Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
Seminaari

Osakepääoman 2.500 euron raja poistuu heinäkuussa

Moni yksityinen elinkeinonharjoittaja (tmi) harkitsee toimintansa siirtämistä osakeyhtiöön ja moni henkilöyhtiö harkitsee yhtiömuodon muutosta. Tiedätkö, miten toimintamuodon muutokset toteutetaan?

Lue lisää...

Blogi

He ansaitsevat paremman työn ja elämän

Taloushallinnon ammattilaiset tuottavat vuodesta toiseen tilinpäätöksiä, jotka antavat väärän ja puutteellisen kuvan yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. He voisivat tehdä hyödyllisempää työtä, jos työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet suostuisivat valmistelemaan eduskunnalle ehdotuksen kirjanpitolain muuttamisesta.

Lue lisää...

Tiedote

Kirjanpitolainsäädännön kehittäminen

Lassi Mäkinen lähetti työ- ja elinkeinoministeriöön lausunnon kirjanpitolainsäädännön kehittämisestä.

Lue lisää...

Tiedote

Pienimpien yritysten hallinnollisen taakan keventäminen

Kannata kansalaisaloitetta klikkaamalla tästä.

Uutinen

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien tulolähdejako poistuu

Eduskunta hyväksyi 30.1.2019 yhteisöjen tulolähdejaon poistamisen. Lakimuutokset tulevat voimaan heinäkuussa ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2020 verotuksessa. Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen ei koske maataloutta, yksityisiä elinkeinonharjoittajia (tmi) eikä henkilöyhtiöitä.

Lue lisää...

Uutinen

Tappionkorvauksen arvonlisäverollisuus

Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisun (KHO:2019:31), jonka mukaan yhdistyksen maksama kilpailujen toteutuksesta yhtiölle syntyneiden tappioiden korvaus ei ollut vastiketta palvelun myynnistä vaan arvonlisäverolain soveltamisalaan kuulumaton rahoituksellinen erä.

Lue lisää...

Uutinen

Verohallinnon uusi palvelumuoto: ennakollinen keskustelu

Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt voivat pyytää Verohallinnolta ennakollista keskustelua, jos johonkin vero-ongelmaan ei löydy vastausta ohjeista. Ennakollinen keskustelu on ilmainen.

Lue lisää...


Britt Langrev
toimitusjohtaja


Lassi Mäkinen
kouluttaja
Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 – 2019