustilaisuuksissa asiat esitetään käytännönläheisesti mieluiten esimerkkitapausten avulla. Tavoitteena on auttaa koulutustilaisuuksiin osallistujia oppimaan asiat niin, että he kykenevät soveltamaan oppimaansa käytännössä.

Yhtiön tuottamia koulutustilaisuuksia kutsutaan seminaareiksi, koska niissä on mahdollista ja toivottavaa keskustella osallistujien kannalta tärkeistä asioista. Kouluttajan saa keskeyttää, jos jotakin asiaa pitää tarkentaa. Osallistujat saavat myös olla eri mieltä kouluttajan kanssa, koska kukaan ei voi olla aina oikeassa. Puhuminen edellyttää ajattelemista ja näin se edistää oppimista.

Talousteema Oy haluaa tehostaa koulutustilaisuuksien oppimisvaikutusta huolenpidolla tilaisuuden jälkeen. Osallistujat voivat esittää koulutuksen aiheeseen liittyviä kysymyksiä kouluttajalle, joka vastaa niihin parhaan kykynsä mukaan aikataulunsa puitteissa.

Lisäksi kouluttaja saattaa myös oma-aloitteisesti lähettää osallistujille aiheeseen liittyvää lisätietoa, jos uutta asiaa ilmenee.

Jälkikäteen tapahtuvan huolenpidon edellytyksenä on se, että osallistuja vastavuoroisesti suorittaa koulutusmaksunsa ajoissa ilman perintätoimia.

Koulutukset
Koulutuspaikat
Ilmoittautuminen
Britt Langrev
Lassi Mäkinen
Yhteystiedot
Rekisteriseloste
Historiaa
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023